Ministrstvo za pravosodje bo zaposlilo 80 pogodbenih uslužbencev

Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za pravosodje

biti zaposlen na pogodbenih delovnih mestih v kazenskih ustanovah, ki delujejo v okviru Generalnega direktorata za zapore in hiše za pridržanje; Odstavek (B) člena 657 Zakona o javnih uslužbencih št. 4, Dodatek 06 Načel o zaposlovanju pogodbenega osebja, ki je začel veljati s Sklepom Sveta ministrov z dne 06. junija 1978 in št. 7/15754, Zaposlovanje od skupno 2 oseb, od tega 8 psihologov, 37 učiteljev, 16 socialnih delavcev, 19 veterinarja, 2 inženir (gradbeništvo), 1 inženir (prehrana) in 1 fizioterapevti, z ustnim izpitom v skladu z določbami drugega odstavka in določila Pravilnika o izpitu, imenovanju in premestitvi Ministrstva za pravosodje. Province in kvote, ki jih je treba zaposliti, so navedene v Prilogi-4.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

POGOJI UPORABE

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih št. 657 in Pravilnikom o izpitu, imenovanju in premestitvi javnih uslužbencev Ministrstva za pravosodje morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje.

a) biti turški državljan,

b) tudi če so potekla obdobja iz 53. člena turškega kazenskega zakonika; kazniva dejanja zoper varnost države, kazniva dejanja zoper ustavni red in delovanje tega reda, poneverbe, izsiljevanje, podkupovanje, tatvina, goljufija, ponarejanje, zloraba zaupanja, goljufija Ne biti obsojen zaradi stečaja, prirejanja ponudb, prirejanja opravljanja dejavnosti , pranje premoženjske vrednosti, ki izhaja iz kaznivih dejanj ali tihotapljenja,

c) za moške kandidate, da nimajo služenja vojaškega roka, da niso vojaško sposobne, da so opravljali aktivno vojaško službo, če so vojaško sposobni, ali da so odloženi ali premeščeni v rezervni razred,

d) Pozitiven rezultat varnostne preiskave, (Varnostna preiskava in arhivska raziskava bo izvedena za kandidate, ki bodo uspešni na rezultatu ustnega izpita.)

e) nima duševne bolezni ali telesne prizadetosti, ki bi mu lahko preprečila neprekinjeno opravljanje dolžnosti; ni strabizma, slepote, šepavosti, izgube sluha, fiksnih obraznih potez, pomanjkanja udov, jecljanja in podobnih ovir; Za dokumentiranje s poročilom zdravstvenega odbora, ki ga bodo prejeli od polnopravnih državnih bolnišnic, povezanih z Ministrstvom za zdravje, (od kandidatov, ki bodo na ustnem izpitu uspešni, se zahteva poročilo zdravstvenega odbora.)

Način uporabe in trajanje

Prijave se bodo začele ob 30 2022. septembra 09.00 in končale ob 14 2022. oktobra 17.30. Kandidati se bodo prijavili prek e-uprave tako, da se bodo prijavili prek naslova Ministrstva za pravosodje – Career Gate Public Recruitment ali Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) in uporabili zaslon za prijavo na delovno mesto, ki bo aktiven v prijavnem roku. o e-upravi. Prijave, oddane osebno ali po pošti, ne bodo upoštevane.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar