Okrožnica ukrepov LGS ministrstva za notranje zadeve! Kdaj je LGS? Koliko časa je LGS, koliko minut bo trajalo?

Okrožnica lgs meri z ministrstva za notranje zadeve, kdaj bodo lgs čez ure, koliko minut
Okrožnica lgs meri z ministrstva za notranje zadeve, kdaj bodo lgs čez ure, koliko minut

Ministrstvo za notranje zadeve je 81 provincialnim guvernerjem poslalo okrožnico o sprejemnih izpitnih ukrepih za srednje šole. Študenti LGS pa so začeli iskati. Kdaj je LGS, koliko dni je še ostalo? Vprašanja, koliko časa je LGS in koliko minut bo trajalo, so se začela preiskovati.

V okrožnici, ki jo je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve; Navedeno je bilo, da bo Centralni izpit za srednješolske ustanove (LGS), ki bo dijake sprejel z izpitom, potekal v dveh sejah med 6 in 2021 v nedeljo, 09.30. junija 12.50, ko bo veljala celodnevna policijska ura.

V okrožnici so navedeni ukrepi, potrebni za izvedbo Centralnega izpita za srednješolske zavode (LGS) v najprimernejših pogojih glede protiepidemičnih ukrepov in varnostnih ukrepov ter za preprečitev motenj, kot sledi:

Da bi si ogledali nujno delo in transakcije študentov, ki bodo opravljali izpit, bodo direkcije za prebivalstvo v soboto, 5. junija 2021, med 10.00 in 16.00; V nedeljo, 6. junija 2021, bo odprt med 07.00 in 10.00.

Občine bodo sprejele vse vrste ukrepov, vključno s povečanjem števila mestnih storitev javnega prevoza, da bi preprečile kakršne koli motnje v prevozu študentov, ki bodo opravljali izpit, njihovih svojcev / spremljevalcev in izpitnih uradnikov do izpitnih mest .
V nedeljo, 6. junija 2021, kjer bo veljala celodnevna policijska ura; Študenti, ki bodo opravljali izpit, in njihovi spremljevalci in / ali njihovi sorodniki bodo oproščeni policijske ure med 07.00-15.00.

Trgovine s pisarniškim materialom bodo v nedeljo, 6. junija 2021, odprte med 07.00 in 15.00. Tisti, ki delajo v teh krajih, bodo v določenem časovnem obdobju izvzeti iz policijske ure.

Guvernerji in guvernerji okrožij; Vsi potrebni ukrepi za uspešno opravljanje izpita v mirnem in mirnem okolju bodo sprejeti skupaj z nacionalnimi direkcijami za izobraževanje, uslužbenci organov pregona, lokalnimi vladami in drugimi ustreznimi institucijami / organizacijami. Z intenziviranjem patruljnih dejavnosti v okolici šole, kjer bodo izpit izvajale enote pregona, bomo preprečili nepotrebno trobljenje in druge dejavnosti, ki bodo povzročale hrup, kar lahko moti učence, ki bodo opravljali izpit. Prizadevanja bodo usmerjena v povečanje ozaveščenosti javnosti o tem, da med izpitnim obdobjem ne povzroča hrupa.

Odločitve pokrajinskih / okrožnih odborov za javno zdravje bodo guvernerji in guvernerji okrožij nemudoma sprejeli v skladu s postopki in načeli, navedenimi zgoraj, v skladu s 27. in 72. členom splošnega zakona o javnem zdravju. Pri izvajanju ne bo motenj in ne bo povzročena viktimizacija, za tiste, ki ne bodo upoštevali sprejetih odločitev, pa se bodo začeli upravni postopki v skladu z ustreznimi členi zakona o javnem zdravju.

Kdaj, koliko časa in koliko minut bo potekal izpit LGS?

  • Izpit LGS ni bil preložen. Centralni izpit se bo začel v nedeljo, 06. junija 2021, ob 09.30 na prvi seji in ob 11.30 na drugi seji, v vseh izpitnih centrih v Turčiji in v tujini.
  • Prvo zasedanje, sestavljeno iz 50 vprašanj v besednem področju, bo trajalo 75 minut, drugo zasedanje, sestavljeno iz 40 vprašanj v številskem območju, pa bo trajalo 80 minut.
  • Za študente s posebnimi izobraževalnimi potrebami, ki imajo dodaten čas;
  • Skupno trajanje prve seje za tiste, ki so izvzeti iz podtesta za tuji jezik, je 80 minut,
  • Skupno trajanje prve seje za tiste, ki so izvzeti iz podtesta za versko kulturo in moralno znanje, je 80 minut,
  • Za tiste, ki so izvzeti iz podtestov tujega jezika in verske kulture ter moralnega znanja, bo skupno trajanje prve seje 65 minut.
  • Skupno trajanje študentov, ki so na prvi seji izvzeti iz podtesta za versko kulturo in moralno znanje, bo 60 minut.

Kdaj bodo objavljeni rezultati LGS?

Rezultati osrednjega izpita bodo objavljeni na internetnem naslovu meb.gov.tr ​​30. junija 2021. Dokument z izpitom študentom ne bo poslan po pošti.

Vstopni dokument za izpit LGS

Dokument o vpisu na izpit s fotografijo bodo šolske direkcije prejemale v elektronski obliki od 27. maja 2021, pripravljeni pa bodo v dvorani in čakalni vrsti, kjer bo študent opravljal izpit, potem ko bo zapečaten in odobren. Študent bo opravljal izpit na izpitnem območju, stavbi, dvorani in čakalni vrsti, kar je navedeno v vstopnem dokumentu.

Armin

sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar