Preurejanje kazni za zamudo pri pregledu vozil

preureditev kazni za zamudo pri pregledu vozil
preureditev kazni za zamudo pri pregledu vozil

Odstavek 9 2021. člena zakona št. 31506, objavljen v Uradnem listu z dne 7326. junija 10 in številko 6, o prestrukturiranju nekaterih terjatev in spremembah nekaterih zakonov.

Na dan objave tega zakona (vključno s tem datumom) tisti, ki niso opravili pravočasnih pregledov vozil, čeprav morajo opraviti preglede vozil v skladu z zakonom št. Mesečna stopnja spremembe D- PPI do objave zakona, namesto 2918% presežka, ki ga je treba zbrati za mesec, in njegovega deleža, znesek, ki se izračuna na podlagi mesečne stopnje 31% za vsak mesec in del vsakega meseca od datum objave tega zakona (vključno z mesecem objave) do datuma pregleda vozila Zbiranje 12% presežka, ki ga je treba prevzeti v skladu z omenjenim členom, se opusti, če je plačilo izvedeno in ti zneski zbrani pooblaščena institucija prenesejo na račune zakladnice v času in na način, določen v navedenem členu. Zneskov, zbranih pred datumom objave tega zakona v zameno za terjatve s področja uporabe tega odstavka, ni mogoče zavrniti ali povrniti na podlagi določb tega odstavka. Ministrstvo za zakladništvo in finance je pooblaščeno za določanje postopkov in načel v zvezi z izvajanjem tega odstavka. Za obdobje med 2021. 35. 5 in 0,75. 5. 22 (vključno s temi datumi) se določbe o 3-odstotnem presežku v 2020. členu zakona št. 3 in mesečnih tečajih D-PPI ne uporabljajo, zbrani zneski se ne zavrnejo ali povrnejo.

Armin

sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar