TCDD 2023 Stroški vrtca

TCDD Letne pristojbine za vrtec
TCDD 2023 Stroški vrtca

Državne železnice Republike Turčije so objavile višino otroških vrtcev za leto 2023. V delu z naslovom Stroški vrtcev in domov za starejše v "Sporočilu o javnih družbenih ustanovah", objavljenem v Uradnem listu z dne 06 in številki 2023 Ministrstva za finance, v primeru, da minimalne mesečne plače, določene s Sporočilom, ne zadostujejo. , so zavodi in organizacije pooblaščeni za določanje cene nad določeno plačo. V 32065. članku poglavja Pogosta vprašanja so »Iskane možnosti najema objektov v celoti ali delno in vlogi je dana teža v tej smeri. Po potrebi lahko obroke, čaj in druge storitve zagotovimo z nakupom storitev. v 18. členu pa je določeno, da »se vse vrste izdatkov vrtcev in vrtcev krijejo iz lastnih prihodkov«.

Veljavne plače so »povišanja plač osebja, ki bo do konca leta delalo v vrtcu, in splošnih stroškov vrtca (oskrbnina, čistilni material, splošni stroški vzdrževanja in popravil, elektrika, ogrevanje, voda). , ipd.) za 12 mesecev minimalne plače zaposlenih z nakupom storitev v mesecu juliju.« Ob upoštevanju verjetnega povečanja števila otrok, vključenih v storitve v vrtcih v času poletnih počitnic (junij-julij-avgust)«.
Glede na prihodkovno-odhodkovno stanje vrtcev in vrtcev ter v skladu z določili »Sporočila o javnih družbenih objektih«, ki velja od 01. marca 2023,

a) Uporablja se za otroke osebja našega podjetja in drugih javnih zavodov in organizacij, upokojence in njihove zakonce ter potomce (vnuke, pravnuke), zakonce, starše in otroke mučenikov, veteranov, vojnih invalidov in invalidov ter njihove zakonci, matere, očetje in otroci, Mesečna oskrbnina za vsakega otroka znaša 3.750,00 TL (vključno z DDV),

b) 50 TL (z DDV), kar je 5.625,00% več od tarife, določene za osebje našega podjetja, za otroke tistih, ki so izključeni iz odstavka (a).

c) V primeru, da ista oseba ima več kot enega otroka na Dnevnem vrtcu, se uporabi popust 20 za več kot enega otroka.

d) Eno mesečno plačilo se pobere vnaprej za učenca, katerega končna prijava je opravljena v vrtec in varstvo. Če učenec med mesecem zapusti vrtec, se kotizacija ne vrača.

e) Če je v otroških vrtcih in domovih za dnevno varstvo potrebno vzdrževanje, popravilo in spremembe, bo direktorat za otroške vrtce vložil zahtevo za vzdrževanje in popravilo.

Ker je v sporočilu navedeno, da ni treba plačevati prispevkov iz proračuna zadevne institucije in organizacije za operativne stroške socialnih objektov, bodo sprejeti vse vrste ukrepov za pokritje obratovalnih stroškov vrtcev in jasli pred prihodki in v zvezi s tem se ne bodo pojavile težave.

Glede na plačilno bilanco vrtcev in vrtcev bo ovrednotena tudi problematika njihovega oddajanja v najem v okviru 18. člena Sporočila.

Poleg tega bodo strogo upoštevana načela uporabe, navedena v sporočilu. Prednost pri uporabi objektov; Naše podjetje bo podeljeno osebju in upokojencem, njihovim zakoncem in njihovim otrokom.

Günceleme: 01/03/2023 14:24

Podobni oglasi