Ministrstvo za notranje zadeve zaposli 9 pogodbenih uslužbencev

Ministrstvo za notranje zadeve za zaposlovanje pogodbenega osebja
Ministrstvo za notranje zadeve zaposli 3546 pogodbenih uslužbencev

31 »Uredbe o načelih in postopkih za zaposlovanje pogodbenega osebja informacijske tehnologije v velikih enotah za obdelavo informacij javnih zavodov in organizacij«, objavljeno v Uradnem listuc z dne 12. 2008. 27097 in št. 8, za zaposlitev znotraj Generalni direktorat za informacijske tehnologije Ministrstva za notranje zadeve 9 (devet) Pogodbeno osebje za informatiko bo zaposlovano po vrstnem redu uspešnosti pisnih in ustnih izpitov, ki jih bo opravljalo Ministrstvo za notranje zadeve, Generalni direktorat za informacijske tehnologije.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

Ministrstvo za notranje zadeve za zaposlovanje pogodbenega osebja

SPLOŠNI POGOJI. \ T  

a) da izpolnjuje pogoje iz 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 48,

b) diplomiral na štiriletnih oddelkih za računalništvo, programsko inženirstvo, elektrotehniko, elektrotehniko, elektrotehniko in industrijsko tehniko fakultet ali visokošolskih zavodov v tujini, katerih enakovrednost je sprejel Svet za visoko šolstvo,

c) razen tistih iz pododstavka (b), od inženirskih oddelkov fakultet, ki izvajajo štiriletno izobraževanje, oddelkov za naravoslovje, literaturo, izobraževanje in pedagoške vede, oddelkov, ki izvajajo izobraževanje o računalnikih in tehnologiji, in statistiko, oddelek za matematiko in fiziko ali iz študentskega doma, katerega enakovrednost je sprejel Visokošolski svet. Za diplomiranje na visokošolskih ustanovah, ki niso (lahko se prijavijo na delovna mesta, ki bodo plačana 2-kratna meja mesečne bruto pogodbene plače)

ç) Imeti najmanj tri (3) leta poklicnih izkušenj na področju programske opreme, načrtovanja in razvoja programske opreme ter vodenja tega procesa ali pri namestitvi in ​​upravljanju obsežnih omrežnih sistemov najmanj tri (5) leta za tiste, ki ne presegajo dvakratne zgornje meje plače in najmanj 657 (pet) let za druge, (Pri ugotavljanju poklicnih izkušenj: kot IT osebje, kot stalno osebje po zakonu št. 4 ali kot pogodbena služba, ki je predmet pododstavek (B) 399. člena istega zakona oziroma odloka-zakona št. XNUMX ter kot informatik v statusu delavca s plačevanjem premij organom socialne varnosti v zasebnem sektorju.) se vzamejo dokumentirane delovne dobe. upoštevati),

d) dokumentacijo, da računalniške periferne naprave poznajo vsaj dva trenutna programska jezika, pod pogojem, da imajo znanje o strojni opremi in upravljanju omrežja ter zaščiti,

e) Za moške kandidate, če ni dopolnil starosti za redno služenje vojaškega roka, ali če je dopolnil vojaško starost, da je odsluženo aktivno vojaško službo ali da so oproščeni oziroma preloženi ali premeščeni v rezervni razred.

PRIJAVNI OBRAZEC IN ZGODOVINA

1- Kandidati; Ministrstvo za notranje zadeve-Career Gate Public Recruitment in Career Gate o e-upravi bo potekalo med 24. in 30.06.2022. XNUMX. XNUMX prek alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr. Ker se bodo prijave sprejemale v elektronski obliki, prijav po pošti ali osebno ne sprejemamo.

2- Ker bodo prijave potekale z geslom c-State, je obvezno, da imajo kandidati račun (turkive.gov.tr). Za uporabo omenjenega računa morajo kandidati pridobiti geslo za e-Dcvlet. Kandidati lahko dobite ovojnico z geslom c-Dcvlet pri centralnih direktoratih PTT tako, da na osebni prijavi predložijo svojo osebno izkaznico z identifikacijsko številko TR.

3- Dokumenti, potrebni med prijavo;

  • a) življenjepis,
  • b) Izjava o storitvi SGK (dokument s črtno kodo s strani Registracija in izjava o storitvi SGK e-uprava),
  • e) To so dokumenti, ki prikazujejo delovna obdobja, določena v členu (ç) naslova SPLOŠNI POGOJI (KVALIFIKACIJE). Dokumentirati je treba, da delovni čas opravljamo kot osebje IT. Izvaja se glede na naravo delovnega mesta. Glede na to:
  • a. Razčlenitev storitve črtne kode SGK, ki jo je treba pridobiti prek e-uprave za obdobja dela v zasebnem sektorju,
  • b. Dokument, ki ga je treba pridobiti pri zavodu za obdobja dela v javnih zavodih.
  • ç) dokument, ki dokazuje, da zna vsaj dva (2) trenutna programska jezika, navedena v točki (d) naslova SPLOŠNI POGOJI (KVALIFIKACIJE),
  • d) Potrdila, ki se zahtevajo v POSEBNIH POGOJIH za vsako delovno mesto in dokumenti, ki dokazujejo izkušnje ali izkušnje (Spričevala je treba pridobiti z izpitom).

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar