Univerza Dicle bo zaposlila 99 pogodbenih zdravstvenih kadrov

Univerzitetne bolnišnice Dicle
Univerzitetne bolnišnice Dicle

Univerza Dicle, rok za prijavo je 23. junij 2021, medicinska sestra, dietetik, zdravstveni tehnik, zdravje ust in zob, bo prejela 99 pogodbenih zdravstvenih delavcev.

Spremembe načel o zaposlovanju pogodbenih uslužbencev, objavljene v Uradnem listu z dne 657 in številke 4, da bi se zaposlile v univerzitetnih bolnišnicah Dicle in polno zaposlile v skladu s členom 28.06.2007 (B) zakona o javnih uslužbencih 26566, s stroški, ki jih krije posebni proračun. V skladu z odstavkom (b) Priloge 2 k Načelom o načelih bo na podlagi ocene skupine KPSS (B) pogodbeno osebje z naslednjimi nazivi in ​​kvalifikacijami novačen.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ 

Univerza Dicle bo zaposlila pogodbeno zdravstveno osebje

Univerza Dicle bo zaposlila pogodbeno zdravstveno osebje

Univerza Dicle bo zaposlila pogodbeno zdravstveno osebje

I - SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI

1 - Izpolnjevanje pogojev iz 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 48.

2 - Tudi če so pretekla obdobja, določena v 53. členu turškega kazenskega zakonika, zaporna kazen 1 (eno) leto ali več zaradi namerno storjenega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper varnost države, tudi če je pomiloščen obramba, kazniva dejanja zoper državno skrivnost in vohunjenje, poneverbe, poneverbe, podkupovanje, kraje, goljufije, ponarejanje, zloraba zaupanja, goljufija, stečaj, ponarejanje ponudb, ponarejanje izvedbe, pranje premoženjskih vrednosti, ki izhajajo iz kaznivih dejanj ali tihotapljenja obsojen

3 - Izpit 2020 KPSS (P3) za dodiplomske študente, 2020 KPSS (P93) za diplomante in 2020 KPSS-P94 za maturante.

4 - Ne prejema starostne ali starostne pokojnine od nobenega zavoda za socialno varnost.

5 - kandidati; Člen 657 / B zakona o javnih uslužbencih št. 4 določa, da "v primeru, da na takšen način pogodbe zaposlenim prekinejo njihove institucije zaradi kršitve načel pogodbe o zaposlitvi in ​​pogodbo odpovejo enostransko v pogodbenega obdobja, razen izjem, določenih s sklepom Sveta ministrov, bodo institucije sklepale pogodbe, dokler ne mine eno leto od datuma prenehanja, in ne morejo biti zaposlene na kadrovskih položajih. "

6 - za moške; ne sme biti vključen v vojaško službo, opravljati aktivno vojaško službo ali biti prestavljen ali premeščen v rezervni razred

7 - Pogodbe tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v pogodbi o storitvi, ki jo je treba podpisati s kandidati, bodo prekinjene.

8 - Tisti, ki so bili odpuščeni iz svojih institucij na podlagi zakona-odloka ali katerih pogodbe so bile enostransko prekinjene, se ne morejo prijaviti.

9 - Odsotnost ovire za delo na delovnem mestu.

10 - Tisti, ki so bili z različnimi uredbami razrešeni iz javne službe, se ne morejo prijaviti.

II - DOKUMENTI, KI JIH JE TREBA DODATI SISTEMU V SPLETNI UPORABI

1 - Obrazec za prijavo (izpolni se na spletu iz sistema)

2 - Osebna izkaznica bo optično prebrana in dodana.

3 - Diploma ali začasno potrdilo o diplomi (sprejemljiv bo notarski ali črtno natisnjen e-Ukaz.)

4 - 2020 KPSS (P3) za dodiplomske študente, 2020 KPSS (P93) za diplomirane diplomante in 2020 KPSS-P94 rezultat rezultatov izpita za srednjo šolo bo umaknjen iz sistema.

5 - Potrdilo o diplomi iz sistema dodiplomskega programa-prepis 100 (za farmacevta)

6 - Odobreni dokument ali potrdilo o delovnih izkušnjah, če to zahteva naveden naslov

Spletni prijavni sistem univerze Dicle na spletnem naslovu pbs.dicle.edu.tr bo v celoti in pravilno izpolnjen, prijava pa elektronsko, skupaj s prilogo potrebnih dokumentov. Prijave bodo na voljo na spletnem naslovu naše univerze pbs.dicle.edu.tr v 10 (desetih) dneh od datuma objave v Uradnem listu. (Rok za prijavo je do 23.59.) Kandidati se lahko prijavijo le na eno od razpisanih mest. (Obe prijavi kandidatov, ki se potegujejo za več kot eno delovno mesto, se štejeta za neveljavni.) Vlogi, ki jo kandidati oddajo osebno ali po pošti, ne bomo sprejeli.

III - VREDNOTENJE VLOG IN OBJAVA REZULTATOV

Po pregledu prijav, oddanih v elektronskem okolju, se opravlja pisni in ustni izpit.

Na podlagi 2020 KPSS (P3) za dodiplomske študente, 2020 KPSS (P93) za diplomirane diplomante in 2020 KPSS-P94 za srednjo šolo bodo določeni glavni kandidati in trikratni rezervni kandidati.

Rezultati uvrstitve bodo objavljeni v razdelku z objavami na spletni strani naše univerze dicle.edu.tr v 15 (petnajstih) delovnih dneh. Če se glavni kandidati ne prijavijo za imenovanje, bodo nadomestni zmagovalci razpisani po vrsti. Če med glavnimi zmagovalci pravočasno ni kandidata ali če se ugotovi, da ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, bodo nadomestni kandidati postavljeni v red. Ker bo to obvestilo po naravi obvestila, ločeno obvestilo ne bo. Kandidati, ki so upravičeni do imenovanja http://www.dicle.edu.tr V 7 (sedmih) delovnih dneh od datuma objave na naslovu morajo izpolniti potrebne dokumente in jih osebno predložiti oddelku za kadre, da lahko začnejo z delom.

Pogodbe tistih, za katere se ugotovi, da ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, bodo prekinjene. Če jim je naša uprava plačala ceno, se ta cena povrne skupaj z zakonskimi obrestmi. Za določbe, ki niso vključene v objavo, se uporabljajo splošne zakonodajne določbe. Dokumentacija prosilcem ne bo vrnjena. Po oceni bodo tisti, ki so določeni kot izvirni in varnostni, objavljeni na naši spletni strani. Ker bo to obvestilo namenjeno obveščanju tistih, ki so upravičeni do imenovanja, zadevnih ne bo ločeno obvestilo.

  • Naslov: Univerzitetni kampus univerzitetnega oddelka Dicle University / DIYARBAKIR
  • Kontaktni telefon: 0 412 241 10 15 / podporni telefon: 2981 5182-5136
  • Datum prve prijave: 09.06.2021
  • Rok za prijavo: 18.06.2021(saat 23:59’kadar) 4960/1-1
Armin

sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar