Metropolitanska občina Istanbul bo zaposlila 61 gasilcev in 6 policistov

Štipendist gasilske brigade in policije metropolitanske občine Istanbul
Metropolitanska občina Istanbul je zaposlila 61 gasilcev in 6 policistov

Metropolitanska občina Istanbul (IMM) je 25. julija 2022 v Uradnem listu objavila novo obvestilo o zaposlovanju. Po napovedi bo IMM zaposlil gasilce in policiste! Med kandidati, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje, bodo zaposlili skupno 61 pogodbenih delavcev, od tega 6 gasilcev in 67 policistov.

Prijave javnih uslužbencev IMM bodo oddane na spletu med 05. septembrom 2022 in 09. septembrom 2022 prek naslova »www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu«.

No, kakšne pogoje IMM zahteva od kandidatov za zaposlitev gasilcev in policistov? Kje in kako bodo oddane prijave za zaposlitev javnih uslužbencev IMM? Tukaj so podrobnosti ...

V obvestilu, ki ga je İBB objavil 25. julija 2021 za zaposlitev 67 pogodbenega osebja na naslovu www.yıldız.gov.tr, "Zaposlitev v okviru metropolitanske občine Istanbul v skladu z zakonom št. 657 o civilnem Služabniki; V skladu z določili Uredbe o občinskem gasilskem poveljstvu in Uredbe o občinskem redarstvu se bodo na prostih 61 gasilcev in 6 policistov zaposlili kadri, pod pogojem, da imajo naslednji naziv, razred, stopnjo, število, kvalifikacije, vrsto točkovanja KPSS, Osnovna ocena KPSS in drugi pogoji. je bilo rečeno.

Iskane kvalifikacije v poklicih, ki jih je treba zaposliti, so naslednje;

Zahtevane kvalifikacije za zaposlitev gasilca

Diplomirati na enem od izrednih študijskih programov Gasilstvo in požarna varnost, Gasilstvo in civilna zaščita, Civilna zaščita in gasilstvo.

Imeti vsaj vozniško dovoljenje razreda (B).

Imeti vsaj 93 točk iz KPSS P70.

Zahtevane kvalifikacije za zaposlitev policista
Diplomirati na enem od izrednih študijskih programov Lokalne uprave, Lokalne uprave (Policija Policija), Lokalne uprave.

Imeti vsaj 93 točk iz KPSS P70.

Kandidati in kandidatke.

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE

Biti turški državljan.

Da ne bi bili prikrajšani za javne pravice.

Za moške kandidate glede vojaškega statusa; Ne zanimajo se za vojaško službo ali niso dopolnili starosti služenja vojaškega roka ali, če je dosegel starost vojaškega roka, so opravili aktivno ali preložili vojaško službo ali bili premeščeni v rezervni razred.

Nima duševne bolezni, ki bi mu lahko preprečila neprekinjeno opravljanje njegovih dolžnosti.

Za izpolnitev drugih zahtev za prijavo na objavljena delovna mesta.

POSEBNI POGOJI ZA UPORABO

Za razpisana prosta delovna mesta gasilcev in policistov, da imajo izobrazbo po končani šoli in da imajo v letu 2020 opravljen izpit KPSS (B) skupine v zvezi s to izobrazbo ter da imajo minimalno oceno KPSS, navedeno v zgornji tabeli. od vrste točke, ki je nasprotna delovnim mestom, ki jih je treba zaposliti,

Poleg pogojev, določenih v odstavku (A) člena 657 zakona št. 48, za uporabo na položajih občinskih policistov in gasilcev, v skladu s posebnimi pogoji v členu 13/A uredbe o občinskem redarstvu in 15/A člen Uredbe o občinski gasilski zvezi; Tehtati in meriti mora biti na tešče, neobučen in bos, visok najmanj 1.67 metra za moške in vsaj 1.60 metra za ženske in med deloma telesa ni več kot (+,-) 1 kilogramov razlike. katerega višina je večja od 10 metra in njegova teža, (Višino in težo bo določila naša ustanova.)

Niso dopolnili 30 let na dan izpita (rojeni 22 ali kasneje).

