Ministrstvo za pravosodje bo zaposlilo 418 javnih uslužbencev

ministrstvo za pravosodje bo oficirja zaposlilo
ministrstvo za pravosodje bo oficirja zaposlilo

Ministrstvo za pravosodje bo sprejelo 144 uslužbencev, med njimi 100 psihologov, 156 pedagogov, 12 socialnih delavcev, 3 statistikov, 2 arhitekte, 1 dietetiki, 418 urbanist.


Po rezultatih ustnega izpita 12 statistikov, 3 arhitekti, 2 dietetiki, 1 mestni načrtovalec v osrednji organizaciji Ministrstva za pravosodje in Direktorati za forenzično podporo in storitve žrtev v pokrajinski organizaciji, 1 psihologov, 144 pedagogov in 100 socialnih delavcev, katerih število in mesto sta na seznamu iz Priloge-156. osebje bo izbrano.

V skladu z določbami Pravilnika o izpitih, dodelitvah in premestitvah javnih uslužbencev Ministrstva za pravosodje bo petkratno število napovedanih uslužbencev upravičeno do udeležbe na ustnem izpitu, pod pogojem, da so razvrščeni v vrstni red 2020-KPSS (skupina B)

Glede na oceno KPSS in aritmetično povprečje ocene, pridobljene na ustnem izpitu, bo število razglašenih uslužbencev določeno z razvrstitvijo, začenši z najvišjo oceno.

Kandidati se prijavljajo med 11. 11. 2020–25. 11. 2020 do 23:59:59 https://pgm.adalet.gov.tr Preko internetnega naslova se bodo prijavili v sistem e-uprave in oddali elektronsko prijavo. Prijave, oddane osebno ali po pošti, ne bodo sprejete.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ


sohbet

Feza.Net

Najprej komentirajte

Yorumlar

Sorodni članki in oglasi