Izvoz združenj egejskih izvoznikov se je januarja 2023 povečal za 5 odstotkov

Januarski izvoz sindikatov egejskih izvoznikov se je povečal za odstotek
Izvoz združenj egejskih izvoznikov se je januarja 2023 povečal za 5 odstotkov

Medtem ko je Turčija januarja z 10-odstotnim povečanjem realizirala izvoz v vrednosti 19 milijard 375 milijonov dolarjev, so združenja egejskih izvoznikov k tej številki prispevala 5 milijardo 1 milijonov dolarjev, saj so svoj izvoz januarja povečala za 433 odstotkov.

V izvozu v višini 1 milijarde 433 milijonov dolarjev, ki so ga januarja realizirala Združenja egejskih izvoznikov, so bili industrijski proizvodi zastopani s 747 milijoni dolarjev, kmetijski proizvodi pa s 27 milijoni dolarjev s 603-odstotno rastjo. V državo je prinesel 82 milijonov dolarjev deviz.

Aegean Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters' Association, ki vsak mesec dosega najvišjo izvozno številko med sektorji, se je januarja utrdila na vrhu s 194 milijoni dolarjev izvoza.

Egejski kemiki, ki niso zastopani pod okriljem združenj egejskih izvoznikov, so januarja izvozili za 130 milijonov dolarjev.

Kot drugo največje izvozno združenje je bilo registrirano Aegean Ready-to-Wear and Apparel Exporters' Association s 116 milijoni dolarjev.

Aegean Fisheries and Animal Products Exporters' Association, ki največ izvaža med kmetijskimi in živilskimi sindikati, je s 3-odstotno rastjo januar zaostala s 112 milijoni dolarjev.

Egejsko združenje izvoznikov svežega sadja in zelenjave je državi prineslo 8 milijonov dolarjev s povečanjem za 100 odstotkov, Egejsko združenje izvoznikov oljk in oljčnega olja pa 95 milijonov dolarjev.

Aegean Mineral Exporters' Association je povečal izvoz na 82 milijonov dolarjev, Aegean Tobacco Exporters' Association pa za 60 odstotkov na 81 milijonov dolarjev.

Združenje izvoznikov egejskih žit, stročnic in oljnic je povečalo izvoz na 21 milijonov dolarjev s povečanjem za 76 odstotkov.

Aegean Dried Fruits and Products Exporters' Association in Aegean Furniture Paper and Forest Products Exporters' Association sta s 7-odstotnim pospeškom dosegla izvoz v višini 67 milijonov dolarjev.

Aegean Textile and Raw Materials Exporters' Association je realiziralo izvoz v višini 28 milijonov dolarjev z 39-odstotno rastjo, Egejsko združenje izvoznikov usnja in usnjenih izdelkov pa je realiziralo izvoz v višini 17 milijonov dolarjev s 18-odstotno rastjo.

Koordinator sindikatov egejskih izvoznikov Jak Eskinazi je pojasnil, da je 9 unij povečalo svoj izvoz in 3 unije zaostajale za lanskoletno uspešnostjo, je dejal: »Kljub tej težki situaciji smo leto 2023 začeli s 5-odstotnim povečanjem. Naši sektorji železnih in neželeznih kovin, kemije, konfekcije, vodnih in živalskih proizvodov ter svežega sadja so dosegli trimestne številke izvoza. Delež naših kmetijskih izvoznikov v izvozu EİB se je povečal s 34 odstotkov na 42 odstotkov. Lahko rečemo, da naš kmetijski sektor ohranja izvoz naše regije pri življenju. Predvidevamo, da bo naš kmetijski izvoz v naslednjih treh mesecih presegel 7 milijard dolarjev.« rekel.

Eskinazi je dejal: »Stagnacija se nadaljuje v naših industrijskih sektorjih, ki so hrbtenica našega izvoza. Naslednjih 6 mesecev je kritičnih. Tečaj bi moral rasti v višini inflacije, da lahko ohranimo konkurenčnost, nižanja cen energentov so nezadostna, treba je uvesti obračun inflacije in rešiti težave izvoznikov pri dostopu do financiranja. Zaradi politik, ki se izvajajo v Turčiji, smo morali v letu 2022 izvažati naše tržne izdelke po nižji ceni od uvozne cene. Medtem ko se je zunanjetrgovinski primanjkljaj povečeval, so se izvozni izdelki izvažali po celo nižjih cenah, kot bi morale biti. Januarja se je naš zunanjetrgovinski primanjkljaj v primerjavi z lanskim letom povečal z 10 milijard dolarjev na 14 milijard dolarjev, opozarjali pa smo, da bi lahko naš zunanjetrgovinski primanjkljaj, ki je leta 2022 dosegel 110 milijard dolarjev, v tej konjunkturi dosegel 150 milijard dolarjev. Januarske številke kažejo, kako pravilno je bilo naše opozorilo. Če ne bomo sprejeli nujnih ukrepov, lahko naš zunanjetrgovinski primanjkljaj doseže 160 milijard dolarjev. rekel je.

Jak Eskinazi je dejal: »Naše člane obiskujemo v njihovih mestih z organizacijo »Egejskih izvoznih srečanj«, da bi povečali število izvoznih podjetij v Egejski regiji, okrepili naše vezi in razpravljali o težavah v izvozu z vsemi našimi deležniki. . Naši izvozniki so izjemno prizadevni. Predvidevamo, da bomo leta 2023 presegli 18 milijard dolarjev, če bo zagotovljena ustrezna klima. Bolj upamo na drugo polovico leta 2023. Kot EIB smo začeli naše stike z oddaljenimi trgi z našo malezijsko in kolumbijsko trgovinsko delegacijo, naši izvozniki pa izpolnjujejo svoje obveznosti.« je končal svoj govor.

Egejska regija januarja izvozi 2 milijardi 400 milijonov dolarjev

Egejska regija je januarja 2023 svoj izvoz povečala za 15 odstotkov na 2 milijardi 400 milijonov dolarjev.

İzmir je v Turčijo prinesel 27 milijardo 1 milijonov dolarjev s povečanjem za 411 odstotkov januarja. Egejska prosta cona in prosta cona İzmir sta k izvozu İzmirja prispevali 274 milijonov dolarjev.

Januarja 2023 je Manisa izkazala uspešnost v višini 4 milijonov dolarjev s povečanjem za 353 odstotke, medtem ko se je Denizli uvrstil na tretje mesto z izvozom v višini 13 milijonov dolarjev s povečanjem za 309 odstotkov. Balıkesir je prispeval 61 milijonov dolarjev z 100-odstotnim povečanjem, Aydın 3 milijonov dolarjev s 69-odstotnim povečanjem, 8 milijonov dolarjev z 64-odstotnim povečanjem v Muğli, 34 milijonov dolarjev v Kütahyi, 30 milijonov dolarjev v Uşaku in 26 milijonov dolarjev v Afyonkarahisar.

Günceleme: 05/02/2023 11:18

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Pusti odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.


*