Za učence s posebnimi potrebami je bil pripravljen osebni izobraževalni program

Za učence s posebnimi potrebami je bil pripravljen osebni izobraževalni program
Za učence s posebnimi potrebami je bil pripravljen osebni izobraževalni program

Ministrstvo za narodno šolstvo je na različne načine poskrbelo za osebno usposabljanje študentov s posebnimi potrebami. Skladno s tem bodo oblikovane skupine ob upoštevanju fizičnih razmer in gostote učencev v šoli. Prva od teh skupin bo učila iz oči v oči ob ponedeljkih in torkih, druga pa ob četrtkih in petkih.


Generalni direktorat za specialno izobraževanje in usmerjanje Ministrstva za nacionalno šolstvo je na provincialne direkcije za nacionalno šolstvo poslal pismo, ki vključuje tehnične podrobnosti prijave za osebno izobraževanje, ki se bo začela 21. septembra.

V skladu s pismom, ki ga je s podpisom poslal Mehmet Nezir Gül, generalni direktor službe za posebno izobraževanje in svetovanje, se bo študijsko leto 19–2020 nadaljevalo z uporabo možnosti »neposrednega izobraževanja in izobraževanja na daljavo« v uradnih in zasebnih izobraževalnih ustanovah, povezanih z ministrstvom za nacionalno šolstvo, zaradi izbruha Kovid-2021.

Ker bodo nekateri učenci s posebnimi izobraževalnimi potrebami šolanje nadaljevali s polnočasno integracijo, specialni izobraževalni vrtci, specialni izobraževalni vrtci, šole za specialno vzgojo, tisti, ki so v 1. razred vpisani na 1. stopnji, ter v okviru specialnih izobraževalnih osnovnih šol in drugih osnovnih šol. Tisti, ki so vpisani v prvi razred v specialne vzgojne razrede, kjer se izvaja kombinirana učilnica, bodo v ponedeljek, 1. septembra, nadaljevali izobraževanje z osebnim izobraževanjem in izobraževanjem na daljavo / v živo ter izobraževanje na daljavo / v živo na drugih stopnjah.

Pri osebnem izobraževanju pa bodo za zagotavljanje obiskovanja učencev v šoli za osnovo upoštevane želje staršev. Če se starši izgovorijo, da svojih otrok ne bodo poslali na osebno izobraževanje, bodo učenci nadaljevali izobraževanje na daljavo / v živo.

Študentje, ki se bodo izobraževali iz oči v oči, bodo nadaljevali izobraževanje en dan v prilagoditvenem tednu in dva dni na teden v naslednjih tednih. V tem procesu bo osebno usposabljanje podprto z učenjem na daljavo / v živo.

Časi pouka bodo 30 minut

Med integracijskim tednom bodo oblikovane skupine iz učencev, ki so v podružnici pri neposredni izobraževalni dejavnosti, ob upoštevanju fizičnih razmer v šoli in gostote učencev. Časi pouka se bodo skrajšali na 30 minut, učenci pa bodo lahko zapustili šolo najkasneje ob 12.30. Poleg tega bodo v okviru boja proti Kovid-19 kosilo v šolah prekinili.

V prilagoditvenem tednu so glede na gostoto učencev tisti, ki so v prvi razred vpisani v specialne izobraževalne vrtce, specialne izobraževalne vrtce, specialne izobraževalne šole in tiste, ki so vpisani v prvi razred v specialne izobraževalne osnovne šole in druge osnovne šole. Skupina študentov / študentov, oblikovana iz podružnice, bo ta teden, ob različnih dneh, v integracijskih aktivnostih sodelovala le en dan v tednu. Na drugih stopnjah bodo učitelji izvajali dejavnosti integracijskega tedna na enak način kot pouk na daljavo / v živo.

Med 21. in 25. septembrom 2020 bodo izvedene prilagoditvene dejavnosti ter študije ocenjevanja in ugotavljanja uspešnosti, ki bodo osnova za individualne izobraževalne programe učencev (BEP). Skupinski in individualni urnik tečajev v živo in na daljavo / v živo, ki bodo ustvarjeni glede na individualne značilnosti učenca, bodo razdeljeni staršem. Potrebne ukrepe za dostop do pouka na daljavo / v živo bo sprejela šolska uprava.

