Uprava za vodo in kanalizacijo Samsun bo nabavila 67 javnih uslužbencev

uprava za vodo in kanalizacijo Samsun bo postala javna uslužbenka
uprava za vodo in kanalizacijo Samsun bo postala javna uslužbenka

UPRAVLJANJE VODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA VODA IN SPLOŠNI DIREKTORAT URADNIH URADOV ZA PRVI ČAS


Zaposliti se po Zakonu generalnega direktorata za javne uslužbence št. 657 v generalnem direktoratu uprave za vodo in kanalizacijo Samsun; V skladu z določbami Pravilnika o izpitih in imenovanjih za prve dodelitve lokalnim upravam se bodo javni uslužbenci zaposlili z odprtimi sestanki na določena prosta delovna mesta, pod pogojem, da so naziv, razred, razred, število, kvalifikacije, vrsta KPSS, osnovna ocena KPSS in drugi pogoji spodaj.

S

N

Naslov odreda razred Stolpnica kos kvalifikacije Spol KPSS
Vrsta
Baza KPSS
ocene
1 inženir TH 8 1 Da diplomiram na dodiplomskem programu Računalniški inženiring fakultet, ki zagotavljajo dodiplomsko izobraževanje Moški / Ženski P3 70
2 inženir TH 8 2 Da diplomiram na dodiplomskem programu okoljskega inženiringa fakultet, ki nudijo dodiplomsko izobraževanje Moški / Ženski P3 70
3 inženir TH 8 3 Da diplomiram na dodiplomskem programu elektrotehnike fakultet, ki zagotavljajo dodiplomsko izobraževanje Moški / Ženski P3 70
4 inženir TH 8 1 Da diplomiram na dodiplomskem programu za nadzor in avtomatizacijo na fakultetah, ki zagotavljajo dodiplomsko izobraževanje Moški / Ženski P3 70
5 inženir TH 8 3 Po končanem dodiplomskem inženirskem programu fakultet, ki zagotavljajo dodiplomsko izobraževanje Moški / Ženski P3 70
6 inženir TH 8 5 Da diplomiram na dodiplomskem programu gradbeništva fakultet, ki izvajajo izobraževanje na dodiplomskem nivoju Moški / Ženski P3 70
7 inženir TH 8 5 Da diplomiram na dodiplomskem programu strojništva fakultet, ki izvajajo izobraževanje na dodiplomskem nivoju Moški / Ženski P3 70
8 arhitekt TH 8 1 Po zaključku dodiplomskega študija na fakulteti za arhitekturo Moški / Ženski P3 70
9 kemik TH 8 2 Po končanem dodiplomskem programu kemije fakultet Moški / Ženski P3 70
10 tehnik TH 8 6 Da diplomiram iz programa Strojni sodelavci poklicnih šol Moški / Ženski P93 70
11 tehnik TH 9 1 Da diplomiram iz izrednega programa za računalniško programiranje poklicnih šol Moški / Ženski P93 70
12 tehnik TH 9 1 Po končanem programu poklicnih šol okoljskega ali okoljskega zdravja Moški / Ženski P93 70
13 tehnik TH 9 10 Da diplomiram na strokovnem programu gradbeni tehnik ali strokovni program gradbene tehnologije Moški / Ženski P93 70
14 tehnik TH 9 8 Da diplomiram na strokovnih šolah za tehniko zemljevidov ali program za zemljevide in katastrske izredne diplome Moški / Ženski P93 70
15 tehnik TH 9 3 Po končanem programu strokovne šole za električno energijo Moški / Ženski P93 70
16 tehnik TH 9 2 Da diplomiram iz poklicnih šol elektronski, elektro-elektronski tehnik ali izredni diplomski program elektronske tehnologije Moški / Ženski P93 70
17 zbiralec GPP 9 - 10 -11 11 Po zaključku enega od dodiplomskih programov ekonomija, računovodstvo, poslovna uprava, javna uprava, politologija in javna uprava, finance, računovodski informacijski sistemi Moški / Ženski P3 70
18 odvetnik AH 7 2 Diplomira na pravnih fakultetah univerz Moški / Ženski P3 70

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI PRIJAVE

Splošni in posebni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri vlogah za prosta delovna mesta, navedenih zgoraj, so naslednji.

1) SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE

Kandidati, ki bodo zaprosili za delovna mesta javnih uslužbencev, morajo imeti naslednje splošne pogoje, navedene v odstavku (A) člena 657 Zakona o javnih uslužbencih št. 48;

a) biti turški državljan,

b) ne bodo prikrajšane za javne pravice,

c) četudi so obdobja iz člena 53 turškega kazenskega zakonika minila; Kaznivi zločini zoper državno varnost, zločini zoper ustavno ureditev in delovanje tega reda, poneverbe, izsiljevanja, podkupovanja, tatvine, goljufije, goljufije, goljufije, napačno ravnanje, goljufije, četudi obsojeni na zapor ali odpuščanje za namerno kaznivo dejanje v letu ali več. Ne smejo biti obsojeni zaradi bankrota, napak v ponudbah, napak pri opravljanju dejavnosti, pranja premoženja ali kaznivega tihotapljenja,

d) glede vojaškega statusa za moške kandidate; nimajo nič opraviti z vojaško službo ali niso dopolnili starosti vojaškega roka ali če je dopolnil starost vojaškega roka, je služil aktivno vojaško službo ali je bil preložen ali premeščen v rezervni razred,

e) duševne bolezni ali telesne prizadetosti, ki mu lahko preprečuje neprekinjeno opravljanje dolžnosti,

f) izpolnjevanje drugih zahtev za prijavo na razpisane položaje,

g) Peticija, za katero osebje se je prijavil (Vsak kandidat se bo prijavil samo na eno osebje, ki je napoteno glede na njihov izobrazbeni status.)

2) POSEBNI POGOJI ZA PRIJAVO

a) izpolnjevati izobrazbo zadnje končane šole za napovedane nazive in imeti minimalno oceno KPSS glede na vrste točk, določene v izpitu za izbor javnega osebja 2018 (KPSS) glede na nazive, ki jih je treba kupiti,

b) Ne bo odstranjen iz javnih institucij in organizacij, za katere je delal prej, zaradi nedisciplinarnih ali moralnih razlogov.,

3) DOKUMENTI, KI JIH ZAHTEVAJO KANDIDATI MED PRIJAVO

Med prijavo;

Prijavnica od naše institucije ali našega generalnega direktorata http://www.saski.gov.tr bo zagotovljen z internetnega naslova,

a) kopijo osebne izkaznice ali osebne izkaznice,

b) Izvirnik ali notarsko overjena kopija diplome ali potrdila o diplomi ali potrdila o diplomi z črtno kodo, ki ga je mogoče pridobiti prek e-uprave (kopije lahko overimo s strani naše uprave, če je izvirnik predložen.)

c) Izvirnik ali notarsko overjena kopija dokumenta o enakovrednosti za tuje maturante (kopije lahko overi naša uprava, če je izvirnik predstavljen.)

d) računalniški izpis črtne kode, vzet s spletnega mesta ÖSYM v dokumentu z rezultatom KPSS,

e) izjava moških kandidatov, da niso povezani z vojaško službo,

f) izjavo, da nima oviranja pri opravljanju svoje dolžnosti,

g) 4 biometrične fotografije (1 bo priloženo obrazcu)

h) Izvirnik odvetniške dovoljenja ali notarsko overjen izvod za odvetniško osebje.

i) peticija glede tega, za katero osebje se je prijavil,

4- MESTO PRIJAVE, DATUM, METODA IN TRAJANJE

Kandidati lahko opravljajo ustni izpit;

a) Kandidati, skupaj z dokumenti, zahtevanimi med prijavo Od 06.04.2020 do 17.04.2020 petek do 17.00 (v delovnih dneh med 08.00. in 17.00. uro) se bo lahko prijavila.

Kandidati morajo predložiti prijavno dokumentacijo;

- Naš generalni direktorat za elektronsko okolje http://www.saski.gov.tr internetni naslov,

- Osebno ali s priporočeno pošto bodo lahko poslali Generalni direktorat za človeške vire in izobraževanje vodne in kanalizacijske uprave Samsun (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak št .: 4 Atakum / Samsun). (Naš generalni direktorat ne bo odgovoren za zapoznelo pošto.)

b) Naše generalne direkcije ne bodo ocenile vlog z manjkajočimi informacijami in dokumenti ali če njihova usposobljenost ni primerna.

c) Zamude pri pošti in vloge, ki niso prispele v roku, določenem v objavi, ne bodo upoštevane.

5- OCENJEVANJE VLOG - OBJAVA VLOGE

a) Kandidata bomo povabili na ustni izpit s petkratnim številom prostih delovnih mest, ki ga je treba imenovati, začenši od najvišje ocenjenega kandidata, s preverjanjem skladnosti kandidatne številke TR in evidenc ÖSYM s strani našega generalnega direktorata,

b) Za izpit bodo poklicani ostali kandidati z enakim rezultatom kot zadnji kandidat za izpit.

c) Kandidati, ki lahko opravljajo ustni izpit in ocene KPSS ter kraj in čas izpita Ponedeljek, 20.04.2020 Naš generalni direktorat http://www.saski.gov.tr bo objavljen na internetu.

d) Kandidati, katerih vloga je bila sprejeta in razpisana za izpit, katerih osebne informacije ter kraj in datum izpita so na voljo »Dokumenti za izpit« Dostopili bodo lahko prek spletnega naslova www.saski.gov.tr.

e) Kandidati, ki nimajo pravice do izpita, ne bodo obveščeni.

6- MESTO PREISKAVE, ČAS IN TEME

V mali sejni dvorani skupne seje skupščine skupščine uprave Samsun (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak št .: 4 Atakum / SAMSUN); za zaposlovanje 27/04/2020-08/05/2020 Učni izpit bo potekal med datumi. Če ustnega izpita ne bo mogoče opraviti še isti dan, se bo nadaljeval naslednji dan.

Izpitni predmeti:

Ustava Turčiji

Atatürkova načela in zgodovina revolucije

657 Zakon o javnih uslužbencih

Osnovna zakonodaja v zvezi z lokalnimi upravami

Zajema merjenje strokovnega in praktičnega znanja in veščin, povezanih z nazivom osebja.

7- OCENJEVANJE IZVORA IN PREDMET REZULTATOV IZBORA

Ocenjevanje na izpitu; Ustava Turčije, Atatürk je načel in zgodovina revolucije, 657 zakona o lokalni samoupravi 15 na vprašanja Osnovni Zakon povezanih točk, medtem ko je naslov ekipe za strokovnega in praktičnega znanja in merjenje sposobnosti, dosežen več kot 40 točk, v višini 100 točk. Da bi bil uspešen pri izpitu, mora biti aritmetično povprečje ocen, ki jih dajo člani izpitne komisije, najmanj 60. Glavna ocena dosežkov kandidatov; Aritmetično povprečje ocene za ustni izpit in ocene KPSS, ki jo je pripravila naša uprava, bo določilo in objavilo spletno mesto naše uprave.

Če so točke uspeha kandidatov enake, ima prednost višji rezultat KPSS. Izhajajoč iz najvišje ocene dosežkov bo določeno število stalnih kandidatov ter število stalnih kandidatov in število nadomestnih kandidatov. Glavne in rezervne liste kandidatov bodo objavljene na internetnem naslovu uprave, na sezname pa bo objavljeno pisno obvestilo.

Izpitna komisija; ima pravico do nekaterih ali nobenega od tistih, ki so objavljeni v izpitu za izpit, če se jim zdijo doseženi točki nizki ali ne zadostni od kadrov, napovedanih za zaposlitev ob koncu izpita.

Med vlogami in postopki se pregledi tistih, za katere se ugotovi, da dajejo lažne izjave ali kakorkoli skrivajo resnico, štejejo za neveljavne in se njihove naloge ne opravljajo. Tudi če so imenovanja takšnih primerov določena, se njihove naloge razveljavijo. Te osebe ne morejo uveljavljati nobenih pravic in bodo proti glavnemu državnemu tožilcu podane kazenske ovadbe.

Na izpite se lahko v pisni obliki pritožite v sedmih dneh od objave seznama uspešnosti na spletni strani naše uprave. Pritožbe zaključi izpitna komisija v sedmih dneh in o tem pisno obvesti ustrezno osebo.

Napovedano.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJ


Železniške novice

Najprej komentirajte

Yorumlar