Za gasilsko osebje naj bo primerno delovnim razmeram v gasilstvu, pod pogojem, da nimajo fobij, kot so zaprti prostori, ozki prostori in višina v zdravstvenem smislu,

Imeti vozniško dovoljenje najmanj (B) razreda, podano v določbah Zakona o cestnem prometu z dne 13. 10. 1983 in številko 2918 ter navedeno v delu o kvalifikacijah tabele za gasilsko osebje,

Da ga ne bodo odstranili iz javnih institucij in organizacij, za katere je delal prej, zaradi discipline ali moralnih razlogov.

DOKUMENTI, KI JIH MED PRIJAVO ZAHTEVAJO KANDIDATI

Kandidati, ki želijo opravljati izpit, bodo prenesli PRIJAVNICO za podpis z elektronsko prijavo na turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu.

Izvirnik in fotokopija osebne izkaznice ali osebne izkaznice, ki jo odobri naša ustanova,

Izvirnik diplome ali spričevala o diplomi ali spričevalo o diplomi s črtno kodo, pridobljeno preko e-Uprave ali fotokopija le-te, ki jo potrdi naša ustanova. (1 kos)

Internetni izpis dokumenta o rezultatih KPSS 2020 z verifikacijsko kodo s spletne strani ÖSYM (1 kos)

Izvirnik spričevala o enakovrednosti za tuje diplomante ali njegova fotokopija, ki jo potrdi naša ustanova,

Izjava o nevojaški službi za moške kandidate,

Izjava, da ni ovire za neprekinjeno opravljanje svoje dolžnosti,

Original ali fotokopija vozniškega dovoljenja, ki jo potrdi naša ustanova, (1 kos)

Biometrična fotografija (prilepiti na prijavnico) (1 kos)

Prijave bodo izpolnjene elektronsko, informacije in dokumente, ki jih bodo zahtevali od kandidatov, pa bo zavod posredoval prek portala e-uprava. Med merjenjem višine in teže razen PRIJAVNICE ne bodo dostavljeni nobeni fizični dokumenti.

MESTO PRIJAVE, DATUM, METODA IN TRAJANJE

Za udeležbo na pisnem in praktičnem izpitu;

Kandidati med 5 – 9 http://www.turkiye.gov.tr/ibb-is- Prijavni postopek bodo zaključili elektronsko prek prijavnega naslova.

Kandidatom pred opravljanjem praktičnega izpita pod nadzorom zdravnika izmerijo višino in težo. Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev glede višine in teže, navedenih med prijavo, bodo izločeni pred opravljanjem praktičnega izpita. Poleg tega bodo proti tem kandidatom zaradi lažnih izjav uvedeni pravni postopki.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v objavi, in prijave po pošti in e-pošti ne bodo obdelane.

VREDNOTENJE PRIJAV - OBJAVA SPREJETE PRIJAVE

Kandidati tako, da preverijo združljivost njihove ID številke TR in zapisov ÖSYM.

Po razvrstitvi, ki se opravi glede na ocene KPSS, bo kandidat razpisan k pisnemu in prijavnemu izpitu (5 za delovna mesta gasilec, 305 za delovna mesta policista) v višini 30 (pet) kratnega števila prostih mest. imenovan, začenši od kandidata z najvišjim številom točk.

Na izpit bodo povabljeni tudi drugi kandidati, ki imajo enak rezultat kot zadnji kandidat, ki je povabljen na izpit.

Pravica do izpita kazanKandidati, njihovi rezultati KPSS ter kraj in čas izpitov bodo objavljeni na spletni strani metropolitanske občine Istanbul (ibb.gov.tr) 19. 9. 2022 po oceni prijav.

Kandidati, katerih prijave bodo sprejete in razvabljene k izpitom, prejmejo »Dokument za pristop k izpitu«, ki ga pripravi naša Agencija in vsebuje podatke o identiteti kandidata ter kraj in datum opravljanja izpitov. Pravica do opravljanja izpitov kazanIstočasno bodo kandidati lahko dostopali do sprejemnih dokumentov za izpit na turkiye.gov.tr. Ta dokument bo predložen ob vpisu na izpite.

Kandidati morajo biti na izpitnem mestu prisotni na datum in uro, ki je zapisana na izpitnem dokumentu, ki ga prejme od sistema. Kandidati, ki se ne bodo kvalificirali k izpitu, ne bodo obveščeni.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar