Državna gledališča bodo zaposlila 121 pogodbenega osebja

Generalna direkcija državnih gledališč
Generalni direktorat državnih gledališč

Generalni direktorat državnih gledališč, pogodbeno osebje, ki je bilo uveljavljeno s sklepom Sveta ministrov z dne 657 in št. odstavka (B) člena 4 Zakona o javnih uslužbencih št. 6 V skladu s pododstavkom (b) prvega odstavka Priloge 6 Načel o zaposlovanju bo zaposlenih skupno 1978 pogodbenih uslužbencev za delovna mesta, določena v spodnji seznam, ki temelji na razvrstitvi skupin 7 KPSS (B), brez pisnih ali ustnih izpitov.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

SPLOŠNI POGOJI. \ T

Zahtevane kvalifikacije, splošni pogoji iz 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 48 in posebni pogoji, določeni za objavljeno prosto delovno mesto, se zahtevajo od kandidatov:

  • Biti turški državljan,
  • Da je ob roku za prijavo star najmanj 18 let,
  • Da ne bodo prikrajšane za javne pravice,
  • Tudi če so obdobja, navedena v členu 53 turškega kazenskega zakonika, potekla; kazniva dejanja zoper varnost države, tudi če je bil zaradi naklepnega kaznivega dejanja oproščen ali obsojen na zaporno kazen eno leto ali več, kazniva dejanja zoper ustavno ureditev in delovanje te ureditve, poneverba, izsiljevanje, podkupovanje, kraja, goljufija, ponarejanje, zloraba zaupanje, goljufije Ne sme biti obsojen zaradi stečaja, prirejanja ponudb, prirejanja rezultatov, pranja premoženjskih vrednosti, ki izhajajo iz kaznivih dejanj ali tihotapljenja,
  • Glede služenja vojaškega roka za moške kandidate; da ni služil vojaškega roka, da je opravljal aktivno vojaško službo ali da je odložen ali premeščen v rezervni razred,
  • Nima duševnih bolezni, ki bi mu lahko preprečevale neprekinjeno opravljanje dolžnosti,

POSTOPEK IN KRAJ UPORABE

1- Prijave sprejemamo v elektronski obliki v 15 (petnajstih) dneh (do konca delovnega časa zadnji dan) od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu.

2-Kandidati, ki se želijo prijaviti, se morajo prijaviti prek e-Government General Directorate of State Theaters Career Gate-Public Recruitment ali Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Prijave, poslane osebno, ne bodo sprejete, prijave, poslane po pošti ali na drug način, pa ne bodo sprejete.

3-Kandidati, ki so diplomirali na izobraževalnih ustanovah v tujini ali Turčiji in imajo enakovrednost glede ravni izobrazbe, ki se zahteva v tej objavi, morajo svoje dokumente, ki izkazujejo enakovrednost, naložiti v formatu pdf v polje "Equivalence Certificate" pod zavihkom "Other Documents" med aplikacija.

4- Ker bodo rezultati KPSS, izobrazba, diplomirani oddelek, vojaška služba, kazenska evidenca in podatki o identiteti kandidatov pridobljeni prek spletnih storitev ustreznih institucij prek e-uprave, ti dokumenti ne bodo zahtevani od kandidatov pri prijavi. stopnja. Kandidati, ki imajo v omenjenih podatkih o kandidatih napake/nepopolne podatke ali katerih podatki ne prihajajo iz sistema, naj pred prijavo izvedejo potrebne posodobitve/popravke pri ustreznih institucijah, tisti, katerih podatki o diplomi ne pridejo samodejno, pa morajo oddati diplomo spričevala v pdf formatu v rubriko "Spričevalo o diplomi" pod zavihkom "Drugi dokumenti".

5-Da bi kandidati, ki jim je njihov zavod odpovedal pogodbo ali jim je bila pogodba enostransko odpovedana med delom na pogodbenih (4/B) delovnih mestih v javnih zavodih in organizacijah, dokumentirali, da so opravili eno- leto čakalne dobe morajo ob prijavi predložiti potrjeno servisno listino, ki so jo pridobili od svojih nekdanjih zavodov v pdf formatu in jo naložiti v polje "4/B Servisna listina" pod zavihkom "".

6-Kandidati morajo naložiti dokument Službena izjava, ki ga bodo prejeli od e-uprave z možnostjo registracije in storitvene izjave SSI/ustvariti dokument s črtno kodo, v formatu pdf, v polje "SGK Službena izjava" pod "Drugi dokumenti". " med aplikacijo.

7-kandidati, ki se prijavljajo na delovna mesta uradnikov za zaščito in varovanje; »Dokument o identiteti in višini/teži KGG« v formatu pdf pod zavihkom »Vaši drugi dokumenti« med prijavo, ki prikazuje osebne izkaznice zasebnega varnostnika in status višine/teže, določen v Posebnih pogojih, ki se zahtevajo za kandidate, tako da oba stranice so vidne. je treba naložiti na polje.

8-Vsaka prijava, ki na platformi za zaposlovanje Career Gate-Public ne prikazuje »Vaša transakcija je bila uspešno zaključena ...«, ne bo upoštevana. Zato naj kandidati preverijo, ali je bil prijavni postopek zaključen.

9-Po končanem postopku prijave morajo kandidati na zaslonu »Moje prijave« preveriti, ali je njihova prijava zaključena. Prijave, ki na zaslonu »Moje prijave« ne prikažejo »Prijava prejeta«, ne bodo ocenjene.

10-Prosilci so odgovorni za to, da je postopek prijave brez napak, popoln in v skladu z vprašanji, navedenimi v tej objavi, ter za nalaganje zahtevanih dokumentov v sistem v fazi prijave. Kandidati, ki ne bodo upoštevali teh vprašanj, ne bodo mogli uveljavljati nobenih pravic.

11- Če se ugotovi, da kandidati, ki se bodo zaposlili po pogodbi, ne izpolnjujejo pogojev, navedenih v tej objavi in ​​ustrezni zakonodaji, se njihove prijave ne bodo ocenjevale. Poleg tega bodo tistim, za katere bo ugotovljeno, da ne bodo izpolnjevali prijavnih pogojev, odpovedali pogodbe brez odškodnine in obvestila.

Günceleme: 16/01/2023 10:50

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar