Povečana dohodkovna podpora za brezplačen mestni prevoz

Povečana dohodkovna podpora za brezplačen mestni prevoz
Povečana dohodkovna podpora za brezplačen mestni prevoz

Ministrstvo za družino in socialne zadeve lastnikom zasebnih mestnih avtobusov in vozil pomorskih prevozov, ki brezplačno prevažajo invalide, ostarele, svojce umrlih in veteranov, se je povišalo. S spremembo uredbe, objavljeno v Uradnem listu glede povišanja, se je mesečno plačilo podpore v višini 2250 TL za vsako zasebno vozilo za pomorski prevoz, ki opravlja mestni javni prevoz, povečalo na 3375 TL, vsaka prevozna služba, ki zagotavlja storitve mestnega javnega prevoza v Ankari Mesečna podpora v višini 2992,5 TL, plačana za vozilo, je bila povečana na 4500 TL, podpora v višini 2250 TL v drugih provincah z metropolitanskimi občinami pa je bila povečana na 3375 TL.

V Uradnem listu je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih in načelih izplačevanja dohodninske podpore v okviru brezplačnega potovanja, ki sta jo pripravila Ministrstvo za družino in socialne storitve ter Ministrstvo za finance in finance.

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih in načelih izplačevanja preživnine v okviru brezplačnega potovanja se dohodkovna podpora zagotavlja upravljavcem vsakega prevoznega sredstva, ki opravlja storitve javnega mestnega prevoza in zasebnega pomorskega prometa. vozila zasebnikov ali podjetij s pooblastilom občin so se plačila s 1. julijem 2023 zvišala za 50 odstotkov.

S spremembo člena, ki ureja zneske plačil v navedeni uredbi, se je s 1. julijem 2023 znesek mesečnega plačila podpore v višini 2250 TL za vsako zasebno pomorsko prevozno sredstvo, ki opravlja mestni javni prevoz, povečal na 3375 TL, in znesek plačila podpore za mestni javni prevoz v metropolitanskih občinah Ankare in Istanbula Mesečna podpora 2992,5 TL za vsako prevozno vozilo, ki zagotavlja storitev, je bila povečana na 4500 TL.

V drugih provincah z metropolitanskimi občinami se je mesečna podpora v višini 2250 TL za vsako prevozno vozilo, ki zagotavlja storitev mestnega javnega prevoza, povečala na 3375 TL, mesečna podpora, plačana za vsako prevozno vozilo, ki zagotavlja storitev mestnega javnega prevoza v provincah brez metropolitanskih občin, pa se je povečala na 1800 TL in 2700 TL.

Plačila dohodkovne podpore za prevoz

Po drugi strani pa v okviru brezplačne potovalne aplikacije, ki invalidom, starejšim, sorodnikom mučenikov in veteranom omogoča brezplačno uporabo kopnega, morja, železnice, zasebnih javnih avtobusov in pomorskih prevoznih vozil v mestu, 2015 milijard 1 milijonov TL dohodkovne podpore je bilo izplačanih od leta 662 do danes.

Günceleme: 24/05/2023 15:15

Podobni oglasi