Objavljeni rezultati stražarskega izpita! Poizvedba o rezultatih stražarskega izpita 2022

Objavljeni rezultati čakajočih izpitov Povpraševanje po rezultatih čakajočih izpitov
Objavljeni rezultati stražarskega izpita! Poizvedba o rezultatih stražarskega izpita 2022

Odštevanje za rezultate stražarskega izpita je zaključeno. Po izpitu bazar in sosedski čuvaj, ki je potekal 17. julija, so bile oči uprte v datum rezultata. Z obvestilom Ministrstva za narodno šolstvo so bili razglašeni rezultati čuvajskega izpita. Kandidati, ki so pristopili k izpitu, se bodo lahko z rezultati izpita seznanili na zaslonu za povpraševanje po rezultatih stražarskega izpita.

Pisni izpit za paznika se je v nedeljo, 17. 2022. 10.00, začel ob 100. uri. Potekal je v središčih provinc Ankara, Batman, Elazig, Erzurum, Gaziantep, Istanbul, Izmir in Sivas. Na pisnem izpitu, ki je potekal ob udeležbi na tisoče kandidatov, je bilo kandidatom zastavljenih 120 vprašanj, za odgovore pa je bilo na voljo skupno XNUMX minut. Kandidati so odgovarjali na vprašanja s področij, za katera so odgovorni na izpitu. S koncem izpitnega roka se je končalo tudi odštevanje za rezultate.

Rezultati nadzornega pisnega izpita 2022 so bili objavljeni 05. avgusta 2022 na naslovu Ministrstva za nacionalno šolstvo.

Za čakanje na rezultate izpita KLIKNITE TUKAJ

OCENA IZPITA. \ T

 • Ocenjevanje bo izvedeno s 100 točkami, uspešni pa bodo tisti, ki bodo dosegli 50 (petdeset) in več, pri čemer se upoštevajo ocene, izračunane tako, da se od števila pravilnih odgovorov odšteje ena četrtina števila napačnih odgovorov.
 • Kandidatom, ki bodo pri izračunu uspeha prejeli negativne točke, bodo ocene dopolnjene z 0 (nič).
 • V primeru napake v ključu odgovorov in je to vprašanje določeno s sklepom centralne izpitne komisije, se vprašanje/vprašanja ne razveljavijo, ampak se to vprašanje/vprašanja vključijo v oceno z upoštevanjem pravilnega možnosti nepravilnega vprašanja/vprašanj.
 • Pri ocenjevanju se iz ocenjevanja izloči vprašanje/vprašanja, ki so s sklepom centralne izpitne komisije ali sodnih organov razveljavljena, točkovanje pa se opravi s ponovnim izračunom točkovne vrednosti veljavnega vprašanja/vprašanj.

TELESNI IZPIT

1. Kandidati, ki uspešno opravijo pisni izpit, pristopijo k izpitu iz fizičnih sposobnosti.

2. Komisija za izpit fizične usposobljenosti oceni in izbere kandidate v skladu s spodaj navedenimi načeli, tako da osebno vidi trenutno stanje kandidata.

 • a) izpit fizične usposobljenosti; Uporablja se za oceno fizične sposobnosti in fizične strukture kandidata.
 • b) Trajanje kandidata na fizičnem izpitu spremljajo merilniki, ki so vidni prisotnim na izpitnem mestu.
 • c) Izpit fizične usposobljenosti se ovrednoti nad sto polnimi točkami. Za neuspešnega se šteje kandidat, ki na izpitu doseže manj kot šestdeset točk. O neuspešnih kandidatih komisija odloči, da "Ne morejo postati kandidati za bazarsko in sosedsko stražo" in neuspešni kandidati ne morejo opraviti ustnega izpita.

3. Datumi, kraji, izpitna pot in točkovni list ter zadeve v zvezi s kandidati bodo določeni z navodilom, ki ga pripravi predsedstvo Policijske akademije in je objavljeno na uradni spletni strani predsedstva Policijske akademije (www.pa.edu. tr). Poleg tega lahko kandidati prejemajo pošto, telefon ipd. Obvestila ne bodo posredovana prek komunikacijskih sredstev. Objava preko interneta je obvestilo.

USTNI IZPIT

1. Kandidati, ki so uspešno opravili izpit telesne pripravljenosti, opravijo ustni izpit pri komisiji za ustni izpit na kraju in ob uri, ki ju obvestijo na uradni spletni strani Predsedstva Policijske akademije (pa.edu.tr).

2. Med izpitom bodo kandidati prejeli kartonček s pripravljenimi vprašanji o splošni kulturi in dovolj časa za razmislek o temi in predstavitev. Kandidatu lahko komisija postavi tudi eksterna vprašanja v zvezi s predmetom.

3. Kandidati,

 • a) raven znanja o predmetu,
 • b) razumeti, kaj se od njega zahteva,
 • c) samozavest,
 • ç) Sposobnost izražanja,
 • d) Sposobnost uporabe govorice telesa bo ovrednotena v skladu s petimi različnimi kriteriji in vsak kriterij bo ovrednoten s skupno (20) polnimi točkami (100) točkami.

4. Uspešen bo tisti, ki bo pri ustnem izpitu dosegel najmanj (100) točk od (70) točk.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar