Obvestilo o žrebanju za kadrovsko imenovanje Ministrstva za zdravje 2023!

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje

Za potrebe Ministrstva za zdravje in njegovih podružnic ter drugih javnih zavodov in organizacij v skladu z dodatnim členom Temeljnega zakona o zdravstvenih storitvah in Uredbe o postopkih in načelih imenovanja določenega zdravstvenega osebja za imenovanje v javne zavode in organizacije Lot, strokovnjaki in zdravniki specialisti, zdravniki, zobozdravniki, zobozdravniki in farmacevti prvič ali dela in postopki za prerazporeditev in namestitev bodo opravili z loterijo v računalniškem okolju s strani notarja v okviru napovedani koledar.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

SPLOŠNA NAČELA

1) Prijave bodo oddane v obdobjih, določenih v koledarju žrebanja, s prijavo v sistem za preverjanje identitete vrat e-uprave prek Kadrovskega informacijskega sistema (PBS), ki se nahaja na spletni strani Generalnega direktorata za administrativne službe ministrstva za zdravje (yhgm .saglik.gov.tr/).

2) Kraj in čas žrebanja bosta objavljena na spletnem naslovu (yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidati, ki se bodo prijavili, bodo elektronsko izpolnili prijavnico na PBS, shranili in dokončali svoje nastavitve med datumi, navedenimi v koledarju loterije. Po postopku dokončanja se informacije in nastavitve prijave ne bodo spremenile. Vloge, ki niso dokončane, ne bodo upoštevane.

4) Dokončana prijavnica ne bo poslana ločeno kot fizični dokument.

5) Tisti, ki so še zaposleni v javnem zavodu in organizaciji, ki ni Ministrstvo za zdravje, in tisti, ki so med delom v teh zavodih in organizacijah odšli, bodo po pravnomočni vlogi prejeli potrjeni urnik dela od zavoda, v katerem so bili nazadnje zaposleni. (Tisti, ki tega dokumenta ne morejo pridobiti, namesto tega dokumenta portal e-uprave turkiye.gov. »Address Service Document«, ki ga bodo pridobili na spletnem naslovu .tr
dokument) elektronsko preko prijavnega sistema. (Dokument, ki ga je treba naložiti v sistem, mora vsebovati informacije, kot so datum prvega nastopa službe, naziv in podružnica dežurnega osebja, ali je med službovanjem prišlo do spremembe naziva in podružnice, datum njegovega imenovanja za glavnega javnega uslužbenca, razred osebja, datum njegovega odstopa ali upokojitve, če obstaja, državna služba in druga služba itd.)

6) Tisti, ki so bili dodeljeni drugi javni instituciji, ki ni Ministrstvo za zdravje v okviru obveznosti državne službe (DHY), morajo registrirati potrdilo o opravljenem DHY, ki ga bodo prejeli od svoje institucije, kar dokazuje, da so zaključili svojo Obveznost državne službe, elektronsko prek prijavnega sistema.

7) Tujci turškega porekla, ki spadajo na področje uporabe zakona št. 2527, morajo dokument, ki dokazuje, da so registrirani, prijaviti v register prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve, elektronsko prek prijavnega sistema.

8) Kandidati bodo lahko v okviru napovedanega koledarja izbrali največ deset (10) odločitev, pri čemer bodo upoštevali prosta mesta, ki jih je treba odpreti prek PBS. Kandidati, ki navajajo, da želijo biti uvrščeni v splošni žreb, bodo razvrščeni v prosta prosta delovna mesta po splošnem žrebu, če jih ne morejo uvrstiti med svoje želje.

9) Tisti, ki se želite prijaviti na žreb in pridobite preklic prijave, lahko prijavo na žreb prekličete elektronsko preko PBS do četrtka, 23. marca 2023 – srede, 12. aprila 2023, do 18.00. ure. Tisti, ki so preklicali prijavo na žrebanje, se ne morejo ponovno prijaviti na to žrebanje.

10) Vloge, ki se po pregledu ne zdijo primerne, bodo objavljene na PBS kot nadomestek za priglasitev skupaj z razlogi za zavrnitev, ugovori pa bodo prejeti v elektronski obliki, rezultati pa na PBS.

11) Pri prerazporeditvi tistih, ki so se umaknili ali se štejejo, da so umaknili javno službo, se upoštevajo obdobja, določena v 657. členu zakona o javnih uslužbencih št. 97. Bodo pa med tistimi, ki so v tem položaju, sprejemali vloge tistih, ki jim do izteka roka za prijavo manjka še en mesec.

12) V obvestilu o imenovanju kandidatov, ki so bili razporejeni na delovna mesta Ministrstva za zdravje in pridruženih ustanov, bo za osnovo vzet naslov, ki ga je kandidat navedel v prijavi.

13) Tisti, ki so bili zaradi izžrebavanja postavljeni v katero koli osebje ali položaj, eno leto po razglasitvi rezultatov žrebanja ne bodo mogli več prijaviti na loterijo.

14) Prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v besedilu objave, ne bodo sprejete. Tisti, katerih vloge so bile nenamerno sprejete in oddane z žrebom, ne bodo imenovani in bodo preklicani, tudi če so bili imenovani.

15) Prijave kandidatov, ki imajo manjkajoče dokumente ali so vložili napačne prijave, se bodo štele za neveljavne.

16) Po žrebanju bo izvedena arhivska raziskava o kandidatih, ki so postavljeni na delovna mesta Ministrstva za zdravje in pridruženih organizacij, njihova imenovanja pa bodo opravljena po zaključku arhivske raziskave. Tisti, katerih arhivska raziskava je negativna, ne bodo dodeljeni, tudi če so bili opravljeni, bodo preklicani.

KANDIDATI IN ZAHTEVE, KI SE LAHKO UPORABLJAJO NA SKUPINE

1) Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 657. členu zakona o javnih uslužbencih št. 48.

2) farmacevti, zobozdravniki in zobozdravniki specialisti, ki delajo na ministrstvu in njegovih podružnicah ter javnih ustanovah in organizacijah v drugih statusih, razen tistih, ki delajo kot javni uslužbenci v skladu s členom 657/A zakona št. 4,

3) Zdravniki in zdravniki specialisti, ki želijo biti prvič imenovani ali ponovno imenovani in nimajo obveznosti državne službe v skladu z zakonom št. 3359,

4) zdravniki in zdravniki specialisti, ki delajo v javnih zavodih in organizacijah v drugih statusih, razen tistih, ki delajo kot javni uslužbenci v skladu z zakonom št. 657 in so do roka za žreb izpolnili obveznost državne službe,

5) Specialist (TUTG) in zobozdravniki specialisti, ki so diplomirali do roka za žrebanje in katerih prijave diplomske specializacije so bile opravljene s strani Generalne direkcije za zdravstvo do srede, 22. marca 2023, do 18.00 ure,

6) Zobozdravniki in farmacevti, ki so diplomirali do roka za prijavo na žreb (ki nimajo zapisanega diplomiranja v prijavljenem nazivu v banki podatkov Ministrstva za zdravje, ki opravlja storitve v zvezi z vpisom diplom oz. Ministrstvo za zdravje in je dostopen prek portala e-uprave turkiye.gov.tr). Zobozdravniki in farmacevti morajo začasno potrdilo o diplomi ali kopijo diplome, ki izkazuje diplomo, registrirati v elektronski obliki prek prijavnega sistema, tisti s tujimi diplomami pa morajo elektronsko registrirati svoje dokumente o enakovrednosti.)

7) V okviru 5335. člena zakona št. 30 in 5947. člena zakona št. 18 se lahko upokojeni zdravniki in zdravniki specialisti prijavijo z izbiro delovnih mest našega ministrstva in povezanih ustanov. (Po istem zakonu upokojeni zdravniki in zdravniki specialisti ne bodo imenovani, tudi če so nameščeni v ustanovah, ki niso zdravstvene ustanove našega ministrstva.)

Günceleme: 15/03/2023 12:03

Podobni oglasi