Koliko je plača za oskrbo na domu v letu 2022?

Koliko je plača za oskrbo na domu v letu 2022?
Koliko je plača za oskrbo na domu v letu 2022?
Naročite se  


Januarja 2022 je bila zvišana plača za oskrbo na domu, ki jo izplačuje Ministrstvo za družino, delo in socialne storitve. Ob 50-odstotnem dvigu minimalne plače so se zvišale tudi plače 65-letne pokojnine, invalidske pokojnine, oskrbe na domu, delovne dobe in odpravnine. Torej, kolikšna je plača oskrbe na domu? Koliko znaša invalidska pokojnina v letu 2022?

Koliko je plača oskrbe na domu??

Z dvigom minimalne plače v letu 2022 je določeno, kolikšen bo letošnji dodatek za oskrbo na domu. Letos so minimalno plačo zvišali za 50,5 %. V tem okviru se je dodatek za oskrbo na domu povečal s 798 TL na 2 tisoč 706 TL.

Kdo lahko prejema dodatek za oskrbo na domu??

Za koriščenje te pomoči je treba biti vsaj 50-odstotni invalid ali težji invalid ter ugotoviti, da je oseba, ki potrebuje oskrbo, invalidna s strani komisije za ocenjevanje oskrbovalnih služb pri pokrajinskih direktoratih Ministrstva za družino in družino. Socialne storitve. Poročilo zdravstvenega zavoda mora vsebovati besedno zvezo »hudo invalid«. Tisti z manj kot 50-odstotno invalidnostjo ne prejemajo plače za oskrbo na domu.

Do te pomoči so lahko upravičene osebe, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v gospodinjstvu znaša manj kot dve tretjini mesečnega neto zneska minimalne plače.

Z zadnjimi spremembami v zvezi s tem lahko oskrbo na domu prejemajo tudi sorodniki. Ponovno, ne glede na stopnjo invalidnosti, če zdravstveno poročilo o invalidnosti vključuje stavek „zahteva posebne pogoje ali zelo posebne pogoje“ za otroke, mlajše od 18 let, lahko invalidni sorodnik koristi pomoč pri oskrbi na domu.

Za osebe, starejše od 18 let, če poročilo vključuje izraz »popolnoma odvisen«, lahko sorodniki invalidi še vedno dobijo pomoč.

Najprej komentirajte

Yorumlar