Objavljeno razpisno žrebanje za 3. mandat Ministrstva za zdravje in prerazporeditev!

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje

Za potrebe Ministrstva za zdravje in njegovih podružnic ter drugih javnih zavodov in organizacij v skladu z dodatnim členom Temeljnega zakona o zdravstvenih storitvah in Uredbe o postopkih in načelih imenovanja določenega zdravstvenega osebja za imenovanje v javne zavode in organizacije Lot, strokovnjaki in zdravniki specialisti, zdravniki, zobozdravniki, zobozdravniki in farmacevti prvič ali dela in postopki za prerazporeditev in namestitev bodo opravili z loterijo v računalniškem okolju s strani notarja v okviru napovedani koledar.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

To žrebanje bo izvedeno v dveh ločenih umestitvah kot prva in druga uvrstitev za kandidate z nazivom farmacevt, za druge naslove in podružnice pa bo veljala le druga uvrstitev.

  • 1. V umestitvi „Za Turško agencijo za zdravila in medicinske pripomočke se bo zaposlilo osebje z nazivom farmacevt, ki obvlada tuje jezike in je diplomiralo na magistrskih ali doktorskih programih.“
  • 2. V umestitvi Za Ministrstvo za zdravje in pridružene ustanove ter druge javne ustanove in organizacije se bo zaposlilo osebje pod nazivom farmacevt, zobozdravnik specialist, zobozdravnik, zdravnik in zdravnik specialist.

SPLOŠNA NAČELA

1) Prijave bodo oddane v rokih, določenih v koledarju žrebanja, z vnosom v sistem za preverjanje identitete vrat e-uprave prek Kadrovskega informacijskega sistema (PBS), ki se nahaja na spletni strani Generalnega direktorata za administrativne službe Ministrstva za zdravje (yhgm.saglik. gov.tr).

2) Kraj in čas žrebanja bosta objavljena na spletnem naslovu (yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidati, ki se bodo prijavili, bodo elektronsko izpolnili prijavnico na PBS, shranili in dokončali svoje nastavitve med datumi, navedenimi v koledarju loterije. Po postopku dokončanja se informacije in nastavitve prijave ne bodo spremenile. Vloge, ki niso dokončane, ne bodo upoštevane.

4) Dokončana prijavnica ne bo poslana ločeno kot fizični dokument.

5) Tujci turškega porekla, ki sodijo v področje uporabe zakona št. 2527, morajo prijaviti dokument, ki dokazuje, da so vpisani v register prebivalstva, ki ga vodi Generalni direktorat za prebivalstvo in državljanstvo v elektronskem okolju prek aplikacijski sistem.

6) Kandidati z drugimi naslovi in ​​podružnicami, ki niso nazivi farmacevt, se bodo lahko odločili le za drugo uvrstitev in lahko bodo sprejeli največ deset (2) odločitev. Kandidati, ki izjavijo, da želijo biti razvrščeni v splošno loterijo, bodo uvrščeni na prosta delovna mesta s splošnim lotom, če jih ne bodo mogli uvrstiti v svoje želje.

Med kandidati z nazivom farmacevt se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v delu »C« tega obvestila, za »zaposlovanje osebja z nazivom farmacevt, ki obvlada tuje jezike za turško zdravilo in medicinske pripomočke agencijo in so diplomirali na magistrskem ali doktorskem študiju ali na obeh, če želijo, se bodo lahko odločili za (1. in/ali 1. uvrstitev). Med kandidati v tej situaciji tisti, ki so uvrščeni na 2. uvrstitev, ne bodo vključeni v 1. uvrstitev. Tisti, ki se ne bi mogli uvrstiti na 2. uvrstitev in tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev, navedenih v delu 'C' tega obvestila, bodo sodelovali na 1. uvrstitvi, če bodo imeli prednost za 2. uvrstitev. Te osebe bodo lahko izbrale največ eno (2) za 1. uvrstitev in največ deset (1) za 2. uvrstitev. Kandidati, ki bodo izjavili, da se želijo uvrstiti s splošnim žrebanjem na 10. uvrstitev, bodo uvrščeni na prosta prosta mesta s splošnim žrebanjem, če jih ne bo mogoče uvrstiti v svoje želje. Na 2. umestitvi ne bo splošne možnosti žrebanja.

7) Tisti, ki se želite prijaviti na žrebanje in pridobite preklic prijave, lahko svojo prijavo na loterijo prekličete elektronsko preko PBS do petka, 30. septembra 2022 – petka, 14. oktobra 2022, do 18. ure. Tisti, ki so preklicali prijavo na žrebanje, se ne morejo ponovno prijaviti na to žrebanje.

8) Vloge, ki se po pregledu ne zdijo primerne, bodo objavljene na PBS kot nadomestek za priglasitev skupaj z razlogi za zavrnitev, ugovori pa bodo prejeti v elektronski obliki, rezultati pa na PBS.

9) Pri prerazporeditvi tistih, ki so odstopili ali se šteje, da so se umaknili iz javne službe, se upoštevajo obdobja iz 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 97. Med tistimi, ki so v tem položaju, pa bodo sprejete vloge tistih, ki imajo od roka za prijavo še en mesec do konca invalidnosti.

10) V obvestilu o imenovanju kandidatov, ki so bili razporejeni na delovna mesta Ministrstva za zdravje in pridruženih ustanov, bo za osnovo vzet naslov, ki ga je kandidat navedel v prijavi.

11) Tisti, ki so bili zaradi izžrebavanja postavljeni v katero koli osebje ali položaj, eno leto po razglasitvi rezultatov žrebanja ne bodo mogli več prijaviti na loterijo.

12) Prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v besedilu objave, ne bodo sprejete. Tisti, katerih vloge so bile nenamerno sprejete in oddane z žrebom, ne bodo imenovani in bodo preklicani, tudi če so bili imenovani.

13) Prijave kandidatov, ki imajo manjkajoče dokumente ali so vložili napačne prijave, se bodo štele za neveljavne.

14) Po žrebanju bo izvedena arhivska raziskava o kandidatih, ki so postavljeni na delovna mesta Ministrstva za zdravje in pridruženih organizacij, njihova imenovanja pa bodo opravljena po zaključku arhivske raziskave. Tisti, katerih arhivska raziskava je negativna, ne bodo dodeljeni, tudi če so bili opravljeni, bodo preklicani.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar