Kakovost prihaja v IT naročila v javnem sektorju

Kakovost prihaja pri nakupih IT v javnem sektorju
Kakovost prihaja v IT naročila v javnem sektorju

Ministrstvo za industrijo in tehnologijo izvaja sistem pooblastil za podjetja, ki bodo sodelovala v projektih obveščanja javnosti. S sistemom se želi prinesti kakovost javnih nabav v informatiki in povečati uspešnost. Sistem bo prispeval tudi k razvoju domačega informatičnega ekosistema.

OBJAVLJENO V URADNEM LISTU

V Uradnem listu je bila objavljena Uredba o pooblastilu udeležencem pri naročanju storitev javne informatike. Uredba, ki jo je pripravilo Ministrstvo za industrijo in tehnologijo, bo določila pristojnosti IT podjetij, ki bodo sodelovala pri projektih nabave IT storitev javnih uprav.

KIK BO UREDIL

Skladno s tem namenom bodo informacijska podjetja prejela pooblastila. Listine o usposobljenosti za izdajo se bodo začele iskati na javnih razpisih po ureditvi, ki jo bo Uprava za javna naročila (KİK) sprejela v ustrezno zakonodajo.

ČAS ZA IT PODJETJA

GCC bo predvidoma v prihodnjih dneh objavil uredbo, s katero bo na javnih razpisih postala obvezna pooblastila, ki jih izdaja Ministrstvo za industrijo in tehnologijo. Za izvajanje uredbe, ki jo bo sprejel GCC, je predvideno obdobje enega leta. Na ta način bo IT-podjetjem omogočeno dovolj časa, da opravijo potrebne priprave in prevzamejo svoje dokumente.

SPROŽILA BO KORPORATIVNI RAZVOJ

Zagotavljanje, da imajo podjetja, ki bodo izvajala projekte, določeno usposobljenost s sistemom pooblastil v javnem informatičnem naročanju; Na ta način se želi povečati uspešnost in vzdržnost projektov javne informatike. S certifikati kakovosti, določenimi v uredbi, se bo sprožil institucionalni razvoj domačih IT podjetij. Ministrstvo bo podprlo tudi stroške informacijskih podjetij za pridobitev potrebnih kakovostnih dokumentov preko KOSGEB.

3 VRSTE DOKUMENTOV

Ministrstvo za industrijo in tehnologijo bo v prvi fazi izdalo 3 vrste dokumentov. Ti bodo v obliki »certifikata javnega pooblastila za informatiko«, ki prikazuje osnovno usposobljenost, ki jo je treba upoštevati pri vseh naročilih storitev IT, »certifikata avtorizacije programske opreme« za projekte programske opreme in »certifikata avtorizacije penetracijskega testa« za storitve testiranja penetracije.

NASLEDNJI SO DRUGI DOKUMENTI

Za ostala področja informatike bo ministrstvo lahko izdalo dokumente v kasnejših fazah izvajanja. Ministrstvo bo vloge za potrdila o pooblastilih začelo sprejemati v 3 mesecih. Pooblastila, ki jih bo dajalo ministrstvo, bodo obvezna na javnih razpisih v obdobju približno enega leta, po predpisu, ki ga bo sprejel KİK.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar