Generalni direktorat za gozdarstvo bo zaposlil 74 invalidov in nekdanjih obsojencev

Generalni direktorat za gozdarstvo 102 Izdelava pogodbenega kadra
Generalni direktorat za gozdarstvo 102 Izdelava pogodbenega kadra

44 invalidov in 30 nekdanjih obsojencev zaposliti v pokrajinski organizaciji našega generalnega direktorata v skladu s Sklepom o postopkih in načelih, ki se uporabljajo pri zaposlovanju delavcev v javne zavode in organizacije ter s Uredbo o postopkih in načelih, ki se uporabljajo Prijavljen kot delavec za zaposlovanje nekdanjih obsojencev ali poškodovancev, ki niso invalidi v boju proti terorizmu v javne zavode in organizacije V statusu TMY bo zaposlenih skupaj 74 delavcev za nedoločen čas.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

Splošni in posebni pogoji ter druge informacije, ki jih je treba iskati pri kandidatih, bodo navedeni v İŞKUR objavah za delo. Ta obvestila bodo objavljena na İŞKUR med 24.01.2022 - 28.01.2022. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v objavi, se bodo v času objave prijavili preko İŞKUR.

Na ustni in praktični izpit bodo povabljeni kandidati, ki bodo 4 (štiri)kratnik delovnih mest, kot je navedeno v razpisu za delo. Ti kandidati bodo določeni glede na rezultat žrebanja, ki bo potekal v prisotnosti notarja. Kraj in datum žrebanja bosta določena v razpisu za delovno mesto İŞKUR, objavljena pa bosta tudi na spletni strani pristojnega Območnega direktorata za gozdarstvo. V zvezi s tem na naslove kandidatov ne bo poslano pisno obvestilo. Poskusna doba za vsa razpisana delovna mesta je dva meseca v skladu z delovnim zakonom št. 4857.

Vse informacije v zvezi s postopkom zaposlovanja, dokumenti, ki jih je treba zahtevati od kandidatov, notarsko žrebanje ter kraj in datum izvajanja ustnih in praktičnih izpitov za kandidate invalide ter ustnih in praktičnih izpitov za bivše obsojence bodo objavljeni. na spletni strani regionalnih direktoratov. Prijave kandidatov, za katere se kasneje ugotovi, da ne izpolnjujejo povpraševalnih pogojev, lahko uprava prekine v vsaki fazi postopka objave, žrebanja, izpita in razporeditve.

Podobni oglasi

Najprej komentirajte

Yorumlar