Ministrstvo za zdravje 2023 Starost 65–72 Obvestilo o ponovnem imenovanju!

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje

V dodatnem 3359. členu Temeljnega zakona o zdravstvenih storitvah št. 1 Ministrstva za zdravje je „Imenovanje osebja in delovnih mest zdravnikov specialistov, specialistov medicine, specialistov medicine, zobozdravnikov in farmacevtov v skladu z zakonodaja javnih zavodov in organizacij se lahko izvede po opravljenih postopkih, predvidenih z zakonodajo, brez pridobitve dovoljenja prostega delovnega mesta, njihovo razvrstitev pa opravi Ministrstvo za zdravje brez preizkusa znanja in z žrebom.« določba je vključena.

Po drugi strani pa so v Prilogi 17 zgoraj omenjenega zakona "zdravniki in zdravniki specialisti, ki delajo v zdravstvenih ustanovah in organizacijah, ki pripadajo ministrstvu za zdravje in njegovim povezanim družbam, ter družinski zdravniki, zaposleni v skladu z določbami zakona o družinski medicini št. 24 z dne 11. 2004. 5258 ministrstvo odobri vsako leto, pod pogojem, da lahko dela do dvainsedemdesetih let. " vključena uredba.

V tem okviru bodo v skladu s okrožnico z dne 23 in številko 11/2017 postopki namestitve, ki jih je treba izvesti, da se zagotovi ponovno zaposlitev zdravnikov in zdravnikov specialistov, starih med 2017 in 19 let in ki so prej delali na Ministrstvu za zdravje ali z njim povezanimi organizacijami. To bo opravljeno z žrebom v računalniškem okolju.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

SPLOŠNA NAČELA

1) Prijave bodo oddane v rokih, določenih v koledarju žrebanja, z vnosom v sistem za preverjanje identitete vrat e-uprave prek Kadrovskega informacijskega sistema (PBS), ki se nahaja na spletni strani Generalnega direktorata za administrativne službe Ministrstva za zdravje (yhgm.saglik. gov.tr).

2) Kraj in čas žrebanja bosta objavljena na spletnem naslovu (/yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidati, ki se bodo prijavili, bodo elektronsko izpolnili prijavnico na PBS, shranili in dokončali svoje nastavitve med datumi, navedenimi v koledarju loterije. Po postopku dokončanja se informacije in nastavitve prijave ne bodo spremenile. Vloge, ki niso dokončane, ne bodo upoštevane.

4) Dokončana prijavnica ne bo poslana ločeno kot fizični dokument.

5) Kandidati, ki se bodo prijavili, bodo lahko v okviru napovedanega koledarja sprejeli največ deset (10) odločitev, upoštevajoč mesta, ki bodo odprta v kadrovskem informacijskem sistemu (PBS). Kandidati, ki izjavijo, da se želijo poravnati s splošno loterijo, bodo na prosta delovna mesta uvrščeni na splošni sklop, če jih ne bodo mogli določiti po svojih željah.

6) Tisti, ki se želite prijaviti na žreb in je prijava preklicana, lahko svojo prijavo na žrebanje prekličete elektronsko preko PBS do četrtka, 23. marca 2023 – srede, 12. aprila 2023 do 18. ure. Tisti, ki so preklicali prijavo na žrebanje, se ne morejo ponovno prijaviti na to žrebanje.

7) Vloge, ki se po pregledu ne zdijo primerne, bodo objavljene na PBS kot nadomestek za priglasitev skupaj z razlogi za zavrnitev, ugovori pa bodo prejeti v elektronski obliki, rezultati pa na PBS.

8) Pri prerazporeditvi tistih, ki so odstopili ali se šteje, da so se umaknili iz javne službe, se upoštevajo obdobja iz 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 97. Med tistimi, ki so v tem položaju, pa bodo sprejete vloge tistih, ki imajo od roka za prijavo še en mesec do konca invalidnosti.

9) V obvestilu o imenovanju kandidatov, ki so bili razporejeni na delovna mesta Ministrstva za zdravje in pridruženih ustanov, bo za osnovo vzet naslov, ki ga je kandidat navedel v prijavi.

10) Tisti, ki so bili zaradi izžrebavanja postavljeni v katero koli osebje ali položaj, eno leto po razglasitvi rezultatov žrebanja ne bodo mogli več prijaviti na loterijo.

11) Prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v besedilu objave, ne bodo sprejete. Tisti, katerih vloge so bile nenamerno sprejete in oddane z žrebom, ne bodo imenovani in bodo preklicani, tudi če so bili imenovani.

KANDIDATI IN ZAHTEVE, KI SE LAHKO UPORABLJAJO NA SKUPINE

1) Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 657. členu zakona o javnih uslužbencih št. 48.

2) Zdravniki in zdravniki specialisti, ki so dopolnili 65 let in so že delali na Ministrstvu za zdravje ali v povezanih ustanovah in so na dan loterije dopolnili 72 let (Zdravniki, mlajši od 65 let, lahko veljajo za druga pravila o odprtih sestankih.

3) Za to pravilo bodo lahko zaprosili zdravniki in zdravniki specialisti, ki se po 65. letu upokojijo po uradni dolžnosti in še naprej delajo kot pogodbeni družinski zdravnik.

4) Prijave za sklope ne bodo sprejete za tiste, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev

Günceleme: 15/03/2023 12:12

Podobni oglasi