Dejavnosti prilagajanja šoli bodo izvedene z uporabo knjige "Prilagoditvene dejavnosti za posebne učence", ki bo objavljena na spletnem mestu Generalnega direktorata za specialno izobraževanje in usmerjanje. Učitelji bodo lahko iz knjige dejavnosti opredelili in izvajali različne dejavnosti za osebno izobraževanje in različne dejavnosti za izobraževanje na daljavo / v živo.

Dezinfekcijska dela bodo potekala ob sredah

Dezinfekcijo bodo izvajali ob sredah, ko bodo treningi iz oči v oči prekinjeni. Dejavnosti izobraževanja učiteljev na daljavo / v živo se bodo nadaljevale te dni, vključno z integracijskim tednom.

Med izvajanjem prilagoditvenih dejavnosti bo šolska uprava dodelila učitelje podružnic in področij, kot so verska kultura in moralno znanje, vizualne umetnosti, glasba, športna vzgoja, informatika. Potrebno usklajevanje bo opravila šolska uprava, tako da učitelji med tednom vključevanja in v vseh naslednjih obdobjih ne bodo imeli dodatnih ur.

V tednih po 28. septembru se bo izobraževanje nadaljevalo v dveh skupinah, tako da bodo čas tečaja skrajšali na 30 minut in zagotovili, da bodo učenci šolo zapustili najkasneje ob 12.30. Razredni učitelji, ki vadijo kombinirane učilnice, bodo v 1. razredu sestavljali skupino učencev / učencev, ki bodo dva dni izvajali osebno izobraževanje. Svojim učencem bo omogočil izobraževanje v živo / na daljavo na drugih stopnjah.

Prva izmed študentskih skupin, ki se izobražujejo iz oči v oči, bo v ponedeljek-torek predavala iz oči v oči, druga pa v četrtek in petek. Druga skupina, ki tisti dan ni bila deležna osebnega usposabljanja, bo lahko na daljavo / v živo sodelovala pri predavanju skupine, ki jo učitelj izvaja v neposredni uri pod koordinacijo šolske uprave. Obe skupini bosta lahko nadaljevali izobraževanje na daljavo / v živo ob sredah.

Po 28. septembru bodo učitelji na daljavo / v živo za vse učence drugih razredov izvajali njihove učitelje v skladu s tedenskim urnikom pouka. Načrtovanje pouka na daljavo / v živo se bo izvajalo v skupinah ali individualno, ob upoštevanju individualnih razlik učencev. Časi pouka se bodo skrajšali in maksimalno poskrbeli, da bomo dosegli vse učence.

Učitelji bodo starše obvestili o načrtovanju pouka na daljavo / v živo in zagotovili nadzor staršev. Pokrajinski in okrajni direktorati državnih šolskih in šolskih direktoratov bodo morali zagotoviti, da bodo učenci v vseh invalidskih skupinah na najboljši možen način v krajevnih sredstvih imeli koristi od izobraževalnih dejavnosti.

Vadbe v specialnih šolah / poklicni pouk bodo potekali na daljavo / v živo na digitalnih platformah Ministrstva za nacionalno šolstvo z zelo bogatimi aplikacijami in vzorčnimi video posnetki. Te tečaje je mogoče v prihodnosti izvajati iz oči v oči v skladu z navodili Ministrstva za šolstvo.

Učitelji bodo dodeljeni študentom, ki se učijo doma ali v bolnišnici

Prilagoditvene dejavnosti v specialnošolskih poklicnih srednjih šolah (poklicne srednje šole za naglušne in gibalno ovirane) bodo potekale na daljavo / v živo po vzorčnem urniku pouka v tednu prilagajanja. Po 28. septembru bodo pouk anatolskega poklicnega programa, ki je bil sprejet v skladu s sklepom Odbora za izobraževanje in se uporablja v teh šolah, poučeval na daljavo / v živo za učence, ki so bili razdeljeni v dve skupini.

