Inštitut za sodno medicino bo zaposlil 79 pogodbenih uslužbencev

forenzična ustanova
forenzična ustanova

Zaposlen kot pogodbeno osebje v skladu s členom 6 / B zakona o javnih uslužbencih št. 6 v skladu z "Načeli glede zaposlovanja pogodbenih uslužbencev", ki je začel veljati v Centralni in pokrajinski organizaciji Inštituta za sodno medicino z odlokom Ministrskega sveta z dne 1978/7/15754 s številko 657/4 o do;Ustni izpit, ki ga bo opravil Inštitut za sodno medicino za delovna mesta 1 drugih uslužbencev tehnične službe (kemik), 18 laborantov, 24 uradnikov za zaščito in varnost, 30 tehnikov in 3 pomožne kadre (uslužbenec), katerih lokacija, naziv, kvalifikacija in posebna pogoji so določeni v Prilogi-4 Glede na rezultat bo zaposleno pogodbeno osebje.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ

Kandidati, ki so se prijavili na KPSS 2020 in dosegli najmanj 70 točk glede na vrsto točk, zahtevano za posamezno delovno mesto, se bodo lahko prijavili na ustne izpite, ki jih bo izvedlo predsedstvo Zavoda za sodno medicino. Tisti, ki se bodo prijavili, morajo izpolnjevati pogoje, navedene v 5. in 6. členu Ministrstva za pravosodje, izpit, ureditev imenovanja in premestitve ter pogoje, določene v 4. členu te objave.

Pri ustnih izpitih bodo kandidati povabljeni do 3-krat večjega števila razpisanih mest za posamezno mesto, začenši z najvišjo oceno.

Prosilci morajo izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje, določene v Prilogi-1.
Splošni pogoji:

  • a) biti državljan Republike Turčije,
  • b) izpolnjevati starostne zahteve iz 22. člena zakona št. 2021 657. aprila 40, ki je zadnji rok za prijavo, in ne sme biti stara 35 let od prvega januarja leta, v katerem poteka osrednji izpit. (Prijavili se bodo lahko rojeni 01. januarja 1985 ali pozneje.)
    Biti mlajši od 2020 let od prvega januarja leta, v katerem poteka osrednji izpit (KPSS-30) za delovno mesto častnika za zaščito in varnost (rojeni 01. januarja 1990 in pozneje bodo lahko za prijavo na izpit.)
  • c) nimajo nobenega zanimanja za vojaško službo ali niso dopolnili starosti vojaškega roka, po opravljeni aktivni vojaški službi ali preložitvi ali premestitvi v rezervni razred,
  • ç) Ne bo obsojen za kazniva dejanja, navedena v spremenjeni klavzuli 657/48-A / 1 zakona št. 5,
  • d) brez poseganja v določbe 657. člena zakona št. 53 brez duševne bolezni, ki bi mu lahko preprečila neprekinjeno opravljanje dolžnosti,
  • e) ni odvzeta javnih pravic,
  • f) imeti zahtevano izobrazbo za položaj, imenovan do roka.

Kraj in način uporabe

Vloge Inštituta za sodno medicino http://www.atk.gov.tr Izdelana bo na uradni spletni strani na naslovu. Po prijavi na spletnem mestu po pošti ali drugih komunikacijskih kanalih ne bodo poslani nobeni dokumenti. Kandidati morajo imeti fotografijo, dokument z rezultatom KPSS, diplomo ali potrdilo o začasni diplomi in posebno varnostno izkaznico (označeno s pištolo) za položaj uradnika za zaščito in varnost, ki se v sistem naloži v času prijave, zato kandidati morajo imeti pripravljene datoteke pdf ali slike teh dokumentov. Registracijsko številko prijave sistem samodejno dodeli kandidatom, ki pravilno zaključijo postopek prijave.
Kandidati bodo lahko oddali samo eno prijavo za vsako pogodbeno mesto in naziv. Če se isti kandidat prijavi na več delovnih mest in naslovov, bodo vse njihove prijave štele za neveljavne in tisti, ki so na ta način opravljali izpit, se ne bodo začeli, tudi če bodo uspešni.

Datumi prijave

Prijave se bodo začele ob 12:2021 v ponedeljek, 10. aprila 00, in končale ob 22:2021 v četrtek, 17. aprila 00.

Armin

Razstava železniške industrije 2020

sohbet

Najprej komentirajte

Yorumlar