İSKİ bo zaposlil 223 pogodbenih sodelavcev

ISKI bo zaposlil pogodbeno osebje
İSKİ bo zaposlil 223 pogodbenih sodelavcev

biti zaposlen v organu generalnega direktorata istanbulske uprave za vodo in kanalizacijo v skladu s členom 5393 občinskega zakona št. 49; Na spodaj navedena prosta delovna mesta se bo zaposlilo 223 pogodbenih sodelavcev, ki bodo imeli položaj, število, usposobljenost in druge pogoje.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI PRIJAVE
V nadaljevanju so navedeni splošni in posebni pogoji, ki jih je treba izpolnjevati pri prijavah za prosta delovna mesta v okviru generalnega direktorata istanbulske uprave za vodo in kanalizacijo.

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE
Prosilci, ki so imenovani na razpisana delovna mesta, morajo imeti naslednje splošne pogoje, navedene v odstavku (A) prvega odstavka člena 657 zakona o javnih uslužbencih št. 48.

 • a. Če želite biti turški državljan,
 • b. Da ne bodo prikrajšane za javne pravice,
 • c. Tudi če so obdobja, določena v členu 53 turškega kazenskega zakonika, minila; kazniva dejanja zoper varnost države, tudi če je bil obsojen na eno leto ali več zaradi kaznivega dejanja, storjenega naklepno ali amnestijsko, kaznivih dejanj zoper ustavno ureditev in njegovo delovanje, poneverbe, korupcije, podkupovanja, tatvine, goljufije, goljufije, kršitve da ne bo obsojen zaradi stečaja, napak v razpisu, napak pri opravljanju dejanja, pranja denarja ali tihotapljenja,
 • D. Glede služenja vojaškega roka za moške kandidate; da ni vpoklican v vojaško službo ali da ni vojaško sposoben ali da je, če je dopolnil vojaško obveznost, opravljal aktivno vojaško službo ali da je odložen ali premeščen v rezervni razred,
 • do. Nima duševne bolezni ali telesne okvare, ki bi mu lahko preprečevala neprekinjeno opravljanje dolžnosti,
 • f. izpolnjevanje drugih pogojev za prijavo na razpisana delovna mesta,
 • g. Brez neprijetnosti pri prevzemu funkcije zaradi varnostne preiskave in/ali raziskave arhiva, ki jo je treba opraviti.

POSEBNI POGOJI ZA UPORABO

 • a. Ne bodo izključeni iz javnih zavodov in organizacij, kjer so prej delali zaradi nediscipline ali moralnih razlogov.
 • b. ki na dan izpita niso dopolnili 30 let (rojeni 12. 09. 1992 in kasneje),
 • c. Za razpisana delovna mesta, če želeno izobraževanje zaključimo v tujini; Potrdila o enakovrednosti, ki jih izda Ministrstvo za nacionalno šolstvo za srednješolske ustanove in Svet za visoko šolstvo za visokošolsko izobraževanje, bodo obdelana,

  D. Za delovna mesta, kjer se zahteva znanje tujega jezika, se bodo postopki izvajali v skladu z Navodilom o ugotavljanju enakovrednosti izpitov iz tujih jezikov, ki ga je pripravilo predsedstvo Centra za merjenje, izbor in razporejanje v skladu s šestim odstavkom 6114. člena zakona. št. 7, v času veljavnosti izpitov pa bodo upoštevali lastno zakonodajo. (Zahteva YDS za diplomante dodiplomskih programov visokošolskih ustanov, katerih učni jezik je 100 % tuji jezik (dodiplomski)
  ne bo preiskan.)

DOKUMENTI, KI JIH MED PRIJAVO ZAHTEVAJO KANDIDATI
Kandidati, ki želijo pristopiti k izpitu, morajo med 15. 08. 2022 – 19. 08. 2022 izpolniti PRIJAVNICO elektronsko na turkiye.gov.tr.

Podatke in dokumente, ki jih zahteva od kandidatov, bo zavod posredoval preko portala e-uprava.

MESTO PRIJAVE, DATUM, METODA IN TRAJANJE
Kandidati se bodo prijavili le elektronsko prek turkiye.gov.tr ​​​​med 15. 08. 2022 in 19. 08. 2022.
Po potrebi se lahko od kandidatov zahtevajo dokumenti za navedene podatke.

Kandidati se lahko prijavijo samo na eno od razpisanih mest.

Za nepravočasne in nepopolne prijave naš zavod ne odgovarja. Prijave poslane po pošti ali elektronski pošti ne bodo upoštevane.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar