Generalni direktorat za gozdarstvo 102 Izdelava pogodbenega kadra

Generalni direktorat za gozdarstvo 102 Izdelava pogodbenega kadra
Generalni direktorat za gozdarstvo 102 Izdelava pogodbenega kadra

Glede zaposlovanja pogodbenih uslužbencev, objavljenega v Uradnem listu z dne 657 in številke 4, priložene odloku z dne 06.06.1978, in številke 7/15754, da bi se lahko zaposlili v pokrajinskih enotah Generalnega direktorata za gozdarstvo v skladu z odstavkom (B) 28.06.2007. člena Zakona o javnih uslužbencih št. 26566. V skladu s klavzulo (b) Priloge 2 k Načelom o spremembi načel, "Brez opravljanja pisnega in / ali ustnega izpita na podlagi razvrstitve skupinske ocene KPSS (B)" Dodatek-1 Skupno 2 pogodbeno osebje bo najetih na maturah, določenih v.

POSTOPKI PRIJAVE


Kandidati so med 14.10.2020-21.10.2020 http://isealim.ogm.gov.tr Prijavili se bodo z gesli za e-upravo iz sistema na. Postopek prijave se bo končal ob 21.10.2020:23 v noči na 59. To obdobje se ne bo podaljšalo. Vloge, oddane osebno, po pošti, vlogi ali drugače, ne bodo sprejete.

Kandidati morajo pred postopkom prijave pridobiti geslo za e-upravo.

Vsak kandidat se lahko prijavi iz enega programa usposabljanja za delovna mesta, navedena v PRILOGI-2 v razpisu.

Kandidati bodo lahko imeli največ 2 preferenc za položaje z manj kot 10 provincami v Prilogi-10 in položaje z več kot 10 provincami.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJklepet


Najprej komentirajte

Yorumlar