TURKSTAT objavil! Julijska stopnja inflacije je bila 2.37-odstotna

TUIK Julijska stopnja inflacije postane odstotek
TURKSTAT Julijska stopnja inflacije je bila 2.37 odstotka

TURKSTAT je objavil podatke o indeksu cen življenjskih potrebščin (CPI) za julij 2022. Skladno s tem se je indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) zvišal za 79.60 odstotka na letni ravni in za 2.37 odstotka na mesečni ravni. Indeks cen proizvajalcev (PPI) pa se je na letni ravni zvišal za 144.61 odstotka, na mesečni pa za 5.17 odstotka.

Stopnje sprememb CPI (%), julij 2022

Julijska stopnja inflacije

Letna stopnja spremembe CPI (%), julij 2022

Julijska stopnja inflacije

Glavna skupina, ki se je v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta najmanj povečala, je komunikacija s 25,79 %. Na drugi strani je bila glavna skupina, ki se je glede na isti mesec prejšnjega leta najbolj povečala, prevoz s 119,11 %.

Letna stopnja spremembe (%) po glavnih izdatkovnih skupinah CPI, julij 2022

Julijska stopnja inflacije

Z vidika glavnih skupin odhodkov je bila glavna skupina, ki je v juliju 2022 zabeležila najmanjše povečanje glede na prejšnji mesec, prevoz z -0,85 %. Na drugi strani je bila v juliju 2022 glavna skupina z največjim porastom glede na prejšnji mesec zdravstvo s 6,98 % (indeksi, uteži in stopnje sprememb po glavnih izdatkovnih skupinah so v prilogi Tabela-1).

Mesečna stopnja spremembe (%) po glavnih odhodkovnih skupinah CPI, julij 2022

Julijska stopnja inflacije

V juliju 2022 se je od 144 glavnih rubrik, zajetih v indeksu (Individual Consumption Classification by Purpose-COICOP 5), indeks 10 glavnih rubrik znižal, indeks 6 glavnih rubrik pa je ostal nespremenjen. Povečal se je indeks 128 osnovnih naslovov.

Posebni kazalnik CPI (B) je znašal 68,46 % letno, 3,49 % mesečno

Sprememba CPI brez nepredelanih živil, energentov, alkoholnih pijač, tobaka in zlata je v juliju 2022 glede na prejšnji mesec 3,49 %, glede na december prejšnjega leta 37,59 %, glede na isti mesec prejšnjega leta pa 68,46 %. realizirana je bila 42,81 % glede na povprečje ,XNUMX in dvanajst mesecev.

Posebni kazalniki CPI in stopnje sprememb (%), julij 2022

Julijska stopnja inflacije
Julijska stopnja inflacije

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar