Splošno poveljstvo žandarmerije za pridobivanje 1000 moških študentov

splošno poveljstvo žandarmerije
splošno poveljstvo žandarmerije

Moški študentje bodo sprejeti v poklicno šolo za pripadnike vojaških enot žandarmerije (Jamyo) (1.000), da bi izpolnili zahteve po aktivnem pripadniku generalnega poveljstva žandarmerije.


Vloge bodo vložene med 03. julijem in 03. avgustom 2020, da bi se zadovoljile aktivne potrebe javnih uslužbencev žandarmerije in generalnega poveljstva žandarmerije ter obalne straže. Začetni in končni čas uporabe aplikacije, pogoji dobave in druge podrobnosti; http://www.jandarma.gov.tr ve http://www.jsga.edu.tr Navedeno je v priročniku za prijavo učencev poklicne šole za žandarje leta 2020 (JAMYO).

POGOJI UPORABE

  • a. Prijave so samo https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Izdelana bo prek portala e-uprave prek internetnih naslovov, prek sistema za oskrbo z osebjem Akademije žandarmerije in obalne straže. Prijave, poslane po pošti ali osebno zunaj internetnega okolja, ne bodo upoštevane.
  • b. Prosilci se morajo prijaviti po izpolnitvi celotnih "Smernic za prijavitelje".
  • c. Prijave se začnejo 03. julija 2020, končajo pa 03. avgusta 2020 ob ​​17. uri.
  • d. Sistem zaposlovanja žandarmerije in obalne straže akademije bo vnesen prek prehoda e-uprave z geslom za e-upravo, mobilnim podpisom, e-podpisom, turško osebno izkaznico ali možnostmi internetnega bančništva.

MESTO, ČAS IN METODA PRIJAVE

  • a. Reference https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Geslo za e-upravo, mobilni podpis, e-podpis, osebna izkaznica TR ali možnost internetnega bančništva bodo vneseni med 03. julijem in 03. avgustom 2020 prek portala e-uprave prek sistema za oskrbo z osebjem za žandarmerijo in obalno stražo, do katerega lahko dostopate z internetnih naslovov.
  • b. Seznam kandidatov, katerih prijava je sprejeta in upravičena do udeležbe na izbirnih izpitih ter načela prijave, izpitni center, datum izpita in vse druge objave, povezane z izpiti https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris bo objavljeno z internetnih naslovov.
  • c. Prijave ne bi smeli oddajati po internetu, ne da bi prebrali navodila za uporabo. Kandidat je odgovoren za napačno kodiranje in napačne predstavitve, ki se lahko pojavijo med prijavo, in za negativne posledice neupoštevanja napovedi.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ


Najprej komentirajte

Yorumlar