Ministrstvo za okolje in urbanizacijo bo zaposlilo 130 pogodbenih sodelavcev

Ministrstvo za okolje in urbanizacijo
Ministrstvo za okolje in urbanizacijo

Ministrstvo za okolje, urbanizacijo in podnebne spremembe, v skladu z zakonom št. 6306 o preoblikovanju območij, ogroženih zaradi nesreč, glede na rezultate ustnega izpita zaposliti v skladu z "Načeli o zaposlovanju pogodbenega osebja v Izvedbe preoblikovanja območij, ogroženih zaradi nesreč«, izdanih s sklepom Sveta ministrov št. 2012/3945 V okviru spodaj navedenih splošnih in posebnih pogojev bo zaposlenih skupno 130 pogodbenih sodelavcev.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

POGOJI DO KANDIDATOV

1. Biti turški državljan,
2. Izpolnjevati pogoje, določene v pododstavku (A) prvega odstavka 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 48,
3. Zdravstveno stanje, primerno za podnebne spremembe in vse vrste potovalnih pogojev,
4. doseči najmanj sedemdeset (100) točk od sto (70) polnih točk pri ustnem izpitu, ki ga izvaja ministrstvo,
5. Izpolnjevati vse pogoje glede diplome, znanja tujih jezikov in delovnih izkušenj na zadnji dan prijavnega roka.

NAČIN UPORABE, KRAJ, TRAJANJE IN DRUGE ZADEVE

1. Prijave se začnejo v četrtek, 11.08.2022. 28.08.2022. 23, do nedelje, 59. 59. XNUMX, XNUMX:XNUMX:XNUMX na e-upravi Ministrstva za okolje, urbanizacijo in podnebne spremembe – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov). .tr) in uporabo zaslona za prijavo na izpit, ki bo postal aktiven na določenem koledarju. Prijave, oddane osebno ali po pošti, ne bodo upoštevane.
2. Po končanem postopku prijave morajo kandidati na zaslonu »Moje prijave« preveriti, ali je njihova prijava zaključena. Prijave, ki na zaslonu »Moje prijave« ne prikažejo »Prijava prejeta«, ne bodo ocenjene.
3. Podatke o izobrazbi in diplomi kandidatov bomo pridobili preko spletnih storitev. Kandidati, ki teh podatkov na e-upravi nimajo, morajo svoje podatke, ki jih ni na e-upravi, posodobiti pri ustrezni instituciji, da ne bi imeli zamer ob prijavi.
4. Seznam kandidatov, ki bodo vabljeni k izpitu, podatki o datumu, kraju in uri izpita bodo objavljeni na platformi Career Gate in spletni strani našega ministrstva (csb.gov.tr). Kandidatov ne bomo posebej obveščali.
5. Prijavljen bo le en naslov, v primeru več kot ene prijave pa bosta obe prijavi neveljavni.
6. Kandidatom, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje, se pregledajo listine in kandidati, ki izpolnjujejo prijavne pogoje, povabijo k ustnemu izpitu.
7. Če se ugotovi, da pogodbeno zaposleni ne izpolnjujejo pogojev iz te objave in ustrezne zakonodaje, se njihove prijave ne bodo ocenjevale. Uporabite tudi
Tistim, za katere se ugotovi, da ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo pogodbe odpovedali brez odškodnine in obvestila.
8. Osebe, za katere se ugotovi, da so v zahtevanih dokumentih dale lažne izjave, bodo obravnavane kot neveljavne in njihova imenovanja ne bodo opravljena.
9. Tisti, za katere se ugotovi, da so dajali lažne dokumente ali dajali izjave, bodo kazensko ovadeni pri uradu glavnega državnega tožilca, zoper njih bodo uvedeni pravni postopki, če so bila njihova imenovanja opravljena, bodo preklicani in če jim je ministrstvo plačalo takso, se pobere skupaj z zakonitimi obrestmi.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar