Generalna direkcija za meteorologijo bo s pogodbo zaposlila 9 osebja

generalni direktor meteorologije pogodbeno osebje bo zaposlil
generalni direktor meteorologije pogodbeno osebje bo zaposlil

Uradni list z dne 657 in št. 4 ter priložen Sklepu Sveta ministrov št. 06/06 z dne 1978, da se zaposli v deželnih enotah za organizacijo Generalnega direktorata za meteorologijo v smislu odstavka (B) člena 7 Zakona o javnih uslužbencih št. 15754. 28 Inženirji in 06 arhitekt z metodo neposredne namestitve na podlagi razvrstitve izpita za javno osebje (KPSS) (B) v skladu s pododstavkom (a) prvega odstavka dodatnega člena 1978 Načela o zaposlovanju pogodbenih delavcev, objavljenem v Najeto bo 16330 pogodbenih delavcev, vključno z nazivom.


Vodnik preferenc KPSS-2020/9, ki vključuje pogodbeno delovno mesto, ki ga je mogoče prednostno dodeliti dodiplomskim nivojem, je bil objavljen na spletni strani ÖSYM od 08. Rezultati izpita kandidatov, ki so 07. julija 2020 opravili izpit za izbor javnega osebja (licenca KPSS), bodo uporabljeni pri prednostnih transakcijah. Kandidati se bodo lahko odločili med 22. in 2018. julijem 2018, tako da na spletni strani ÖSYM na spletni strani ÖSYM vpišejo identifikacijsko številko in geslo TR v skladu s pravili, določenimi v priročniku o preferencah. Postopek pošiljanja preferenc iz interneta se bo končal ob 08 13. julija 2020 in to obdobje se ne bo podaljšalo. KPSSP13 ocena se bo uporabila v postopkih umestitve. Kandidati, ki imajo najmanj 2020 (petdeset) povezanih izpitnih ocen, lahko izberejo.

V skladu s sklepom predsednika, objavljenim v Uradnem listu št. 9 z dne 5. 2020. 31122; Pri zaposlovanju pogodbenega osebja, ki ga bo leta 2020 zaposlilo kmetijsko in gozdarsko ministrstvo v skladu z rezultati osrednje zaposlitve, ki jo bo neposredno izvedel direktorat OSYM, tisti, ki trenutno delajo v javnih ustanovah in organizacijah, ne bodo imenovani.

V skladu z zgoraj omenjenimi predpisi bi morali kandidati, ki imajo pravico izbirati v tej namestitvi, na želenem zaslonu označiti ustrezno možnost. Kandidati, ki izberejo ustrezno možnost, bodo lahko izbrali v tej umestitvi. Odgovornost za izjave kandidatov pripada njim. Kandidati, ki na tem področju podajo neresnične, zavajajoče ali neresnične izjave, bodo izgubili vse pravice, ki izhajajo iz naslova zaposlitve. Kandidatov, ki dajejo lažne, zavajajoče ali neresnične izjave, Generalni direktorat za meteorologijo ne bo imenoval, tudi če bodo postavljeni.

Med delom v statusu pogodbenega osebja v javnih zavodih in organizacijah v skladu s členom 657 / B zakona o javnih uslužbencih št. 4; Priloga 657 k načelom glede zaposlovanja pogodbenih uslužbencev v členu 4 / B (*) zakona o javnih uslužbencih št. 06 (*) in Sklepu Sveta ministrov z dne 06 ter o tistih, katerih pogodbe o storitvah so odpovedane, ali o tistih, ki se v tem priročniku raje postavijo na pogodbena mesta. Upoštevati je treba, da se uporabljajo določbe iz odstavkov 1978 in 7 člena th (**). (*) Določba 15754. člena zakona o javnih uslužbencih št. 1: "V primeru zaposlitve na ta način pogodbe odpovedujejo njihove teorije, ker delujejo v nasprotju z načeli pogodbe o storitvah ali če pogodbo odpovejo enostransko, razen izjem, ki jih v pogodbenem roku določi odločitev predsedstva, Ne morejo biti zaposleni na pogodbenih delovnih mestih v teorijah, razen če mine eno leto od datuma prenehanja. " (**) Določbe iz odstavkov 3 in 4 dodatnega člena 657 načel o zaposlitvi pogodbenih delavcev: "... v primeru, da pogodbeno osebje odpove pogodbo s strani njihovih institucij ali odpove pogodbo enostransko v pogodbenem roku, od datuma odpovedi. Če ne mine leto, ga ne moremo ponovno zaposliti na pogodbenih delovnih mestih javnih institucij in organizacij. Konvencija;

a) od zaposlenih, ki so s krajšim delovnim časom ali omejeni s projektnim obdobjem,

b) tisti, ki so svoje nazive spremenili tako, da so jih dodelili na delovna mesta v zvezi z nazivi v priloženem razporedu 4, ki so bili izdani zaradi izobrazbe v okviru 4. člena,

c) kljub zahtevi preselitve zaradi zakonca ali zdravstvenega stanja; Tisti, ki določb Priloge 3 (b) ali (c) ne morejo uporabiti iz katerega koli od razlogov, da ni servisne enote, na katero bi se lahko preklopili, obstaja enota, vendar ni prostega delovnega mesta z istim nazivom in kakovostjo ali pa vsaj eno leto ne more izpolniti dejanskih delovnih pogojev, enostranske odpovedi se lahko ponovno zaposlijo, ne da bi bili za to določeni enoletni pogoji. "

Naslov: Generalni direktorat za oddelek za meteorologijo Kütükçü Alibey Caddesi št .: 4 06120 Kalaba, Keçiören / ANKARA

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ


Najprej komentirajte

Yorumlar