črta črnega morja
SPLOŠNO

Danes v zgodovini: 8 April 1922 Črno morje Sahara Line

Danes v zgodovini, s črnomorsko poljsko črto 8. aprila 1922, so bili premogovniki odvzeti vojski in preneseni na trgovinsko ministrstvo. V obdobju republike je bila pri Ministrstvu za gospodarstvo. Proga ni bila uporabljena po dvajsetih letih 1920. stoletja, vendar je obstajala do leta 1950. Tirnice so bile razstavljene v letih 953-54.