Sklad za zavarovanje varčevalnih vlog bo zaposlil 7 pomočnikov

sklad za zavarovanje varčevalnih vlog
sklad za zavarovanje varčevalnih vlog

9. stopnja, zaposlena v osrednji organizaciji Sklada za zavarovanje varčevalnih vlog, Istanbul; Pisni in ustni sprejemni izpiti bodo imenovani za osebje 7 (sedem) pomočnikov strokovnjakov sklada. Rok za prijavo je 19. november 2021

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

OBVESTILO O VPISU ZA STROKOVNO POMOČ SREDSTVA

9. stopnja, zaposlena v osrednji organizaciji Sklada za zavarovanje varčevalnih vlog, Istanbul; Pisni in ustni sprejemni izpiti bodo imenovani za osebje 7 (sedem) pomočnikov strokovnjakov sklada.

  Pogoji sodelovanja

Izpit za pomočnika sklada pri informacijskem sistemu (informatika):

Posebni pogoji 

- računalniško inženirstvo, programsko inženirstvo, računalniško in programsko inženirstvo, elektronika, elektronika in elektronika, elektronika in komunikacijsko inženirstvo, računalniški sistemi in tehnologije, računalniški sistemi in omrežja, industrijsko inženirstvo, statistika Po diplomi na oddelkih za matematiko, ekonometriko ali tujino šole, katerih ekvivalenco je odobril Svet za visoko šolstvo,

-ko ste prejeli najmanj 2020 (sedeminpetdeset) točk iz katere koli vrste točk KPSSP2021 in KPSSP1 na izpitu za izbiro javnega osebja (KPSS), ki ga je leta 2 in 75 opravil ÖSYM,

-Imeti vsaj 2020 (petdeset) točk v enem od angleških, francoskih in nemških jezikov iz izpita za znanje tujih jezikov (YDS) ali elektronskega izpita iz tujih jezikov (e-YDS), ki ga je leta 2021 in 50 opravljal ÖSYM,

-za zgoraj omenjene vrste točk KPSS; Če je število kandidatov za izpit pomočnika specialista sklada (informatika) več kot 140 (sto štirideset) ljudi, bo prvih 140 (sto štirideset) kandidatov odpeljanih na pisni sprejemni izpit, začenši s kandidatom z najvišji rezultat. Če je na zadnjem mestu več kandidatov zaradi dejstva, da so kandidati prejeli enake točke, bodo vsi ti kandidati vpoklicani na izpit.

Splošni pogoji 

- od prvega januarja leta, v katerem poteka izpit, ne smejo biti stari 35 let (tisti, rojeni 01. januarja 1986 in kasneje, bodo lahko opravljali izpit),

- izpolnjevati splošne pogoje iz člena 657 zakona o javnih uslužbencih št. 48

- naj vam ne bodo odvzete javne pravice,

- da nima duševne bolezni, ki bi mu lahko preprečila neprekinjeno opravljanje dolžnosti,

- da ne bo v stečaju, da ni razglasil stečaja, da ni bil odobren za prestrukturiranje s spravo ali da je bil v skladu z določbami Zakona o izvršbi in stečaju št. 2004 odložen stečaj,

- ne imeti kvalificiranih delnic ali imeti nadzora v bankah, kjer se uporablja 5411. člen zakona št. 71, ali v bankah, ki so bile prenesene v sklad pred uveljavitvijo istega zakona,

- pri bankirjih v postopku likvidacije in finančnih institucijah v postopku likvidacije, razen v primeru prostovoljne likvidacije, razvojnih in investicijskih bank, ki jim je bila odvzeta operativna licenca, partnerske pravice njihovih partnerjev, razen dividend ter njihovo upravljanje in nadzor, preneseno na sklad ali katerih licence in so bila preklicana pooblastila za bančništvo ter sprejemanje sredstev za vloge in udeležbo. Da nimajo kvalificiranih delnic ali da imajo nadzor, preden se prenesejo v sklad, ali pa se jim prekličejo dovoljenja in pooblastila za bančništvo ter sprejemanje sredstev za vloge in udeležbe,

- tudi če so minila obdobja iz člena 53 Turškega kazenskega zakonika; zločini proti varnosti države, zločini proti ustavni ureditvi in ​​delovanju tega reda, poneverba, izsiljevanje, podkupovanje, tatvina, goljufija, ponarejanje, zloraba zaupanja, goljufanje Ne biti obsojen zaradi stečaja, namestitev ponudb, namestitev , pranje vrednosti premoženja, ki izhaja iz kriminala ali tihotapljenja,

- Tudi če so bili odpuščeni, razen za kazniva dejanja iz malomarnosti, niso bili obsojeni na veliko zaporno kazen ali več kot pet let zapora v skladu z odpravljenim turškim kazenskim zakonikom št. 765 in drugimi zakoni ali na zapor več kot tri leta v skladu s turškim kazenskim zakonikom št. 5237 in drugimi zakoni ali če nasprotujejo določbam zakona o bankah št. 3182, ki je bil s tem zakonom razveljavljen, zakonu o kapitalskih trgih št. 4389 in zakonodaji o posojanju, ali v skladu z razveljavljenim turškim kazenskim zakonikom št. 2499, turškim kazenskim zakonikom št. 765 ali drugimi zakoni. sramotna kazniva dejanja, kot so poneverba, poneverba, podkupovanje, tatvina, goljufija, ponarejanje, zloraba vere, goljufanje v stečaju in tihotapljenje, razen uporaba in tihotapljenje, nameščanje uradnih razpisov in nakupov, pranje denarja ali proti osebnosti države, ki razkriva državne skrivnosti s kaznivimi dejanji Kazniva dejanja zoper suverenost države in dostojanstvo njenih organov, zločini proti varnosti države, zločini zoper ustavno ureditev in njeno delovanje, zločini proti nacionalni obrambi, zločini proti državni skrivnosti in vohunjenju, zločini proti odnosom s tujimi državami, kaznivih dejanj utaje davkov ali udeležbe pri teh kaznivih dejanjih ne obsodite,

- ne spadajo med tiste, ki jim je prepovedano delati v 5411. členu zakona št. 26,

- ni v razmerju z vojsko, ni polnoleten ali pa je odslužil ali preložil aktivno služenje vojaškega roka, če je dopolnil starost vojaškega roka ali je bil premeščen v rezervni razred,

Prijava na izpit

Vloge je treba vložiti od 01. novembra 2021 do najkasneje do konca delovnega dne 19. novembra 2021; Uradna spletna stran naše ustanove http://www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) z izpolnitvijo "Obrazca za prošnjo za nalogo", do katerega lahko dostopate na spletu, ga po izpolnitvi obrazca skupaj s fotokopijo diplome ali potrdila o začasni maturi natisnete v sistemu do 19.11.2021. 17 ob 00:143. Büyükdere Caddesi št .: 34394 Esentepe/Şişli İSTANBUL (19). Prijave, vnesene v evidenco SDIF po 2021. uri 17. novembra 00, vključno s poštnimi zamudami, ne bodo upoštevane.

Razstava železniške industrije Armin sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar