Ministrstvo za trgovino bo zaposlilo 18 pogodbenih kadrov za IT

Ministrstvo za trgovino
Ministrstvo za trgovino

31. člen »Uredbe o načelih in postopkih za zaposlovanje pogodbenega osebja informacijske tehnologije v enotah za obdelavo velikih informacij javnih zavodov in organizacij«, objavljenega v Uradnem listu z dne 12. 2008. 27097 pod številko 8, ki se zaposli v okviru Generalni direktorat za informacijske tehnologije Ministrstva za trgovino Zaposlenih bo 18 (osemnajst) pogodbenih IT osebja, ki bodo razporejeni v skladu z vrstnim redom uspešnosti ustnih in praktičnih izpitov, ki jih bo izvajalo naše ministrstvo.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

POGOJI UPORABE

a) izpolnjevati pogoje iz člena 657 zakona o javnih uslužbencih št. 48,

b) Za diplomo štiriletnega študija računalništva, programskega inženirstva, elektrotehnike, elektronskega inženirstva, elektro-elektronike in industrijskega inženiringa oddelkov fakultet ali visokošolskih zavodov v tujini, katerih enakovrednost je potrdil Svet za visoko šolstvo, se lahko prijavi za položaje, ki so 2,3,4-krat višji od zgornje meje.)

c) Razen tistih, navedenih v pododstavku (b), od inženirskih oddelkov fakultet, ki izvajajo štiriletno izobraževanje, oddelkov za naravoslovno literaturo, izobraževanje in izobraževalne vede, oddelkov za izobraževanje o računalnikih in tehnologiji ter statistiko, matematike in fizike ali iz študentskega doma, katerega ekvivalentnost je sprejel Svet za visoko šolstvo. Diplomanti visokošolskih zavodov, ki niso omenjeni v tem oddelku, se lahko prijavijo za 2 -kratno mesečno zgornjo mejo bruto plače.

ç) Imeti vsaj 3 (tri) leta poklicnih izkušenj s programsko opremo, oblikovanjem programske opreme ter razvojem in upravljanjem tega procesa ali z namestitvijo in upravljanjem obsežnih omrežnih sistemov za najmanj 5 (tri) leta za tiste ki ne bodo presegli dvakratne zgornje meje plač in najmanj 657 (pet) let za druge, (pri ugotavljanju poklicnih izkušenj je dokumentirano, da je kot osebje za IT za stalno veljal zakon št. 4 ali pogodbene storitve, za katere velja upoštevajo se člen 399 (B) istega zakona in uredba-zakon št.

d) dokumentacijo, da računalniške periferne naprave poznajo vsaj dva trenutna programska jezika, pod pogojem, da imajo znanje o strojni opremi in upravljanju omrežja ter zaščiti,

e) Če aktivna dolžnost moških kandidatov ni dopolnila starostne vojaške službe ali ni dosegla starosti vojaškega roka, je odslužil aktivno vojaško službo ali bil oproščen, preložen ali premeščen v rezervni razred.

f) S kvalifikacijami, ki jih zahteva služba, presoja, zastopanje, sledenje novim tehnologijam, učenje in raziskovanje, hitro učenje in samorazvoj, analitično razmišljanje, nagnjenost k timskemu delu in visoke komunikacijske sposobnosti, sledenje zaposlenemu in stresnemu delovnemu tempu in dokumentiranje (dokumentacija), da bi imeli dokumentacijske sposobnosti, tako da mu dajejo pomen.

ZAHTEVANI DOKUMENTI; OBLIKA VLOGE; KRAJ IN DATUM

Prijave sprejemamo digitalno med 22.08.2022 in 01.09.2022. Kandidati, ki želijo opravljati izpit, e-uprava (Ministrstvo za trgovino / Career Gate) in Career Gate https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr bodo oddali svoje prijave prek Prijave po pošti ali na drug način ne bodo sprejete.

Kandidati se lahko prijavijo samo na eno mesto.

To so dokumenti, ki prikazujejo delovna obdobja, navedena v členu (ç) naslova SPLOŠNIH POGOJEV (KVALIFIKACIJE). Treba je dokumentirati, da so poklicne delovne dobe preživete kot IT osebje. Izvedeno bo glede na naravo delovnega mesta. Glede na to:

a. Razčlenitev storitve črtne kode SGK, ki jo je treba pridobiti prek e-uprave za obdobja dela v zasebnem sektorju,

b. Dokument, ki ga je treba pridobiti pri zavodu za obdobja dela v javnih zavodih.

Dokument, ki dokazuje, da poznate vsaj dva trenutna programska jezika, kot je navedeno v točki (d) naslova SPLOŠNE ZAHTEVE (KVALIFIKACIJE),

a. Potrdila, zahtevana v POSEBNIH POGOJIH za vsako delovno mesto, in dokumenti, ki dokazujejo izkušnje oz.

b. Potrdila je treba pridobiti z izpitom. Vse certifikate bo naše Ministrstvo verificiralo z metodami preverjanja veljavnosti certifikatov, ki jih določi institucija, kateri so izdani. Kandidat je dolžan zagotoviti informacije in dokumente, kot so številka potrdila, naslovi za povpraševanje in preverjanje, geslo za povpraševanje, da bi preverili predložena potrdila. Če s predloženimi informacijami in dokumenti veljavnosti potrdila ni mogoče potrditi, zadevno potrdilo ne bo upoštevano.

c. Dokument, ki prikazuje rezultat, pridobljen na izpitu znanja tujega jezika v angleščini ali enakovreden rezultat YDS, ki ga je sprejel Svet za visoko šolstvo (vsota 3 % rezultata KPSS P70 in 30 % rezultata tujega jezika se bo upoštevala pri določitev kandidatov, ki se povabijo k izpitu Oddaja dokumentov Ocena tujega jezika, ki ga ne bo opravila, bo ocenjena z nič)

D. Za moške; listina, ki dokazuje, da je služil, odložil ali oproščen služenja vojaškega roka,

do. Vpisnik sodnega vpisnika in vpisni list pravosodnega arhiva (dokument s črtno kodo pridobite preko e-uprave)

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar