Koledar imenovanj Ministrstva za zdravje: Kdaj bo žrebanje prvega termina Ministrstva za zdravje?

koledar imenovanj ministrstva za zdravje je objavljen, ko bo prvi žreb za ministrstvo za zdravje
koledar imenovanj ministrstva za zdravje je objavljen, ko bo prvi žreb za ministrstvo za zdravje

Za potrebe Ministrstva za zdravje in njegovih podružnic ter drugih javnih zavodov in organizacij v skladu z dodatnim členom Temeljnega zakona o zdravstvenih storitvah in Uredbe o postopkih in načelih imenovanja določenega zdravstvenega osebja za imenovanje v javne zavode in organizacije Lot, strokovnjaki in zdravniki specialisti, zdravniki, zobozdravniki, zobozdravniki in farmacevti prvič ali dela in postopki za prerazporeditev in namestitev bodo opravili z loterijo v računalniškem okolju s strani notarja v okviru napovedani koledar.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

SPLOŠNA NAČELA

1) Prijave bodo vložene v rokih, določenih v koledarju žrebanja, z vnosom v sistem za preverjanje identitete vrat e-uprave prek kadrovskega informacijskega sistema (PBS), ki se nahaja na spletni strani Generalnega direktorata za storitve Ministrstva za zdravje (yhgm.saglik. gov.tr/).

2) Kraj in čas žrebanja bosta objavljena na spletnem naslovu (yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidati, ki se bodo prijavili, bodo elektronsko izpolnili prijavnico na PBS, shranili in dokončali svoje nastavitve med datumi, navedenimi v koledarju loterije. Po postopku dokončanja se informacije in nastavitve prijave ne bodo spremenile. Vloge, ki niso dokončane, ne bodo upoštevane.

4) Dokončana prijavnica ne bo poslana ločeno kot fizični dokument.

5) Tujci turškega porekla, ki spadajo na področje uporabe zakona št. 2527, morajo v sistemu za prijavo registrirati turški dokument o poreklu, pridobljen od uradnih institucij v elektronskem okolju.

6) Kandidati bodo lahko v okviru napovedanega koledarja izbrali največ deset (10) odločitev, pri čemer bodo upoštevali prosta mesta, ki jih je treba odpreti prek PBS. Kandidati, ki navajajo, da želijo biti uvrščeni v splošni žreb, bodo razvrščeni v prosta prosta delovna mesta po splošnem žrebu, če jih ne morejo uvrstiti med svoje želje.

7) Tisti, ki se želijo prijaviti za žrebanje in imajo svojo prijavo preklicano, lahko svojo vlogo za loterijo prekličejo elektronsko prek PBS do srede, 15. septembra 2021 - ponedeljka, 27. septembra 2021, do 18:00. Tisti, ki so preklicali aplikacijo za risanje, se ne morejo več prijaviti za to risbo.

8) Vloge, ki se po pregledu ne zdijo primerne, bodo objavljene na PBS kot nadomestek za priglasitev skupaj z razlogi za zavrnitev, ugovori pa bodo prejeti v elektronski obliki, rezultati pa na PBS.

9) Obdobja, določena v členu 657 zakona o javnih uslužbencih št. 97, se upoštevajo pri prerazporeditvi tistih, ki so se umaknili in se štejejo za umaknjene iz državne službe. Vendar bodo vloge tistih, ki so v tej situaciji, sprejete, do konca roka za žrebanje bo na voljo en mesec do konca njihove invalidnosti.

10) V obvestilu o imenovanju kandidatov, ki so bili razporejeni na delovna mesta Ministrstva za zdravje in pridruženih ustanov, bo za osnovo vzet naslov, ki ga je kandidat navedel v prijavi.

11) Tisti, ki so bili zaradi izžrebavanja postavljeni v katero koli osebje ali položaj, eno leto po razglasitvi rezultatov žrebanja ne bodo mogli več prijaviti na loterijo.

12) Prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v besedilu objave, ne bodo sprejete. Tisti, katerih vloge so bile nenamerno sprejete in oddane z žrebom, ne bodo imenovani in bodo preklicani, tudi če so bili imenovani.

13) Prijave kandidatov, ki imajo manjkajoče dokumente ali so vložili napačne prijave, se bodo štele za neveljavne.

14) Po žrebanju bo izvedena arhivska raziskava o kandidatih, ki so postavljeni na delovna mesta Ministrstva za zdravje in pridruženih organizacij, njihova imenovanja pa bodo opravljena po zaključku arhivske raziskave. Tisti, katerih arhivska raziskava je negativna, ne bodo dodeljeni, tudi če so bili opravljeni, bodo preklicani.

KANDIDATI IN ZAHTEVE, KI SE LAHKO UPORABLJAJO NA SKUPINE

1) Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 657. členu zakona o javnih uslužbencih št. 48.

2) farmacevti, zobozdravniki in zobozdravniki specialisti, ki delajo na ministrstvu in njegovih podružnicah ter javnih ustanovah in organizacijah v drugih statusih, razen tistih, ki delajo kot javni uslužbenci v skladu s členom 657/A zakona št. 4,

3) Obveznost državne službe v skladu z zakonom št. 3359 za tiste, ki želijo biti prvič imenovani ali ponovno imenovani.
zdravniki in zdravniki specialisti, ki niso na voljo,

4) zdravniki in zdravniki specialisti, ki delajo v javnih zavodih in organizacijah v drugih statusih, razen tistih, ki delajo kot javni uslužbenci v skladu z zakonom št. 657 in so do roka za žreb izpolnili obveznost državne službe,

5) Specialist (TUTG) in zobozdravniki specialisti, ki so diplomirali do roka za žrebanje in ki jih je Generalni direktorat za zdravstvene storitve prijavil najkasneje do torka, 14. septembra 2021, do 18,

6) Zobozdravniki in farmacevti, ki so do roka za prijavo na loterijo diplomirali (registracije diplom turškega ministrstva za zdravje in portal e-uprave) http://www.turkiye.gov.tr Zobozdravniki in farmacevti, ki nimajo evidence o diplomi v nazivu, ki se prijavlja v podatkovni banki Ministrstva za zdravje, ki je dostopna prek spletne strani; Potrebno je registrirati začasno diplomo ali kopijo diplome, ki dokazuje, da so diplomirali v elektronskem okolju prek prijavnega sistema, tisti, ki imajo tuje diplome, pa morajo svoje dokumente o enakovrednosti vpisati v sistem v elektronskem okolju.)

7) V okviru 5335. člena zakona št. 30 in 5947. člena zakona št. 18 se lahko upokojeni zdravniki in zdravniki specialisti prijavijo z izbiro delovnih mest našega ministrstva in povezanih ustanov. (Po istem zakonu upokojeni zdravniki in zdravniki specialisti ne bodo imenovani, tudi če so nameščeni v ustanovah, ki niso zdravstvene ustanove našega ministrstva.)

Armin

sohbet

    Najprej komentirajte

    Yorumlar