Ministrstvo za okolje in urbanizacijo bo zaposlilo 10 strokovnjakov za geografski informacijski sistem

Ministrstvo za okolje in urbanizacijo bo zaposlilo pomočnika specialista za geografski informacijski sistem
Ministrstvo za okolje in urbanizacijo bo zaposlilo pomočnika specialista za geografski informacijski sistem

10 (deset) pomočnikov specialistov za geografske informacijske sisteme bo v okviru določb "Uredbe o strokovnem znanju o geografskih informacijskih sistemih" zaposlenih v okviru generalnega direktorata za geografske informacijske sisteme Ministrstva za okolje in Urbanizacija. Natečaj bo potekal v dveh stopnjah, pisno in ustno, spodaj pa je navedeno število pomočnikov specialistov geografskega informacijskega sistema, ki jih bodo opravljali po vejah izobraževanja.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

Naslov: Pomočnik specialist za geografski informacijski sistem
Število oseb, ki jih je treba sprejeti: 4
Področja izobraževanja: Računalniški inženiring, programsko inženirstvo

Naslov: Pomočnik specialist za geografski informacijski sistem
Število oseb, ki jih je treba sprejeti: 4
Področja izobraževanja: Geodetsko inženirstvo, geodezija in fotogrametrija, geomatika

Naslov: Pomočnik specialist za geografski informacijski sistem
Število oseb, ki jih je treba sprejeti: 2
Področja izobraževanja: Načrtovanje mesta in regije

POGOJI ZA SODELOVANJE NA TEKMOVALNEM IZPITU
1.1. Imeti splošne pogoje iz pododstavka (A) prvega odstavka 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 48,

1.2. Diplomirati iz računalniškega inženiringa, programskega inženiringa, inženiringa kartiranja, geodezije in fotogrametrije, inženiringa geomatike ter oddelkov za mestno in regionalno načrtovanje visokošolskih zavodov, ki zagotavljajo najmanj štiri leta dodiplomskega izobraževanja, ter iz domačih ali tujih izobraževalnih ustanov, katerih enakovrednost je sprejeta s strani Sveta za visoko šolstvo,

1.3. Od roka za prijavo, da dobite najmanj 3 (sedemdeset) točk od vrste točk KPSS P70, ki še ni potekla,

1.4. Biti mlajši od 35 (petintrideset) let od prvega januarja leta, v katerem poteka natečaj,

1.5. Za kandidate moškega spola je treba opraviti ali preložiti vojaško službo ali pa biti oproščeni vojaške službe od datuma izpita.

PRIJAVE
2.1. Za sodelovanje na izpitu za pomočnika specialista za geografski informacijski sistem je treba vloge oddati na e-upravi, ki jih bo ministrstvo začelo v sredo, 13, do 10:2021:26 v torek, 10. okolja in urbanizacije - karierna vrata Javno zaposlovanje in karierna vrata https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr z vpisom prek zaslona za prijavo na delovno mesto, ki bo aktiven na določenem koledarju. Prijave, poslane osebno ali po pošti, ne bodo sprejete.

2.2. Po končanem postopku prijave morajo kandidati na zaslonu "Moje prijave" preveriti, ali je bila njihova prijava zaključena. Vsaka aplikacija, ki na zaslonu "Moje aplikacije" ne prikazuje "Aplikacija je končana", ne bo upoštevana.

2.3. Podatki o izobraževalnem statusu/diplomi kandidatov, demografski podatki, izpit za izbiro javnega osebja (KPSS), podatki o vojaškem statusu za moške kandidate bodo pridobljeni prek spletnih storitev. Kandidati, ki nimajo teh podatkov o e-vladi, morajo posodobiti svoje podatke, ki niso na e-upravi, s strani ustrezne institucije, da med prijavo ne bi doživeli pritožb.

2.4. Prijave kandidatov, ki se prijavijo z drugo oceno, ki ni vrsta ocene KPSS, navedena v objavi, ne bodo ocenjene. Za te zadeve je odgovoren kandidat sam.

Razstava železniške industrije Armin sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar