Obnovljene smernice za koronavirus za storitve za invalide in starejše

vodnik za koronavirus z ministrstva za družino in socialne storitve
vodnik za koronavirus z ministrstva za družino in socialne storitve

Generalni direktorat za invalide in starejše pri Ministrstvu za družino in socialne storitve je pripravil nov vodnik o koronavirusu v zvezi s postopkom prijave cepljenja v vseh javnih in zasebnih ustanovah za invalide in starejše, ki so povezani z ministrstvom, in ukrepi, ki bi jih morale organizacije sprejeti med proces normalizacije v času epidemije Covid-19.

V izjavi ministrstva so bile posredovane naslednje informacije:

»V informativne namene je bil pripravljen vodnik o previdnostnih ukrepih in postopkih, ki jih morajo institucije sprejeti v procesu normalizacije za zaščito zdravja in varnosti prejemnikov storitev in osebja po postopku cepljenja v vseh javnih in zasebnih ustanovah za invalide in starejše na ministrstvo. Priročnik o koronavirusu, pripravljen za organizacije, je bil poslan v vse pokrajine.

V priročniku so poročali, da so bili invalidi, starejši in zaposleni v ustanovah cepljeni v okviru kampanje cepljenja, ki se je začela februarja 2021. V zvezi s tem je bilo navedeno, da je bil prvi odmerek cepiv dokončan februarja 2021, drugi odmerek cepiv pa dokončan marca 2021, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so bile nekatere prakse v procesu normalizacije po cepljenju v ustanovah ukinjene in da kljub cepljenju so v vseh ustanovah nadaljevali z nekaterimi ukrepi.

Poročali so, da so tretji odmerek cepiva dali v ustanovah za oskrbo invalidov in starejših v juliju in avgustu.

Vsi ukrepi za Covid-19 se bodo nadaljevali

Po vodniku se bodo nadaljevali vsi ukrepi Covid-19, zlasti maska, razdalja in ukrepi čiščenja, ki se z obdobjem normalizacije izvajajo v javnih in zasebnih ustanovah za oskrbo invalidov, domovih za ostarele in centrih za nego in rehabilitacijo starejših.
Vse osebje, ki dela v javnih in zasebnih ustanovah za oskrbo invalidov, domovih za ostarele in centrih za nego in rehabilitacijo starejših, bo treba pritrditi na tla, na katerih delajo in dežurajo, ter sprejeti varnostne ukrepe proti možni kontaminaciji med nadstropji.

Zagotovljeni bodo podatki in smernice za dokončanje postopkov cepljenja.

Določbe okrožnice Ministrstva za notranje zadeve z dne 31.08.2021 s številko 13807 se bodo uporabljale za osebje, invalide in starejše prebivalce v vseh ustanovah.

Usmerjanje invalidov in starejših prebivalcev, ki še niso zaključili postopka cepljenja, da zaključijo postopek cepljenja, s poudarkom na dejavnostih informiranja in usmerjanja tistih, ki še niso začeli s postopkom cepljenja, da bi odpravili svoje pomisleke in oklevanja glede procesa cepljenja, in od pokrajine / Okrožni zdravstveni direktorati in Ministrstvo za zdravje Covid-19 Podprti bodo z informacijsko platformo o cepivih (covid19asi.saglik.gov.tr/).

V vseh pozitivnih primerih, vključno s prebivalci in osebjem, v ustanovi bodo sledili 10-dnevni karanteni in procesom uživanja drog. Na tej točki bodo uporabljeni postopki zdravljenja, ki jih bo vodila ekipa za filacijo, ki bo prišla v zavod, karantena pa bo prekinjena za ljudi, pri katerih so rezultati testa PCR negativni po 10 dneh.

V primeru, da število pozitivnih ljudi na Covid-19 v organizaciji presega 20 odstotkov organizacije, vključno z invalidi, starejšimi prebivalci in zaposlenimi, bo deželni higienski odbor sprejel odločitev o 10-dnevnem izmenskem redu v organizaciji. Vzorec premika bo 10+10, kar skupaj ne presega 20 dni, ob koncu 20-dnevnega obdobja pa se bo normalen vzorec premika vrnil, potem ko bo test PCR uporabljen v celotni organizaciji. Obveznost pridobitve in prijave kode HEPP se bo nadaljevala na vseh vhodih v obrat.

Organizacija se bo nadaljevala z obiski.

V vodniku je bilo spomnjeno, da se omejitev obiska nadaljuje v vseh invalidskih ustanovah, domovih za ostarele in centrih za nego in rehabilitacijo starejših. V skladu s tem bodo le družinski člani prebivalcev, ki so vložili zahtevo, lahko pravočasno in nadzorovano obiskovali družinske člane, če bo organizacija menila, da je to primerno, vendar se bodo digitalni in video klici nadaljevali.

Po navodilih v organizaciji, premestitvi in ​​namestitvi v institucije; Zahtevano bo, da je minilo najmanj 19 dni po cepljenju proti Covid-15 in drugemu odmerku cepiva ter da je dokumentirano s cepilno kartico ali da obstaja test PCR za tiste, ki niso bili cepljeni, in da ostanejo v izolaciji v izolacijski sobi v zavodu.

Tisti, ki so bili cepljeni z negativnim rezultatom testa PCR, bodo sprejeti v ustanovo brez potrebe po izolaciji. Pri urejanju, prenosu in namestitvi v obrat bo treba pridobiti in prijaviti kodo HEPP.

Razstava železniške industrije Armin sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar