Ministrstvo za energetiko in naravne vire bo zaposlilo 10 pogodbenih uslužbencev

Za zaposlitev za polni delovni čas na Oddelku za informacijske tehnologije Ministrstva za energetiko in naravne vire na podlagi Priloge 375 zakona št. 6, objavljenega v Uradnem listu z dne 31 in številke 12, "Javne ustanove in organizacije V skladu z drugim odstavkom 2008. člena Uredbe o načelih in postopkih za zaposlovanje pogodbenega informatičnega osebja v velikih informacijskih enotah bo zaposlenih 27097 (deset) pogodbenih uslužbencev informacijske tehnologije.


Pri izbiri kandidatov za ustni izpit, ki ga bo izvedlo naše ministrstvo; Ocena izpita P2019 za javni izbirni izpit 2020 ali 3 (KPSS) in veljaven izpit iz angleškega jezika (YDS), elektronski izpit za tuje jezike (e-YDS) ali njegov enakovreden jezik v tem jeziku (CAE, CPE, TOEFL IBT) , PEARSON PTE Academic itd.) Za osnovo se bo upoštevala ocena tujega jezika, pridobljena na drugih izpitih iz tujih jezikov.

Rezultati izpita iz tujega jezika veljajo 5 let, če rok veljavnosti ni naveden v dokumentu. Kandidati, ki nimajo ocene KPSS ali ne predložijo dokumenta, bodo izračunani kot 70 (sedemdeset) točk KPSS. Ocene tujih jezikov kandidatov, ki ne predložijo dokumenta o oceni tujega jezika, se izračunajo kot 0 (nič).

Kandidati bodo lahko med razpisanimi položaji izbirali za največ 2 (dve) različni položaji, prva in druga preferenca. Začenši z največ točkami za posamezno pozicijo 6.1. Število kandidatov, določeno v številu kandidatov, povabljenih v stolpec za izpit v tabeli, navedeni v odseku Število oseb, ki jih bodo zaposlili na položajih, bo upravičeno do izpita. Ocenjevanje bo opravljeno predvsem med tistimi, ki se prijavijo na razpis za svojo prvo izbiro. Kandidati, ki bodo upravičeni do izpita, bodo določeni glede na njihove rezultate in vrstni red. Glede na to; kandidati bodo najprej razvrščeni glede na njihove prve želje. Kandidati z višjimi ocenami so upravičeni do udeležbe na izpitu, kandidat, ki ga ni bilo mogoče uvrstiti med prvo izbiro na podlagi njihove ocene glede na drugo izbiro, če za to izbiro ni veljavne prijave ali če prijave štejejo za neveljavne ali če število prijav, določenih za udeležbo na izpitu, ne obstaja. Iz razlogov bodo vključeni po tistih, ki so se prvič odločili, če sploh.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJklepet


Najprej komentirajte

Yorumlar