Predsedstvo Centra za izobraževanje in mladinske programe Evropske unije bo zaposlilo 10 pogodbenih oseb

predsedstvo centra za izobraževanje in mladinske programe evropske unije
predsedstvo centra za izobraževanje in mladinske programe evropske unije

2 moška uradnika za zaščito in varnost in 2 podpornih oseb (v službi), od katerih sta 8 invalida, bosta zaposlena z ustnim sprejemnim izpitom, ki ga bo opravilo predsedstvo Centra za izobraževanje in mladinske programe Evropske unije (Turška nacionalna agencija), pristojna institucija. predsedstva Evropske unije, pridruženega ministrstvu za zunanje zadeve TR. Osebje, ki ga bodo zaposlili, bo zaposleno s pogodbo o administrativnih storitvah v skladu z dodatnim členom 375 zakona št.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

POGOJI PREISKAVE

a) izpolnjevanje splošnih pogojev iz člena 14 / A zakona o javnih uslužbencih št. 7 z dne 1965,

b) da na prvi dan januarja v letu, v katerem se opravlja sprejemni izpit (od 35. januarja 1 in pozneje), ni dopolnil 1987 let starosti.

c) kot rezultat razvrščanja prijaviteljev od najvišje točke; biti med kandidati 4-kratno število kadrov, ki jih je treba zaposliti glede na nazive (na ustni izpit so vabljeni tudi kandidati z enako oceno kot kandidat na zadnjem mestu),

DATUMI UPORABE. \ T

Datumi prijave za sprejemne izpite: 24. januar 2022 – 14. februar 2022

KRAJ VLOGE, OBLIKA IN POTREBNI DOKUMENTI

Prijave bodo potekale preko spletne strani agencije na naslovu ikbasvuru.ua.gov.tr. Kandidati se lahko prijavijo samo na eno delovno mesto. Informacije, potrebne za prijavo, in primeri dokumentov za elektronsko posredovanje so naslednji:

a) Original ali overjena kopija visokošolskega ali srednješolskega maturitetnega spričevala ali izstopnega spričevala (original ali overjena kopija potrdila o enakovrednosti diplome za tiste, ki so šolanje zaključili v tujini).

b) KPSS ali EKPSS dokument z rezultati

c) (Za invalidne kandidate) Zdravniško poročilo, ki prikazuje status invalidnosti

ç) Izvirnik ali overjena kopija potrdil, določenih za kandidate, ki se bodo prijavili na delovna mesta, katerih delovno področje je določeno kot »tehnična podpora« v nazivu podporno osebje (uslužbenec) (za kandidate, ki niso diplomirali na eni od maturitetna področja, navedena v objavi)

d) Izjava o identifikacijski številki TR

e) Izjava sodnega registra,

f) pisni življenjepis,

g) fotografija velikosti potnega lista 4.5×6 cm, posneta v zadnjih šestih mesecih

Vloge, za katere je ugotovljeno, da so vložene z nepopolnimi dokumenti ali vsebujejo lažne navedbe, ne bodo upoštevane. Izpiti tistih, za katere se ugotovi, da ne izpolnjujejo pogojev za prijavo ali dajo napačne navedbe v zahtevanih dokumentih, se bodo šteli za neveljavne. Tudi če so bili ti prosilci imenovani, bodo imenovanja preklicana.

Na podlagi pregleda prijavnice in priloženih dokumentov so tisti, ki imajo zgoraj navedene pogoje in so po razvrstitvi upravičeni do ustnega izpita. kazanImena udeležencev ter datum, čas in kraj ustnega izpita bodo 18. februarja 2022 objavljeni na spletni strani Centra za izobraževalne in mladinske programe Evropske unije (Turška nacionalna agencija) ua.gov.tr ​​in pisno obvestilo kandidatom ne bo.

Kandidati s trajno/začasno invalidnostjo ali zdravstvenimi težavami, spremljevalna podpora pri izpitu, uporaba posebnih orodij/opreme ipd. Za oddajo svojih zahtev morajo naložiti overjeno kopijo zdravstvenega poročila, ki ga bodo prejeli od univerzitetne ali državne bolnišnice (z jasno navedbo invalidnosti/zdravstvenega stanja kandidata, posebnih orodij/opreme, ki jih je treba uporabiti itd. .) na prijavnici. Zadevni kandidati bodo pripeljani na izpit, kot se bo na podlagi ocene ocenilo ustrezno.

Če na katero od ustreznih delovnih mest ni dovolj prijav ali če zaradi izpitov ni dovolj uspešnih kandidatov, se lahko zaposli na druga delovna mesta.

Kandidat je odgovoren za točnost prijavnih podatkov, ustreznost fotografije ter morebitne netočnosti ali pomanjkljivosti, ki bi lahko nastale po odobritvi prijave. Kandidat bo lahko v prijavnem roku spreminjal podatke (kontaktne podatke ipd.), ki jih je navedel v prijavnem obrazcu.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar