Predsedstvo za Turke v tujini in sorodne skupnosti naj zaposli 5 pogodbenih oseb

Predsedstvo Turkov v tujini in sorodne skupnosti bodo zaposlile pogodbeno informatiko
Predsedstvo Turkov v tujini in sorodne skupnosti bodo zaposlile pogodbeno informatiko

Za zaposlitev v predsedstvu za Turke v tujini in sorodne skupnosti je skupni znesek, določen v tabeli-657 v okviru "Načel glede zaposlovanja pogodbenega osebja", ki se uveljavijo s 4/B členom zakona o javnih uslužbencih. 06.06.1978 in sklep Sveta ministrov z dne 7. 15754. 1 s številko 5/31 Pogodbeno osebje bo zaposlovano za 2022 delovnih mest. Rok za prijavo je XNUMX. januar XNUMX.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

Predsedstvo Turkov v tujini in sorodnih skupnosti bo zaposlovalo pogodbeno osebje

ZAHTEVE ZA PREUČITEV O UPOŠTEVANJU

SPLOŠNI POGOJI. \ T

1- Imeti kvalifikacije, določene v pododstavku (A) 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 48:

a) biti državljan Republike Turčije,

b) ne bodo prikrajšane za javne pravice,

c) tudi če so potekla obdobja iz 53. člena turškega kazenskega zakonika; kazniva dejanja zoper varnost države, tudi če je bila zaradi naklepnega kaznivega dejanja pomilostjena ali zaprta za eno leto ali več, kazniva dejanja zoper ustavno ureditev in delovanje tega reda, poneverbo, poneverbo, podkupovanje, krajo, goljufijo, ponarejanje, kršitev zaupanje, goljufivo Ne sme biti obsojen zaradi stečaja, prirejanja ponudb, prirejanja, pranja premoženjske vrednosti, ki izhaja iz kriminala ali tihotapljenja,

ç) glede vojaškega statusa; da ni na služenju vojaškega roka, da ni vojaško sposoben ali, če je dopolnil vojaško starost, da je opravljal aktivno vojaško službo ali da je odložen ali premeščen v rezervni razred,

d) brez poseganja v določbe 53. člena, da nima duševne bolezni, ki bi mu lahko preprečila neprekinjeno opravljanje dolžnosti.

2- Da so na prvi januarski dan v letu, v katerem se opravlja sprejemni izpit, mlajši od 35 let (rojeni 01. januarja 1987 ali pozneje).

3- Biti pozitiven kot rezultat arhivskega raziskovanja.

4- Vrsta ocene KPSS in izbira kandidatov, pod pogojem, da so pridobili najmanj 2020 točk iz skupine za javni izpit za izbor osebja (B), ki jo vodi ÖSYM v letu 93, KPSS P (94) za diplomante izredne stopnje in KPSS P (60) vrsta točkovanja za srednješolske diplomante Biti med kandidati 10-kratno število razpisanih delovnih mest glede na točkovno razvrstitev, ki se naredi na podlagi naslova razpisanega delovnega mesta.

5- Kandidati se bodo lahko prijavili samo za delovni izpit. Prijave za več naslovov delovnih mest ne bodo sprejete.

6- Tisti, ki jim njihove institucije odpovejo pogodbe zaradi ravnanja v nasprotju z načeli pogodbe o opravljanju storitev, medtem ko delajo na 4/B pogodbenih uslužbencih v javnih ustanovah in organizacijah, in tisti, ki enostransko odpovejo pogodbo o opravljanju storitev v pogodbenem roku, morajo imeti zaključeno enoletno čakalno dobo na dan vloge. Vendar pa za tiste, ki enostransko odpovejo pogodbo v skladu s pododstavki (a), (b) in (c) četrtega odstavka Priloge 1 Načel glede zaposlovanja pogodbenega osebja, ne velja prej omenjena enoletna čakalna doba. .

POSEBNI POGOJI

1- Podporno osebje (osebje za čiščenje)

a) Končati katero koli smer srednješolskega zavoda.

b) Po možnosti imeti potrdilo o čiščenju in/ali higieni, ki ga izdajo javne ustanove in organizacije.

c) da nima nalezljive bolezni. (pravica do imenovanja ob uspešno opravljenem sprejemnem izpitu) kazanZa imenovanje morajo kandidati predložiti poročilo zdravstvenega sveta, ki ga bodo prejeli od polnopravnih državnih bolnišnic, ki so pridružene Ministrstvu za zdravje, vključno z izjavo, da nimajo nobene nalezljive bolezni.)

2- Programer

a) Potrditi, da je opravil tečaj s področja računalniškega programiranja, pod pogojem, da je diplomiral na oddelkih za računalniško programiranje visokošolskih zavodov na izredni stopnji ali da ima izredno diplomo ali da ima potrdilo potrjeno s strani Ministrstvo za narodno šolstvo na tem področju.

b) Imeti vsaj D raven YDS ali enakovredno znanje tujega jezika.

c) Po možnosti ima certifikat .NET/C#/ASP.NET.

METODA PRIJAVE IN DOSTAVNI MEST PRIJAVNIH DOKUMENTOV

1- Prijave, predsedstvo Oğuzlar Mah. Dostavljeno bo v glavno servisno stavbo na Mevlana Bulvarı št.: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara ročno ali po pošti. Predsedstvo ni odgovorno za morebitne zamude pri pošti.

2- Prijave za sprejemne izpite se bodo začele ob 17.01.2022 v ponedeljek, 09.00 in končale ob 31.01.2022 v ponedeljek, 18.00. Prijave, ki bodo prispele na predsedstvo po izteku roka za prijavo, ne bodo upoštevane.

3- Prijave kandidatov z manjkajočimi prijavnimi dokumenti ne bodo sprejete in kandidati v tej situaciji ne bodo mogli uveljavljati nobenih pravic. Kandidati, ki ugotovijo, da je v njihovih podatkih pomanjkljiv ali napaka, morajo svojo prijavo podaljšati do konca prijavnega roka.

4- Če imajo kandidati v razpisu dve ali več točk, se lahko prijavijo samo za eno točko in največ eno mesto. Prijave kandidatov, ki se odločijo za več kot eno izbiro, se bodo štele za neveljavne. Kandidati v tej situaciji ne bodo mogli uveljavljati nobenih pravic.

5- Kandidati, ki so diplomirali na izobraževalnih ustanovah v državi ali tujini in so glede na izobrazbeni status, ki jih iščejo v razpisu, enakovredni ustreznim oddelkom, morajo ob prijavi predložiti svoje enakovrednostne dokumente.

6- Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto programer, a nimajo izredne diplome iz računalniškega programiranja na visokošolskih zavodih, morajo predložiti dokument, ki dokazuje, da je opravil tečaj s področja računalniškega programiranja ali potrdilo, ki ga je potrdila Ministrstvo za narodno šolstvo na tem področju, pod pogojem, da so vsaj izredni diplomirani.

7- Kandidati, ki jim njihove institucije odpovejo pogodbe ali jim njihove institucije enostransko odpovejo pogodbe, medtem ko delajo polni delovni čas na pogodbenih kadrovskih mestih 4/B v javnih zavodih in organizacijah, morajo predložiti potrjeno službeno dokumentacijo njihove prejšnje institucije, v da potrdijo, da so opravili enoletno čakalno dobo.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar