Mestna občina Muğla bo kupila 70 gasilcev

Mestna občina Muğla bo kupila 70 gasilcev
Mestna občina Muğla bo kupila 70 gasilcev

Iz mestne občine Muğla:


OBVESTILO O POŽARU

Za zaposlitev v metropolitanski občini Muğla v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih št. 657; V skladu z določbami občinske uredbe o gasilskih enotah bodo javni uslužbenci zaposleni na določena prosta delovna mesta pod pogojem, da imajo naziv, razred, razred, številko, kvalifikacije, tip KPSS, osnovni rezultat KPSS in druge pogoje.

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI: Splošni in posebni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri vlogah za proste gasilske kadre občine Muğla Metropolitan, so naslednji.

1. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki se bodo prijavili za imenovanje v razpisane gasilske kadre, morajo imeti naslednje splošne pogoje, določene v pododstavku (A) prvega odstavka 657. člena zakona o javnih uslužbencih št. 48.

Biti turški državljan,

Da ne bodo prikrajšane za javne pravice,

Tudi če so pretekla obdobja, določena v 53. členu turškega kazenskega zakonika; Kazniva dejanja zoper varnost države, tudi če je zaporna kazen ali pomilostitev eno leto ali več za naklepno kaznivo dejanje, kazniva dejanja proti ustavnemu redu in njegovemu delovanju, poneverba, izsiljevanje, podkupovanje, kraja, prevara, goljufija, zloraba zaupanja, prevara da ne bo obsojen za kazniva dejanja stečaja, namestitev razpisa, ponarejanje izvršitve dejanja, pranje premoženja, ki izhaja iz kaznivega dejanja ali tihotapljenja,

Za moške kandidate, ki nimajo nobene zveze z vojaško obveznostjo ali niso dopolnili starosti vojaškega roka ali so aktivno ali preloženi vojaški rok ali prešli v rezervni razred,

Če nima duševne bolezni ali telesne prizadetosti, ki bi mu lahko preprečevala neprekinjeno opravljanje dolžnosti,

Za izpolnitev drugih zahtev za prijavo na razpisana delovna mesta,

2. POSEBNI POGOJI ZA PRIJAVO:

Za napovedane gasilske kadre, da izpolnjujejo zahteve glede izobrazbe glede na šolo, ki so jo končali, in da imajo minimalno oceno KPSS med vrstami točk, ki jih bodo izbrali na Javnem izbirnem izpitu za leto 2018 (KPSS) za to izobrazbo,

Tehtanje in merjenje mora biti najmanj 1.67 metra za samce, najmanj 1.60 metra za samice na tešče, na prazen želodec in najmanj 1 metra za samice, med delom z višino več kot 10 meter in težo pa 30 ni več kot XNUMX kilogramov (+, -) biti mladoletna. Višino in težo bo določala naša občina,

V zdravstvenem smislu morajo upoštevati delovne pogoje gasilcev, če nimajo fobije, kot so zaprt prostor, ozek prostor in višina,

Ki imajo vsaj vozniško dovoljenje razreda B ali C, določeno v določbah Zakona o prometu z avtocestami z dne 13.10.1983 in številko 2918 in določeno v oddelku o usposobljenosti v tabeli,

Ker zaradi nediscipline ali moralnih razlogov niso izključeni iz javnih ustanov in organizacij, kjer so prej delali,

3. DOKUMENTI, ZAHTEVANI OD KANDIDATOV MED VLOGO:

Med prijavo;

Prijavnica našega zavoda ali občine http://www.mugla.bel.tr Na voljo bo z internetnega naslova.

Naslednji dokumenti bodo priloženi prijavnici.

Izvirnik ali fotokopija osebne izkaznice ali osebne izkaznice,

Izvirnik ali notarsko overjena kopija diplome ali diplome (kopije lahko potrdi naša občina, če je predložen original),

Izvirnik ali notarsko overjena kopija potrdila o enakovrednosti za tuje diplomante (kopije lahko overi naša občina, če je predložen original),

Izvirnik ali notarsko overjena kopija vozniškega dovoljenja (kopije lahko potrdi naša občina, če je predložen original),

Računalniški izpis dokumenta z rezultatom KPSS s kodo za preverjanje, povzeto s spletnega mesta OSYM,

Pisna izjava o nevojaški službi za moške kandidate,

Izjava, da ni ovire za neprekinjeno opravljanje svoje dolžnosti,

2 fotografiji, posneti v zadnjih šestih mesecih (1 od njih bo prilepljena na obrazec),

4. LOKACIJA VLOGE, DATUM, METODA IN TRAJANJE:

Kandidati za opravljanje ustnega in praktičnega izpita;

Od 12.10.2020 do konca delovnega časa do 16.10.2020 je služba za kadre in usposabljanje v gasilski enoti Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi št. 3 Menteşe / MUĞLA merila višino in težo pod nadzorom zdravstvenega osebja, skupaj z zgoraj navedenimi dokumenti. Postopek prijave bodo zaključili tako, da se bodo osebno prijavili na prijavnico, ki pripada Direkciji podružnice.

Prijave bodo opravljene osebno. Prijave po pošti ali na druge načine ne bodo sprejete.

Prijave z nepopolnimi informacijami in dokumenti ali brez kvalifikacij ne bodo ocenjene.

5. VREDNOTENJE PRIJAV - OBJAVA SPREJETE PRIJAVE

1-S preverjanjem združljivosti številke TR ID in zapisov OSYM bodo kandidati razvrščeni po njihovih ocenah KPSS, začenši s kandidatom z najvišjo oceno, kandidat bo povabljen na ustni in prijavni izpit s petkratnim številom prostih delovnih mest, ki jih je treba imenovati,

2-Drugi kandidati, ki imajo enak rezultat kot zadnji kandidat, povabljen na izpit, bodo povabljeni na izpit.

Trije kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izpit, bodo svoje ocene KPSS dobili na spletni strani naše občine dne 3. http://www.mugla.bel.tr Kandidati bodo lahko na tem naslovu imeli dostop do svojih prijavnih izpitov.

4-Ta dokument bo predstavljen ob vstopu na izpit. Kandidati, ki se ne izpolnijo pogojev za izpit, ne bodo obveščeni.

6. KRAJ, ČAS IN PREDMETI IZPITA:

Ustni in praktični izpit bo potekal med 02.11.2020 - 11.11.2020 v gasilskem kampusu občine Muğla v Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi št: 3 Menteşe / MUĞLA. Izpiti se bodo začeli ob 09.00:XNUMX.

Če ustnega in praktičnega izpita ni mogoče opraviti istega dne, se nadaljuje naslednji dan.

Kandidati, ki izpita ne bodo opravili na napovedan datum izpita in / ali se ga zaradi izgovora ne bodo mogli udeležiti, se bodo šteli za izgubljenega do opravljanja izpita.

Ustni izpit;

1. ustava Turčije,

2. Ataturkova načela in zgodovina turške revolucije,

3. Zakon o javnih uslužbencih št. 657,

4. Temeljna zakonodaja o lokalnih upravah,

Zajema teme.

Praktični izpit;

Izvajala se bo na način, ki bo vključeval merjenje strokovnega znanja in sposobnosti v zvezi z nazivom osebja ter merjenje lastnosti, kot sta vožnja in športna vzdržljivost.

7. OCENA IZPITA - PREDMET REZULTATOV:

Ocenjevanje na gasilskem izpitu;

Ustni izpit; Ustava Turčije, Ataturkova načela in zgodovina revolucije, 657 zakon, Temeljni zakon, ki se nanaša na lokalno upravo, je sestavljen iz skupno 25 točk, vključno s 100 točkami in ocenjuje člane izpitnega odbora v opravljenem ločenem poročilu.

Praktični izpit; Naredi več kot 100 polnih točk, točke, ki jih dodelijo člani izpitne komisije, se zabeležijo v ločenih zapisnikih.

Ocenjevanje na izpitu; Izpitna ocena se izračuna tako, da se opravi 40% ustnega dela izpita in 60% prijavljenega dela, ocene članov izpitne komisije pa se zabeležijo v ločenem poročilu. Če želite na izpitu šteti za uspešnega, morate pridobiti vsaj 60 točk.

Ocena uspeha kandidatov za imenovanje se določi tako, da se upošteva aritmetično povprečje ocene izpita, ki jo je sestavila Občina in ocena KPSS in je objavljena na spletni strani naše Občine.

Če so ocene uspeha kandidatov enake, bo prednost imela višja ocena KPSS. Od najvišje ocene uspeha bo določeno število stalnih kandidatov in rezervnih kandidatov ter število dejanskih kandidatov. Glavne in nadomestne kandidatne liste bodo objavljene na spletni strani Občine in pisno obveščene o tistih, ki so na seznamu.

Izpitna komisija; Na koncu izpita ima pravico sprejeti ali ne sprejeti katerega koli ali nekaj stališč, objavljenih v izjavi o izpitu, če so ocene o uspehu nizke ali nezadostne.

Med vlogami in postopki se pregledi tistih, za katere se ugotovi, da dajejo lažne izjave ali kakorkoli skrivajo resnico, štejejo za neveljavne in se njihove naloge ne opravljajo. Tudi če so imenovanja takšnih primerov določena, se njihove naloge razveljavijo. Te osebe ne morejo uveljavljati nobenih pravic in bodo proti glavnemu državnemu tožilcu podane kazenske ovadbe.

Na izpit se je mogoče pritožiti pisno v sedmih dneh od objave seznama uspeha na spletni strani občine. Ugovore zaključi izpitna komisija v sedmih dneh in o tem pisno obvesti zadevno osebo.klepet

Najprej komentirajte

Yorumlar