Ministrstvo za notranje zadeve 30 združenj za zaposlitev pomočnikov revizorjev

Ministrstvo za notranje zadeve 30 združenj za zaposlitev pomočnikov revizorjev
Ministrstvo za notranje zadeve 30 združenj za zaposlitev pomočnikov revizorjev

30 prostih delovnih mest v razredu splošnih upravnih storitev centralne organizacije Ministrstva za notranje zadeve bo izbranih za namestnike revizorjev za združenja ministrstva za notranje zadeve, sprejemni (ustni) izpit pa bo v Ankari med 08. in 11. decembrom 2020.

POGOJI OBISKOVANJA PRIJAVNEGA (USTNEGA) IZPITA


1. Izpolnjevanje pogojev iz odstavka (A) 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 48,

2- da je diplomiral na eni od pravnih, političnih, ekonomskih, poslovno-administrativnih, ekonomskih in upravnih znanosti z vsaj štirimi leti dodiplomskega izobraževanja ali na kateri od domačih in mednarodnih izobraževalnih institucij, katerih enakovrednost sprejemajo pristojni organi

3- biti mlajši od petintrideset let s prvim januarjem leta, v katerem poteka sprejemni (ustni) izpit (rojeni po 01. 01. 1985),

4- Med kandidati, ki so prejeli najmanj 23 točk KPSS iz ocene "Izbirni izpit za javno osebje KPSSP70", katerih rok veljavnosti se ni iztekel do izteka roka za prijavo v izpitnem roku (drugi kandidati z enakim rezultatom kot 120. kandidat opravlja tudi sprejemni izpit).

METODA IN MESTO ZA UPORABO IZPITA

1- kandidati; Našega ministrstva http://www.icisleri.gov.tr Na "Obrazec zahteve za zaposlitev za izpit za ustni izpit (ustni) izpita za vloge ministrov za notranje zadeve 2020-2021" na povezavi za prijavo na izpit, ki bo objavljena na spletnem mestu. http://www.turkiye.gov.tr Prijavili se bodo tako, da bodo do njih z geslom za e-Devlet dostopali na internetnem naslovu med 02. in 06. novembrom 2020 in jih izpolnili v elektronskem okolju. Ker bodo prijave prejete v elektronski obliki, prijave po pošti ali osebno ne bodo sprejete.

2- Ker bodo prijave vložene z geslom za e-upravo, kandidati http://www.turkiye.gov.tr Mora imeti račun. Za uporabo zadevnega računa morajo kandidati pridobiti geslo za e-upravo. Ovojnico z geslom za e-upravo bodo kandidati lahko dobili tako, da bodo na osebni prošnji centralnih direktoratov PTT na osebni vlogi predložili osebno izkaznico s številko TR ID.

3- Kandidati, ki elektronsko izpolnijo obrazec za prošnjo za delo, prijavo izpolnijo brez napak in popolnoma in so prepričani, da so njihovi podatki pravilni, naj pritisnejo gumb "Shrani moje podatke". Prijave kandidatov, ki tega postopka ne izvedejo, ne bodo registrirane v sistemu in kandidati v tej situaciji ne bodo mogli zahtevati nobenih pravic. Kandidati, ki se zavedajo, da gre za nepopolne ali napačne podatke, morajo svoje podatke znova posodobiti do 06. novembra 2020. novembra 17 in dokončati postopek prijave s klikom na gumb "Shrani moje podatke".

4- Podatki o diplomi o kandidatih, ki se bodo prijavili na sprejemni (ustni) izpit, samodejno prejme visokošolski zavod. Kandidati, ki so netočni / nepopolni v svojih podatkih ali nimajo podatkov o maturi na visokošolskem zavodu, morajo v prijavnici označiti ustrezno polje in ročno vnesti posodobljene podatke. http://www.turkiye.gov.tr V izpitni modul morajo naložiti diplomske dokumente v obliki pdf ali jpeg.

5- Kandidati, ki so diplomirali na izobraževalnih teorijah v Turčiji ali v tujini in imajo ustrezne fakultete glede izobrazbenega statusa, ki ga zahteva oglas, morajo označiti ustrezno polje na zavihku z informacijami o izobraževanju in naložiti enakovredne dokumente.

6- Vojaške informacije o moških kandidatih samodejno prejme Ministrstvo za narodno obrambo, kandidati z napako v svojih podatkih morajo označiti ustrezno polje, ročno vnesti trenutne podatke in na modul naložiti svoje dokumente o vojaškem statusu v obliki pdf ali jpeg.

7. V fazi prijave kandidatov Generalni direktorat za kadre ministrstva http://personel.icisleri.gov.tr Na modul morajo naložiti fotografije s kakovostjo slike velikosti 600 dpi velikosti 800 * 300 v obliki pdf ali jpeg, posnete v skladu s funkcijami v razdelku "Foto standardi, ki se uporabljajo v osebni izkaznici" na zavihku "Osebna izkaznica" na spletnem naslovu.

8- Ker bo sistem 06. novembra 2020 po izpolnjenih vlogah zaprt ob 17, obrazec za prošnjo za delo po določenem času ne bo natisnjen. Zato morajo kandidati natisniti obrazec za prošnjo za delo med navedenimi datumi prijave pred 30.

9- V modul je treba med prijavo na sprejemni (ustni) izpit naložiti enega ali več zahtevanih dokumentov v modul po postopkih in načelih, navedenih v objavi. Kandidati, ki v fazi prijave ne bodo naložili zahtevanih dokumentov v sistem, ne bodo mogli zahtevati nobenih pravic, odgovornost pa bo pripadala ustreznim kandidatom. Prijave po pošti ali ročno ne bodo sprejete, saj bodo prijave prejete prek obrazca za poslovno zahtevo v elektronskem okolju.

10- Prijave, ki niso bile oddane pravilno in / ali pravočasno, ne bodo sprejete.

11- Prosilci, ki ne morejo pridobiti pravice do udeležbe na izpitu, ne bodo obveščeni.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJklepet


Najprej komentirajte

Yorumlar