Metro Istanbul bo zaposlil 27 invalidov

metro istanbul najema invalidne delavce
metro istanbul najema invalidne delavce

Metro Istanbul bo sprejel skupno 15 invalidov, 7 inženirjev invalidov, 5 invalidov tehničnega osebja in 27 invalidov pisarne.


V okviru objavljenega oglasa so zasedena 3 različna stališča. Za zaposlitev petih inženirjev invalidov, diplomiranje na inženirski fakulteti, invalidi in vojaški kandidati niso potrebni za vojaško službo.

Za zaposlitev 7 tehničnega osebja, pogojev za zaključek poklicne srednje šole ali tehnične srednje šole, moški kandidati ne bi smeli biti povezani z vojaško službo.

Za zaposlitev 5 invalidov pisarniškega osebja je treba imeti visokošolsko izobrazbo ali izredni diplomirani študent ter dobro uporabljati računalniške pisarniške programe.

Vsi zaposleni morajo prebivati ​​v Istanbulu.

Rok za prijavo je 5. april. Prijave bodo prejete na zavihku za kariero mestne občine Istanbul. Kandidati bodo med prijavo oddali samo zdravstveno poročilo o invalidnosti. Kandidati, katerih vloge so sprejete, bodo intervjuvani.

istanbul metro istanbul kot onemogočen nakup oglasa
istanbul metro istanbul kot onemogočen nakup oglasa
istanbul metro istanbul kot onemogočen nakup oglasa

Železniške novice

Najprej komentirajte

Yorumlar