Situacije študentov, ki se učijo doma ali v bolnišnici, bodo v celoti obdelane v Informacijskem sistemu za upravljanje e-šol in določeni bodo programi tečaja teh učencev in učiteljev. Za učence, ki se odločijo za šolanje na domu v vrtcu / učilnici in 1. razredu, bo zagotovljeno osebno izobraževanje. Pogoji za osebno izobraževanje bodo veljali na enak način za učence, ki se v teh razredih šolajo na domu. Učenci, ki se šolajo na domu na drugih stopnjah, bodo nadaljevali program izobraževanja na daljavo na lastni stopnji pod nadzorom učitelja, v katerega so vpisani.

Generalni direktorat za storitve posebnega izobraževanja in usmerjanja, “www.orgm.meb.gov.tr”, “tid.meb.gov.tr”, EBA in mobilne aplikacije in viTube Vsebino, pripravljeno iz digitalnih platform, kot sta Instragram, lahko uporabimo kot vir. Poleg tega bodo v programe vključeni videoposnetki s predavanji za študente specialnih šol, pripravljeni za TV EBA in načrtovani kot 20 ur na teden, tako da bodo učitelji obveščali starše glede na individualne potrebe študentov.

Pripravljeni program psihosocialne podpore bodo vsi učitelji izvajali z osebnim izobraževanjem ali izobraževanjem na daljavo, študentom in staršem pa bodo nudili storitve psihosocialne podpore. Poleg tega bodo na voljo tudi dejavnosti staršev v knjigi "Prilagoditvene dejavnosti za posebne učence".

Dela in postopki za zagotavljanje pogojev, ki so potrebni za higieno v šolah, se bodo izvajali v skladu z "Izboljšanjem higienskih razmer in vodnikom za preprečevanje okužb v vzgojno-izobraževalnih zavodih" in "Vodnikom za študij in obvladovanjem izbruhov Kovid-19", ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje v okviru boja proti Kovid-19. Poleg tega bodo vsebine "Učbenika o informacijah za učence, Vodiča za informacije o starših in Vodiča za informacije o skrbnikih in učiteljih", ki ga je pripravilo Ministrstvo za narodno šolstvo, delili z ustreznimi ljudmi in ustvarili ozaveščenost.

Vse specialne šole in ustanove, povezane z Generalnim direktoratom za specialno izobraževanje in usmerjanje, bodo izvajale dejavnosti v okviru programa certificiranja "Moja šola je čista" in si dokončno prizadevale za pridobitev zadevnega certifikata.

Glede na to, da imajo nekateri učenci, ki potrebujejo posebno izobrazbo, težave z nošenjem mask pri osebnem izobraževanju in spoštovanjem socialne distance, si bodo učitelji skušali pridobiti to navado.

Težave v zvezi z informacijskim sistemom za upravljanje e-šol, kjer se izvajajo študentske zadeve in transakcije, kot so registracija, premestitev, nadgradnja razredov, nadgradnja razredov, se bodo reševale predvsem prek provincialnih in okrožnih državnih direktoratov za izobraževanje, nerešene okoliščine pa bodo prek guvernerjev posredovane ministrstvu.

Sedeži učencev, ki bodo izobraževanje nadaljevali iz oči v oči v vozilih šolskih avtobusov, bodo urejeni tako, da bodo ohranili socialno distanco in preprečili stike učencev med seboj. Poleg tega bodo staršem prepovedali šolske avtobuse, nosili bodo masko, ko bodo zaradi višje sile morali vstopiti v šolski avtobus, in jim bo zagotovljeno, da ne bodo sedeli na sedežu, ki ni določen sedež. Nadaljevanje prevoznih storitev, ki jih opravljajo vozila šolskih avtobusov, bodo izvajale nacionalne direkcije za izobraževanje.

Ustanovljen bo oddelek za starše, ki morajo biti v šoli zaradi položaja učenca, ki nadaljuje izobraževanje iz oči v oči, kjer ne morejo stopiti v stik z učenci. Starši bodo med bivanjem v šoli morali nositi maske. Starši bodo pozvani, da bodo občutljivi glede spoštovanja higienskih pravil.klepet

Najprej komentirajte

Yorumlar