Objavljene so novice o liniji žičnice Yenimahalle Şentepe

Objava prihaja med novicami o liniji žičnice Yenimahalle Sentepe
Objavljene so novice o liniji žičnice Yenimahalle Şentepe

Generalni direktorat EGO metropolitanske občine Ankara je dal izjavo v zvezi z novico o liniji žičnice Yenimahalle-Şentepe, ki je bila nedavno objavljena v nekaterih časopisih in na računih družbenih medijev.

Izjava EGO je naslednja;

»Upravljanje žičnice, ki je na progi Yenimahalle-Şentepe oskrbovalo Institucijo za obratovanje elektrike, premoga in avtobusa v Ankari (Generalni direktorat EGO), je bilo zaprto za obratovanje 21. marca 2020 v okviru ukrepov centralna uprava, ob upoštevanju javnega zdravja v obdobju pandemije koronavirusa. S prehodom v proces normalizacije je bila za zagotovitev varnosti potnikov in sistemske varnosti izvedena težka vzdrževanja proge, ki je bila ponovno v obratovanju 8.

Preden se žičnica ponovno začne obratovati:

  • Na razpisu je bilo nabavljenih 3.070 m transportno-vlečne vrvi v prvi fazi,
  • Poškodovana območja 3.960 m vlečne vrvi v drugi etapi so sanirana in skrajšana,
  • Opravljena so bila težka vzdrževalna popravila 20 baterij jamborov žičnic,
  • Prenovljenih je bilo 105 sistemov kabinskih terminalov,
  • Prenovljena je bila signalno-komunikacijska infrastruktura proge,
  • Opravljena so bila vzdrževalna popravila 6 pogonsko-obračalnih koles,
  • Zaključena je zamenjava 4 sinhronizacijskih pnevmatik na 573 postajah.

Od teh pripravljalnih del je bilo po razpisu našega organa nabavljenih le 3.070 m transportno-vlečne vrvi. Vsa ostala vzdrževanja in popravila krije zavarovalnica.

Od skupnih stroškov v višini 26.699.562 TL, kolikor je skupni strošek vseh težkih stroškov vzdrževanja/obnove v tem obdobju, je naš zavod kril le 4.848.228 TL, 21.851.334 TL pa je pokrila zavarovalnica.

Kot zahtevo našega odprtega in transparentnega pristopa upravljanja želimo javnosti predstaviti podatke o investicijskih in obratovalnih stroških sistema žičnic. Stroški naložbe v sistem žičnice, ki je v cenah iz leta 2014 stal 51.600.000 TL (27.750.000 USD), je v današnjih cenah 424.762.719 TL.

Stroški delovanja sistema žičnic znašajo 2.233.714 TL na mesec in 26.804.568 TL na leto. Po drugi strani je dohodek podjetja 750.000 TL na mesec in 9.000.000 TL na leto.

Posledično uprava Cable Car izgubi približno 18 milijonov TL na leto.

Kot je razvidno, je žičnica poleg visokih investicijskih stroškov sistem z visokimi obratovalnimi stroški zaradi pogostih okvar med obratovanjem in odvisnosti od enega samega podjetja kot monopola pri njegovem vzdrževanju.

Odločeno je bilo, da se izvede zelo obsežen pregled in vrednotenje sistema, preden se s postopkom normalizacije ponovno odpre obratovanje žičnice, ki je bila v obdobju pandemije prekinjena. V zvezi s tem so v pregledih, ki so jih opravili strokovnjaki z mednarodnimi certifikati, ugotovili, da bo delovanje sistema v sedanjem stanju predstavljalo veliko tveganje za življenjsko varnost naših državljanov. Ker je žičnica zaprta, ni pokvarjena. Strokovnjaki so že v trenutnih razmerah ugotovili, da so na mnogih delih sistema precejšnje poškodbe. Podaljšanje trajanja del je povzročilo dejstvo, da je bil obseg popravila zelo velik in da težja vzdrževalna in popravljalna dela tega obsega niso bila izvedena do danes. Kajti tudi če v času pandemije Žičnice ne bi zaprli, je bilo treba izvesti obsežno vzdrževanje tega obsega, da bi preprečili nesreče, ki bi lahko povzročile katastrofalne posledice.

Poleg tega bo kot rezultat pregleda preteklih statistik Upravljavstva žičnice razvidno, da je bila po odprtju 8. aprila 2022 zagotovljena učinkovitejša, varna in brezhibnejša storitev. V preteklih letih je bila na primer proga zaprta zaradi vzdrževalno-popravljalnih del, opravljenih v celotnem aprilu 2015; 2016 mesece v avgustu, septembru in oktobru 1 zaradi zamenjave motorja 3. stopnje in težkih vzdrževalnih del; Ker so bila januarja, februarja in marca 2017 izvedena zamenjava motorja 2. stopnje in težka vzdrževalna dela, žičnica ni bila nikoli obratovala 3 mesece. Tudi septembra 2017 je celotna čakalna doba sistema zaradi okvare dosegla 791 minut (več kot 13 ur). V večini od tega imamo zapise, da potnikov ni bilo mogoče evakuirati in so bili v zraku.

Ljudje v okrožju se močno pritožujejo nad sistemom žičnic, za katerega strokovnjaki in strokovne zbornice trdijo, da ni primeren za topografijo Ankare in načela javnega prevoza. Pritožbe in različni sodni postopki so bili predmet ovadb in različnih sodnih postopkov, da so ceste zaradi lege stebrov v soseščini, ki so pogoj za žičniški sistem, da se zožijo in negativno vplivajo na promet, da so v stanovanjskem naselju in zelo blizu hiš, kar povzroča težave pri zoniranju območij, kjer poteka žičnica, s kršitvijo varnosti in zasebnosti med križarjenjem. Poleg tega, glede na dejstvo, da je potnike, ki se prevažajo z žičnico, zelo enostavno prevažati z dvema ali tremi zgibnimi avtobusi, se šteje, da sistem žičnice ni ustrezna alternativa javnemu prevozu.

Kljub vsemu, s prizadevanjem, da ne povzročimo izgube javnosti in nadaljujemo z investicijo, obratovanje žičnice poteka pod najustreznejšimi pogoji, z vsemi našimi sredstvi, tako da dajemo prednost življenjski varnosti naših potnikov, namesto da bi bila popolnoma ukinjena. Z enakim prizadevanjem bo nadaljevalo delo v naslednjem procesu.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar