Odbor sodnikov in tožilcev bo zaposlil 27 uradnikov

Svet sodnikov in tožilcev za zaposlovanje javnih uslužbencev
Svet sodnikov in tožilcev za zaposlovanje javnih uslužbencev

Zaposlen v okviru odstavka (B) 657. člena Zakona o javnih uslužbencih št.4 v organu generalnega sekretariata Sodniškega in tožilskega sveta in biti zaposlen v skladu z Načeli o zaposlovanju pogodbenih delavcev. Kadrovski, ki je bil uveljavljen s Sklepom Sveta ministrov z dne 06. 06. 1978 in številka 7/15754. Glede na rezultate natečajnega (prijavnega in/ali ustnega) izpita, ki se opravi na podlagi ocene KPSS 2020 bo v okviru določb Uredbe o preverjanju, imenovanju in premestitvi osebja sodniške in tožilske komisije po izobrazbi zaposlenih 15 pogodbenih uradnikov, 5 pogodbenih voznikov in 7 pogodbenih uslužbencev.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

 Mesto in obrazec prijave

Kandidati se morajo osebno prijaviti na Generalni sekretariat Sveta sodnikov in tožilcev, tako da predložijo "Obrazec za prošnjo za delovni izpit za pogodbeno osebje 2022 4/B", ki je na voljo na spletni strani hsk.gov.tr, in izpolni vse ustrezne dele, skupaj s potrebnimi dokumenti. (Naslov za prijavo: Safety District, Mevlana Boulevard št: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Prijave bodo oddane osebno, prijave po pošti ali na podoben način pa ne bodo sprejete.

Prijave se bodo začele 30. 05. 2022 in končale 03. 06. 2022 ob koncu delovnega časa (17). Prijave, ki niso bile vložene pravočasno, se bodo štele za neveljavne.

Izpit za pogodbeno delovno mesto pisarniškega osebja se bo izvajal v dveh fazah, in sicer izpit iz prakse in ustni izpit. Do vadbenega izpita (klaviaturnega izpita) so upravičeni tisti, ki so med 5 kandidati, kar je 75-kratno število razpisanih mest po vrstah točkovanja skupine KPSS(B). kazanbo delovalo. Vadbeni izpit bo v soboto, 11. 06. 2022 ob 09:00 na Sodniškem in tožilskem svetu in tisti, ki bodo na tem izpitu uspešni. http://www.hsk.gov.tr bo objavljen ob Za tiste, ki bodo uspešni na vadbenem izpitu, bo 21 ob 06 ustni izpit na sodniški in tožilski komisiji.

Izpit za pogodbeno delovno mesto voznika se bo izvajal v dveh fazah, in sicer vadbeni izpit in ustni izpit. Do vadbenega izpita (vozniški izpit) so upravičeni tisti, ki so med 5 kandidati, ki imajo 25-kratno število razpisanih delovnih mest glede na tipe točk skupine KPSS (B). kazanbo delovalo. Vadbeni izpit bo v soboto, 11 ob 06 v Probacijskem uradu v Ankari (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi št.: 2022 Keçiören/Ankara) in tisti, ki bodo uspešni na tem izpitu http://www.hsk.gov.tr bo objavljen ob Za tiste, ki bodo uspešni na vadbenem izpitu, bo 22 ob 06 ustni izpit na sodniški in tožilski komisiji.

Za pogodbeno delovno mesto uslužbenca so upravičeni do ustnega izpita tisti, ki so med 5 kandidati, ki imajo 35-kratno število razpisanih mest po vrstah točkovanja skupine KPSS(B). kazanbo delovalo. Ustni izpit bo 22 ob 06 v stavbi sodniške in tožilske komisije.

Vsak kandidat se bo lahko prijavil le na eno delovno mesto, ki je razpisano glede na njegov izobrazbeni status. Kandidati, ki se prijavijo na več kot eno delovno mesto, ne bodo ocenjeni, ker bodo njihove prijave neveljavne.

 Zahteve za uporabo

Kot je navedeno v spremenjenem 657. členu zakona o javnih uslužbencih št. 48;

1- biti turški državljan,

2- Od 03. 06. 2022, ki je zadnji dan prijave, izpolnjevati starostne pogoje iz 657. člena zakona št. letnik, v katerem poteka centralni izpit (KPSS-40 za dodiplomske, izredne in srednješolske diplomante) biti (rojen 2020. januarja 36 ali pozneje),

3- Za pogodbeno pisarniško osebje, ki je diplomiralo na računalniškem oddelku fakultet/šol, pravosodnem oddelku, pravosodnem oddelku višjih strokovnih šol, študijskem programu pravosodja, srednji strokovni šoli za pravosodje ali drugi srednji šoli ali enakovrednih šolah, ali vsaj maturant srednje šole ali enakovredne šole Imeti spričevalo za pisalni stroj ali računalnik, ki ga je potrdilo Ministrstvo za narodno šolstvo ali dano kot rezultat tečajev, ki jih organizirajo javni zavodi in organizacije na dan prijave (prijave tistih, ki ne predložijo potrdila ali potrdilo o opravljenem tečaju v skladu s postopkom ne bo sprejeto),

4- Za pogodbeno delovno mesto voznika mora biti najmanj srednješolska ali enakovredna in najmanj B razred od 17. 04. 2015 v skladu s spremembo cestnoprometnega pravilnika, objavljeno v Uradnem listu z dne 29329. 1. /2016 in številka 1, po 2016. januarju 1 imeti najmanj vozniško dovoljenje razreda DXNUMX,

5- imeti vsaj srednjo šolo ali enakovreden položaj za pogodbeno delovno mesto uslužbenca,

6- Ne odvzeti javne pravice,

7- Tudi če so potekla obdobja iz 53. člena turškega kazenskega zakonika; kazniva dejanja zoper varnost države, tudi če je bila zaradi naklepnega kaznivega dejanja pomilostjena ali zaprta za eno leto ali več, kazniva dejanja zoper ustavno ureditev in delovanje tega reda, poneverbo, poneverbo, podkupovanje, krajo, goljufijo, ponarejanje, kršitev zaupanje, goljufivo Ne sme biti obsojen zaradi stečaja, prirejanja ponudb, prirejanja uspešnosti, pranja premoženjske vrednosti, ki izhaja iz kriminala ali tihotapljenja,

8- Glede vojaškega statusa; da ni na služenju vojaškega roka, da ni vojaško sposoben ali da je opravljal aktivno vojaško službo, če je dopolnil vojaško starost, ali da je odložen ali premeščen v rezervni razred,

9- Za pogodbeno delovno mesto pisarniškega osebja; Iz skupine za izpit za izbor javnih kadrov (B), ki jo je leta 2020 organiziral ÖSYM; Diplomanti KPSSP(3), izredni diplomanti KPSSP(93) in maturanti KPSSP(94) morajo imeti najmanj 70 točk,

10- Za pogodbeni voznik in uslužbenec; Iz skupine za izpit za izbor javnih kadrov (B), ki jo je leta 2020 organiziral ÖSYM; Imeti najmanj 3 točk dodiplomskih KPSSP(93), izrednih diplomantov KPSSP(94) in maturantov KPSSP(60),

11- Brez duševne bolezni, ki bi mu lahko preprečila neprekinjeno opravljanje dolžnosti.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar