Univerza Trakya bo zaposlila 62 pogodbenih zdravstvenih kadrov

Univerza v Trakji
Univerza v Trakji

Iz rektorata univerze Trakya: Na podlagi razvrstitve skupinskih točk KPSS (B) za leto 657, brez pisnega in / ali ustnega izpita (od kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo) v skladu z načeli o zaposlovanju pogodbenega osebja, ki se zaposli v okviru področja uporabe člena 4 / B zakona o javnih uslužbencih št. 2020. v naši univerzitetni bolnišnici. Za spodaj navedena delovna mesta se bo zaposlilo pogodbeno osebje.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

POZICIJA
CODE
NASLOV ŠTEVILO POGOJI UPORABE
101 farmacevt 1 Biti diplomant Fakultete za farmacijo.
102 medicinska sestra 24 Da bom diplomiral na oddelku za zdravstveno nego.
103 medicinska sestra 15 Diplomiral iz srednješolskih zavodov s področja zdravstvene nege
počutje.
104 medicinska sestra 5 Imate diplomo iz zdravstvene nege, imate potrdilo o zdravstveni negi za intenzivno nego ali imate vsaj 1 leto izkušenj na področju intenzivne nege.
105 medicinska sestra 3 Po diplomi na področju zdravstvene nege v srednješolskih zavodih, ki ima spričevalo o intenzivni negi ali ima vsaj 1 leto izkušenj na področju intenzivne nege
počutje.
106 medicinska sestra 3 Izobrazba iz zdravstvene nege, spričevalo iz nege novorojenčkov ali vsaj 1 leto s področja intenzivne nege novorojenčkov.
biti izkušen
107 medicinska sestra 2 Da je diplomiral na področju zdravstvene nege v srednješolskih zavodih, imel potrdilo o zdravstveni negi novorojenčkov ali imel vsaj 1 leto izkušenj na področju intenzivne nege novorojenčkov.
108 Zdravstveni tehnik 1 Izredni diplomant programa Ortopedska protetika in ortotika
biti
109 Zdravstveni tehnik 1 Je izredni diplomant programa patoloških laboratorijskih tehnik, ima izkušnje s citologijo v patološkem laboratoriju in je vsaj 1 leto delal na področju rutinske patologije.
počutje.
110 Zdravstveni tehnik 1 Imeti diplomo iz medicinskih tehnik slikanja in imeti vsaj 6 mesecev izkušenj z angio postopki.
111 Zdravstveni tehnik 1 Imeti diplomo iz medicinskih tehnik slikanja.
112 Zdravstveni tehnik 2 Biti izredni diplomant programa anestezije.
113 laboratorij pomočnik 1 Biti izredni diplomant programa Medicinski laboratorij.
114 Rentgenski tehnik 1 Biti diplomant oddelka za radiološkega tehnika tehniških srednjih šol
(Za delo na Stomatološki fakulteti).
115 Drugo zdravje
osebje
1 Diplomiral iz avdiologije in vsaj eno leto na tem področju
delati.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO KANDIDATOV

1. Biti turški državljan in izpolnjevati splošne pogoje iz člena 657 zakona št. 48.
2- Brez pokojnine ali starostne pokojnine od katere koli ustanove za socialno varnost.
3- Ker bodo kandidati začeli delati takoj, obstaja situacija, ki jim preprečuje začetek dela.
(Vključno z zdravjem).
4- Ne imeti ovir za delo v službi in v izmenah.
5- Za izpolnitev prijavnih zahtev za naslov, za katerega se prijavlja.
6- Med tistimi, ki so bili zaposleni kot pogodbeno osebje v zadnjem 1 (enem) letu, njihove institucije niso odpovedale pogodb zaradi ravnanja v nasprotju z načeli pogodbe o opravljanju storitev ali pogodbe niso enostransko prekinile v roku pogodbeno obdobje (z navedenimi izjemami).

Zahteva za oceno KPSS ni potrebna v skladu z Načeli o zaposlovanju pogodbenega osebja za kandidate, ki se bodo prijavili na delovno mesto farmacevta. V primeru več kot ene prijave bo za to delovno mesto opravljen izpit, datum, čas in kraj pa bodo navedeni posebej.

NAČIN UPORABE, KRAJ, ČAS IN POTREBNI DOKUMENTI

V 15 dneh od datuma objave te objave v Uradnem listu;

1- Kopija osebnega dokumenta,
2- Fotokopija diplome ali izstopnih dokumentov (dokumenti, ki jih je treba pridobiti prek e-uprave, so veljavni),
3- Če je potrebno za prijavljeni naziv, spričevalo, dokument v zvezi z delom in izkušnjami (spričevalo mora biti izdano v skladu z uredbo Ministrstva za zdravje o certificiranem izobraževanju)
4- Dokument, ki prikazuje oceno KPSSP2020 3 za dodiplomske študente, oceno KPSSP2020 93 za diplomante, 2020 KPSSP94 za diplomante srednješolskega izobraževanja
5- Osebno se morajo prijaviti na rektorat univerze Trakya z eno fotografijo. (Ker bo med prijavo izpolnjen obrazec za prijavo, prijave po pošti ne bodo sprejete.)

Ne: Kandidati se bodo prijavili z navedbo šifre položaja le za en naslov.
V petih delovnih dneh po roku za prijavo bodo razvrščeni rezultati skupin KPSS (B) in rezultati bodo objavljeni na trakya.edu.tr. Ker bo to obvestilo po naravi obvestila, ločeno obvestilo ne bo.

Armin

sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar