Okrožnica Ministrstva za notranje zadeve o požaru na gozdnih območjih

Z okrožnice Ministrstva za notranje zadeve o gorenju na gozdnatih območjih
Z okrožnice Ministrstva za notranje zadeve o gorenju na gozdnatih območjih

Ministrstvo za notranje zadeve je 81 okrožij pokrajin poslalo okrožnico o nežiganju ognja na gozdnih območjih.


V okrožnici je bilo opozorjeno, da so guvernerji dobili navodila, da sprejmejo potrebne ukrepe z oceno, da se gozdni požari lahko povečajo na podlagi sezonskih ali človeških dejavnikov, da bi zaščitili gozdove, ki so vodilni naravni viri.

V okrožnici je bilo zapisano, da občani intenzivno kurijo žar, samovar ali peč, predvsem zaradi poletne in počitniške sezone, to stanje pa je povzročilo povečanje gozdnih požarov zaradi visoke temperature zraka in povečanja količine suhe trave / grmovja.

V okrožnici, v katerem je bilo zapisano, da so poleg prejšnjih ukrepov ob naraščajočih gozdnih požarih sprejeti novi ukrepi, so bili navedeni naslednji ukrepi.

V tem okviru je dr.

V členu 32 Uredbe o delih, ki jih morajo izvajati uradniki pri preprečevanju in gašenju gozdnih požarov; V provincah in okrožjih je pod predsedstvom guvernerjev in okrožnih glavarjev komandni odbor za gozdne požare, ki ga sestavljajo vodja / vodja gozdov, vodja policije, poveljnik žandarmerije, člani, določeni v uredbi, pod predsedstvom guvernerjev in okrožnih glavarjev, pa tudi predstavniki ustreznih občin in posebnih pokrajinskih uprav ter drugih potrebnih institucij in organizacij. predstavniki organizacij (trgovinska združenja itd.) se bodo nujno sklicali.

Po tej komisiji se lahko prižge žar / samovar / ogenj in kraji, kjer se lahko prižge žar / samovar / ogenj in mesta, ki so prepovedana, ki se nahajajo okoli gozdnih površin znotraj pokrajinske / okrožne meje in ki zaradi bližine lahko povzročijo gozdne požare (vključno z zemljišči, ki so v zasebni lasti), člen 76 zakona o gozdovih (d) ) bo določena in preslikana najkasneje do 15. avgusta 2020. O tem bodo odločale komisije v tej smeri in jih objavile javnosti.

Zagotovljeno bo, da bodo guvernerji / samovarji / požarna rekreacijska območja in naravni parki, ki jih določijo pooblaščene institucije na gozdnih območjih, na najširši način sporočili vladi in okrožnim vodstvom.

V skladu z določbo "Prepovedano je kuriti zunaj krajev, ki so dovoljeni v gozdovih in so določeni kot kamnolomi" v členu 76 zakona o gozdovih ne bo dovoljeno prižigati žara / samovarja / ognja na gozdnih območjih (razen registriranih piknik in rekreacijskih območij, ki jih določijo pooblaščene institucije), lov in pastirji bodo preprečeni požari.

Žar / samovar / ogenj ne smejo prižgati do 31.10.2020 po 20.00. uri na mestih, kjer je to dovoljeno okoli gozdnih površin in gozdnih površin (razen območja kampiranja, ki so bila predhodno določena in najavljena na gozdnih območjih).

Sežanje strnišč ali rastlin (vinogradi in vrtna odpadna trava, veje itd.) Ne bo dovoljeno, zlasti v bližini gozdnih površin.

V krajih blizu gozdnih območij ne bo dovoljeno uporabljati vnetljivih materialov, kot so ognjemet in baloni, ki lahko povzročijo gozdne požare na porokah in podobnih organizacijah.

Lokalni upravitelji lahko vstope na gozdna območja z visokim tveganjem omejijo na določeno obdobje / obdobje v okviru ustreznih določb zakonodaje.

Informacije o letakih ali brošurah bodo razdeljene glede pravil, ki jih je treba upoštevati pri vstopu na območja za piknik in rekreacijo, kjer je dovoljen žar / samovar / ogenj, vizualne slike, objave itd., Ki se uporabljajo na panojih javnih ustanov in organizacij. S temi vozili se bo povečala ozaveščenost državljanov o tej temi.

Vprašanja, navedena v okrožnici, bodo preverjena in potrebna so opozorila državljanom s patruljami, ki jih bodo policisti in zasebno varnostno osebje redno izvajali, zlasti splošni organi pregona in gozdni policisti.

Potrebni sodni in upravni ukrepi bodo sprejeti v skladu z določbami ustrezne zakonodaje proti kršitvam, ugotovljenim med revizijami.klepet

Najprej komentirajte

Yorumlar