Nadurno plačilo je vključeno v DHMI s 3-kratnim povečanjem

Delovne pristojbine DHMI
Delovne pristojbine DHMI

V DHMI, ki je eno od prihodkov prometnega uslužbenca v peti pogodbi o kolektivni pogodbi, so se plače za nadure presegle. Prve štirimesečne nadurne plače za leto 5 so se nakazovale na račune v trikratnih prirastkih.


Ena od zahtev prometnega uslužbenca v pogajanjih za kolektivno pogajanje je bilo izplačilo 3-krat nadurnih plač v DHMI. Prve štirimesečne nadurne plače osebja za leto 2020 so bile izplačane z izračunom bruto 6.78 TL s trikratnim prirastkom.Najprej komentirajte

Yorumlar