Vrhovni volilni odbor za zaposlitev 12 pogodbenih uslužbencev

Predsedstvo vrhovnega volilnega odbora za zaposlovanje pogodbenega osebja
Vrhovni volilni odbor za zaposlitev 12 pogodbenih uslužbencev

Za zaposlitev v centralni organizaciji vrhovnega volilnega odbora, na podlagi dodatnega 375. člena odloka-zakona št. 6, je bil objavljen v Uradnem listu z dne 31.12.2008. 27097. XNUMX in pod številko XNUMX.
Skladno z 8. členom Uredbe o načelih in postopkih za zaposlovanje pogodbenega osebja informacijske tehnologije v enotah za obdelavo informacijskih sistemov se bo zaposlilo 12 (dvanajst) pogodbenih osebja informatike z razporeditvijo po vrstnem redu ustnega razpisa. izpit.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

POGOJI UPORABE

a) izpolnjevati splošne pogoje, navedene v 657. členu zakona o javnih uslužbencih št. 48,

b) da je diplomiral na štiriletnem računalniškem inženirstvu, programskem inženiringu, elektrotehniki, elektronskem inženiringu, elektronskem in elektronskem inženirskem oddelku fakultet ali visokošolskih zavodov v tujini, katerih enakovrednost sprejme Svet za visoko šolstvo,

c) Razen tistih, navedenih v pododstavku (b), od inženirskih oddelkov fakultet, ki izvajajo štiriletno izobraževanje, oddelkov za naravoslovno literaturo, izobraževanje in izobraževalne vede, oddelkov za izobraževanje o računalnikih in tehnologiji ter statistiko, matematike in fizike ali iz študentskega doma, katerega ekvivalentnost je sprejel Svet za visoko šolstvo. Diplomanti visokošolskih zavodov, ki niso omenjeni v tem oddelku, se lahko prijavijo za 2 -kratno mesečno zgornjo mejo bruto plače.

ç) Najmanj 3 (tri) leta za programsko opremo, načrtovanje in razvoj programske opreme, upravljanje tega procesa ali namestitev in upravljanje obsežnih omrežnih sistemov, za tiste, ki ne presegajo dvakratne zgornje meje plače, najmanj 3 let za tiste, ne preseže 5 (tri) krat.
(pet) let in imeti vsaj 4 (osem) let delovnih izkušenj za tiste, ki ne bodo presegli 8 (štiri) leta, (Pri določanju delovnih izkušenj kot osebje IT stalno osebje v skladu z zakonom št. 657 oz. (B) 4. člena istega zakona.jez oz
Upoštevajo se delovne dobe, dokumentirane kot osebje informatike v statusu delavca s plačevanjem premij ustanovam socialne varnosti v zasebnem sektorju in pogodbene storitve, ki so predmet zakonskega odloka št. 399.)

d) dokumentacijo, da računalniške periferne naprave poznajo vsaj dva trenutna programska jezika, pod pogojem, da imajo znanje o strojni opremi in upravljanju omrežja ter zaščiti,

e) glede na vojaški status; da ne služi vojaškega roka, da ni vojaško sposoben ali da je, če je dopolnil vojaško obveznost, opravljal aktivno vojaško službo ali da je odložen ali premeščen v rezervni častniški razred,

f) S kvalifikacijami, ki jih zahteva služba, presoja, zastopanje, sledenje novim tehnologijam, učenje in raziskovanje, hitro učenje in samorazvoj, analitično razmišljanje, nagnjenost k timskemu delu in visoke komunikacijske sposobnosti, sledenje zaposlenemu in stresnemu delovnemu tempu in dokumentiranje (dokumentacija), da bi imeli dokumentacijske sposobnosti, tako da mu dajejo pomen.

ČAS, KRAJ IN OBLIKA PRIJAVE

a) Prijave se bodo začele ob 27.09.2022:10 00 in končale ob 06.10.2022:23:59 59. Prijave bodo potekale elektronsko prek e-uprave, prek storitve "High Election Board - Career Gate Public Recruitment" ali na spletnem naslovu Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Prijave, poslane osebno, ne bodo sprejete, prijave, poslane po pošti ali na drug način, pa ne bodo sprejete.

b) Kandidati bodo lahko izbrali največ 2 (dve) različni mesti kot prvo in drugo prednost med razpisanimi mesti. Začenši z najvišjo oceno za vsako delovno mesto, lahko opravljate izpit v tabeli "Pogodbeno IT osebje".
K ustnemu izpitu se lahko udeleži toliko kandidatov, kolikor je navedeno v stolpcu Število vabljenih kandidatov. kazanbo delovalo. Ocenjevanje bo opravljeno predvsem med kandidati za mesto po njihovi prvi izbiri. Pravica do opravljanja ustnega izpita kazanKandidate bomo določili glede na njihove rezultate in prednostni vrstni red. Glede na to; Kandidati bodo uvrščeni na prvo mesto glede na prvo preferenco. K izpitu lahko pristopijo dijaki z višjimi točkami. kazanKandidat, ki ni mogel biti uvrščen na lestvico v svoji prvi preferenci zaradi pomanjkanja kvalifikacij, če sploh, ob pogledu na njegov rezultat v skladu z njegovo drugo preferenco, vendar zaradi dejstva, da za to ni bila vložena veljavna prijava prednost kot prva izbira, ali se prijave štejejo za neveljavne ali število kandidatov, določenih za udeležbo na izpitu, ni toliko prijav, bo uvrščen na lestvico, če obstaja, med tistimi, ki so se odločili kot prvi. pozneje.

c) Podatki o kandidatih, kot so identiteta, diploma in služenje vojaškega roka, bodo pridobljeni prek spletnih storitev ustreznih institucij prek e-uprave. Kandidati, katerih podatki o diplomi ne pridejo samodejno ali ki menijo, da so prejeti podatki napačni/nepopolni, bodo svoje posodobljene podatke (kot je potrjeni vzorec diplome, potrdilo o diplomi) med prijavo ročno naložili v sistem v formatu pdf.

ç) Prijavitelji so odgovorni za to, da je postopek prijave brez napak, popoln in v skladu z vprašanji, določenimi v tej objavi, ter da zahtevane dokumente naložijo v sistem v fazi prijave. Kandidati, ki ne bodo upoštevali teh vprašanj, ne bodo mogli uveljavljati nobenih pravic.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar