Generalni direktorat državnih hidravličnih del za nabavo 26 pogodbenih odvetnikov

Državni generalni direktorat za hidravlike
Generalni direktorat državnih hidravličnih obratov

V skladu s členom 657/B zakona o javnih uslužbencih št. 4 je bilo 26 pogodbenih pravnikov s polnim delovnim časom, katerih pokrajine in številke so navedene spodaj, dodeljenih na položaj »28/6 o objavljenih načelih glede zaposlovanja pogodbenega osebja v Uradnem listu z dne 1978/16330/6 in številko 6. V okviru "Sklepa Sveta ministrov z dne /1978 in številko 7/15754" bo razporeditev opravljena na podlagi izbora javnih uslužbencev 2020 Izpit (KPSS) (B) skupinski rezultat, brez pisnega in/ali ustnega izpita Generalne direkcije državnih hidrotehničnih del.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

 SPLOŠNI POGOJI. \ T

Zahtevajo se kvalifikacije, ki se zahtevajo od prosilcev, splošni pogoji iz 657. člena zakona št. 48 in posebni pogoji, določeni za razpisano prosto delovno mesto:
1. Biti turški državljan
2. Da je do roka za prijavo dopolnil 18 let
3. Ne biti prikrajšan za javne pravice
4. Tudi če so obdobja, navedena v 53. ulici turškega kazenskega zakonika, potekla; kazniva dejanja zoper varnost države, kazniva dejanja zoper ustavno ureditev in delovanje te ureditve, poneverba, izsiljevanje, podkupovanje, tatvina, goljufija, ponarejanje, zloraba dopusta, goljufiva nekaznovanost zaradi stečaja, prirejanje ponudb, prirejanje rezultata , pranje premoženjskih vrednosti, ki izhajajo iz kriminala ali tihotapljenja
5. Glede na vojaške razmere;
a) Ni povezano z služenjem vojaškega roka
b) Ni vojaško sposoben
c) če je dopolnil vojaško starost, je odslužil redno služenje vojaškega roka ali je bil odložen ali premeščen v rezervni razred.
bitje
6. Da nima bolezni ali podobnega stanja, ki mu lahko onemogoča neprekinjeno opravljanje dolžnosti.

RAZPOLOŽLJIVE POKRAJINE IN KVOTE

(26): Aydın (l), Artvin (3), Erzurum (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (2), Kastamonu (2), Kars (3), Mardin/Dargeçit (3), Samsun (l) , Sivas (1), Sanliurfa (3),
Trabzon (1), Van (4).

TRAJANJE PRIJAVE, KRAJ IN OBRAZEC

1. Prijave se bodo začele 1. julija 18 ob 2022 in končale 9.30. julija 28 ob 2022.
2. Prijave, elektronsko e-uprava — Generalni direktorat za državna hidrotehnična dela - Career Gate Public Recruitment
ali Career Gate bo narejen elektronsko na spletni strani alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ z geslom e-uprava.
3. Prošnje kandidatov, ki se ne prijavijo prek spletnega mesta Career Gateway (a1imkariyerkapisi.cbiko.gov.tr), ne bodo upoštevane, prijave, oddane osebno, s tovorom ali po pošti, pa ne bodo sprejete.
4. Pri izbiri ni omejitev, vsak kandidat bo lahko izbral toliko izbir, kolikor je pokrajin.

 

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar