Oprostitev DDV za dobavo in storitve v projektih obrambne industrije

Oprostitev DDV za dobavo in storitve v projektih obrambne industrije
Oprostitev DDV za dobavo in storitve v projektih obrambne industrije

S sporočilom, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance in finance, je bila uvedena oprostitev DDV za dobave in storitve v zvezi s projekti obrambne industrije.

S strani Uprave za prihodke, ki je pridružena Ministrstvu za finance in finance; V Uradnem listu z dne 18. januarja 2022 je bilo objavljeno »Sporočilo o spremembi splošnega izvedbenega sporočila o davku na dodano vrednost« pod številko 31723.

Zaskrbljen obvestilo po zaslugi Ministrstva za narodno obrambo (MSB) oz industrija Zagovor izvaja predsedstvo (SSB) industrijo glede njihovih projektov;

  • Z dobavami in storitvami tem institucijam v okviru povezanih projektov,
  • Dobave in storitve za tiste, ki izvajajo dobave in storitve v okviru teh projektov, katerih količino in kakovost odobrijo te ustanove.

DDV oproščen.

oprostitev DDV za dobave in storitve, ki jih je treba izvesti v okviru projektov, 25 / 12 / 2021 je začela veljati z dnem Projekti obrambne industrije, ki jih izvajata Ministrstvo za narodno obrambo in SSB, ki so se začeli pred datumom 25. decembra 2021, ko je začela veljati določba o izjemi, in ki se še nadaljujejo, bodo izvzeti v okviru dobav in storitev, opravljenih po ta datum.

Uporabilo se bo mnenje in soglasje Uprave za prihodke.

Kot je navedeno v omenjenem sporočilu; Če so nacionalne varnostne institucije, ki želijo zagotavljati blago in storitve v okviru izjeme, v dvomih, ali so zadevno blago in storitve v obsegu oprostitve, lahko pridobijo mnenje uprave za prihodke in izkoristijo oprostitev DDV v okviru mnenja Za dokumentiranje operacije, ki je bila opravljena v okviru izjeme, se izda dokument, na katerem bosta žig in podpis pooblaščenega vodje enote. Tako se lahko blago in storitve dobavljajo projektom obrambne industrije na dokumentiran način, oproščeni plačila DDV.

Zahvaljujoč odločitvi je namenjen minimiziranju povečanja stroškov projektov zaradi dviga tečaja in zmanjšanju stroškovne postavke blaga in storitev, nabavljenih v okviru projekta.

Viri: defenceturk

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar