Ministrstvo za kulturo in turizem bo zaposlilo 30 pogodbenih uslužbencev

ministrstvo za kulturo in turizem bo nenehno zaposlovalo delavce
ministrstvo za kulturo in turizem bo nenehno zaposlovalo delavce

Biti zaposlen v pokrajinski organizaciji Ministrstva za kulturo in turizem v okviru odstavka (B) 657. člena Zakona o javnih uslužbencih št. 4 in biti zaposlen v skladu z Načeli o zaposlovanju pogodbenega osebja, ki je bil uveljavljen s sklepom Ministrskega sveta z dne 06 pod številko 06/1978.S strokovnim praktičnim izpitom se bo zaposlilo 7 pogodbenih restavratorjev.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

SPLOŠNI POGOJI. \ T
Zahtevajo se kvalifikacije, ki se zahtevajo od prosilcev, splošni pogoji iz 657. člena zakona št. 48 in posebni pogoji, določeni za razpisano prosto delovno mesto:

1. biti turški državljan,

2. da je do roka za prijavo dopolnil 18 let,

3. da ob roku za prijavo ni dopolnil 35 (petintrideset) let,

4. Da ne bodo prikrajšane za javne pravice,

5. Tudi če so potekla obdobja iz 53. člena turškega kazenskega zakonika; kazniva dejanja zoper varnost države, kazniva dejanja zoper ustavni red in delovanje tega reda, poneverbe, izsiljevanje, podkupovanje, tatvina, goljufija, ponarejanje, zloraba zaupanja, goljufija Ne biti obsojen zaradi stečaja, prirejanja ponudb, prirejanja opravljanja dejavnosti , pranje vrednosti premoženja, ki izhajajo iz kaznivih dejanj ali tihotapljenja,

6. glede služenja vojaškega roka za moške kandidate; da ne bo služil vojaškega roka, da je opravljal aktivno vojaško službo ali da bo odložen ali premeščen v rezervni razred,

7. nima duševne bolezni, ki mu lahko preprečuje neprekinjeno opravljanje dolžnosti.

POSTOPEK IN KRAJ UPORABE
1. Prijave sprejemamo elektronsko med 10. 08. 2022-21. 08. 2022,

2. Kandidati, ki se želijo prijaviti, se bodo prijavili prek Ministrstva za kulturo in turizem – Postopki zaposlovanja za poklicno pot preko e-uprave ali če je vrata za zaposlitev alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr,

3. Vloge kandidatov, za katere se ugotovi, da ne izpolnjujejo katerega od zahtevanih pogojev, ne bodo ocenjene,

4. Kandidati se bodo lahko prijavili le za eno pokrajino in eno delovno mesto, prijave za več kot eno pokrajino ali delovno mesto pa ne bodo sprejete, saj bodo sodelovali pri razvrstitvi, ki se bo naredila za pokrajino, ki jim je všeč,

5. Kandidati si bodo informacije o zaposlitvi lahko ogledali na spletni strani našega ministrstva in na Kariernem portalu.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar