Ministrstvo za pravosodje najame pogodbeno osebje

ministrstvo za pravosodje
ministrstvo za pravosodje

Objavljeno je bilo obvestilo o javnih naročilih za 50 inženirjev javnih uslužbencev, ki jih bodo naročili na ministrstvo za pravosodje. Vir: Ministrstvo za pravosodje 50 Nabor javnih uslužbencev! KPSS 60 - Najem pogodbenih uslužbencev


Načela „Urana o zaposlitvi s pogodbenim kadrom“, ki je začel veljati s Sklepom Sveta ministrov z dne 657. 4. 06 in oštevilčen 06/1978, člen 7 (B) zakona o javnih uslužbencih št. V skladu z 15754. odstavkom 2. člena „Pogojev za izpit“ in določbami Pravilnika o preverjanju, imenovanju in premestitvi javnih uslužbencev Ministrstva za pravosodje, ocena 8– KPSS (skupina B), je 2018-krat več prostega delovnega mesta za vsako skupino. Med kandidati se bo pogodbeno osebje zaposlilo na 5 inženirskih delovnih mest, ki jih bodo opravljali glede na uspeh ustnega izpita, ki ga bo izvedlo naše ministrstvo.

POGOJI ZA PRIJAVO SPLOŠNI POGOJI
a) Zakon o 657 št. Državni uslužbenci 48 člen za izpolnjevanje zahtev,
b) 2018– opraviti skupinski izpit za KPSS (B) in imeti najmanj 3 točk iz vrste točk KPSSP60,
c) Biti diplomant vsaj dodiplomske stopnje. (povezani odseki so navedeni spodaj)

Prijavna skupina Diplomirani oddelek Osebje
1. skupina skupine Java
programiranje
 Računalniški inženiring
 Računalniški in programski inženiring
 Inženiring računalniških sistemov
 Inženiring informacijskih sistemov
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronski inženiring
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 Software Engineering
10
Skupina 2 testiranje programske opreme  Računalniški inženiring
 Računalniški in programski inženiring
 Inženiring računalniških sistemov
 Inženiring informacijskih sistemov
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronski inženiring
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 Software Engineering
 industrijski inženiring
 Industrijski in sistemski inženiring
 Matematični inženiring
3
Skupina 3 Upravljanje podatkovnih baz  Računalniški inženiring
 Računalniški in programski inženiring
 Inženiring računalniških sistemov
 Inženiring informacijskih sistemov
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronski inženiring
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 Software Engineering
4
Omrežje in sistem skupine 4
upravljanje
 Računalniški inženiring
 Računalniški in programski inženiring
 industrijski inženiring
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronski inženiring
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 Software Engineering
 Matematični inženiring
8
5. Upravljanje skupinskega pardusa  Računalniški inženiring
 Računalniški in programski inženiring
 Inženiring računalniških sistemov
 Inženiring informacijskih sistemov
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronski inženiring
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 Matematični inženiring
 Software Engineering
2
6. skupina
Upravljanje z energijo
 Elektrotehnika
 Elektrotehnika in elektronika
3
7. Skupinsko avdio in video
sistemi
 Računalniški inženiring
 Računalniški in programski inženiring
 Inženiring računalniških sistemov
 Inženiring informacijskih sistemov
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronski inženiring
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 Matematični inženiring
 Software Engineering
 industrijski inženiring
4
8. skupina
Informacijska varnost
 Računalniški inženiring
 Inženiring računalniških sistemov
 Računalniški in programski inženiring
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 Elektronski inženiring
 Software Engineering
 Inženiring informacijskih sistemov
 forenzični informacijski inženiring
7
9. Proces kakovosti skupine
upravljanje
 industrijski inženiring
 Industrijski in sistemski inženiring
 Računalniški inženiring
 Software Engineering
 Matematični inženiring
4
 Računalniški in programski inženiring
 Inženiring računalniških sistemov
 Inženiring informacijskih sistemov
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronski inženiring
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 forenzični informacijski inženiring
 Elektrotehnika
 Inženiring energetskih sistemov
10. Programiranje Grup.Net  Računalniški inženiring
 Računalniški in programski inženiring
 Inženiring računalniških sistemov
 Inženiring informacijskih sistemov
 Elektrotehnika in elektronika
 Elektronski inženiring
 Elektronika in komunikacijski inženiring
 Matematični inženiring
 industrijski inženiring
 Industrijski in sistemski inženiring
 Software Engineering
5
SKUPAJ 50

B-POSEBNI POGOJI
1. SKUPINA
1. Diplomanti štiriletnega računalniškega, računalniškega in programskega inženirstva, inženiringa računalniških sistemov, inženirstva informacijskih sistemov, elektrotehnike, elektronike, inženirstva elektronike in komunikacije ali programskega inženirstva fakultet ali enakovrednih teh visokošolskih zavodov v tujini bitje
2. dokazati, da ima vsaj 6 mesecev izkušenj s programsko opremo, načrtovanjem in razvojem programske opreme (od datuma vloge),
3. Če želite dokumentirati, da ima znanje / izkušnje za razvoj aplikacij na platformi JAVA,
4. Prednostno;
a. Imeti znanje o objektno usmerjeni analizi in oblikovanju,
b. Če želite imeti raven znanja in osnovno raven znanja SQL za razvoj aplikacij z bazami podatkov RDBMS,
c. Imeti raven znanja za realizacijo projekta z uporabo orodij ORM,
d. Če želite imeti znanje o vmesniku za programiranje s programom Java Swing,
e. Ob poznavanju vsaj enega od orodij za poročanje (slogno poročilo, poročilo Jasper itd.),
f. Ob poznavanju arhitektur spletnega servisa SOAP in REST,
g. Če želite imeti znanje o spletnih okvirih (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF itd.),
h. Imeti znanje o okvirih JavaScripta (Angular, React itd.).

2. SKUPINA
1. Štiriletni računalniški inženiring, računalniški in programski inženiring, inženiring računalniških sistemov, inženiring informacijskih sistemov, elektrotehnika, elektronski inženiring, elektronika in komunikacijski inženiring, programsko inženirstvo, industrijski inženiring, industrijski in sistemski inženiring ali matematični inženiring fakultet diplomiral na visokošolskih zavodih v tujini, katerih enakovrednost sprejme Svet za visoko šolstvo,
2. Dokažite, da imate vsaj eno leto izkušenj z upravljanjem baz podatkov (od datuma vloge) za Oracle 10g / 11g / 12c ali bazo podatkov o trenutnih različicah in IBM DB2 Različica 8 ali podatkovne baze trenutnih različic,
3. Prednostno;
a. Če želite imeti znanje o arhitekturi, oblikovanju in optimizaciji baz podatkov,
b. Če želite imeti znanje SQL,
c. Če želite imeti znanje o bazi PostgreSQL,
d. Znanje SQL Tuning,
e. PL / SQL znanje imeti.

3. SKUPINA
1. Štiriletno računalniško inženirstvo, računalniško in programsko inženirstvo, inženiring računalniških sistemov, inženiring informacijskih sistemov, elektrotehnika, elektronika, elektronika in komunikacijski inženiring ali programska oprema
Diplomanti inženirskih oddelkov ali visokošolskih zavodov, katerih enakovrednost sprejme Svet za visoko šolstvo,
2. dokazati, da ima vsaj eno leto izkušenj s tehnikami in metodologijami testiranja programske opreme (z dnem vloge),
3. Prednostno;
a. Če želite imeti raven znanja za razvoj aplikacij na platformi JAVA,
b. Imeti znanje o objektno usmerjeni analizi in oblikovanju,
c. Če želite imeti znanje o bazi in programiranju na osnovni ravni,
d. Če želite imeti osnovno znanje SQL,
e. Če želite imeti znanje o vmesniku, zmogljivosti, regresiji in preizkusu obremenitve,
f. Če želite imeti znanje o orodju za selen, kumare, svilovje,
g. Sposobnost prepoznavanja in reševanja težav.

4. SKUPINA
1. Štiriletni računalniški inženiring, Computer Va. Upravljanje operacijskih sistemov UNIX / AIX / LINUX ali shranjevanje / varnostno kopiranje (disk, trak, virtualizacija diska, SAN itd.),
b. Upravljanje podatkovnih baz v različici 2 baz podatkov IBM DB8 različice 10 ali različice OG XNUMXg objave baze podatkov
c. Operacijski sistemi in obsežno upravljanje domen v različicah po strežniku Microsoft Server 2012,
d. Upravljanje informacijskih omrežij (usmerjevalnik in stikalo) v sistemu z vsaj 10.000 notranjimi uporabniki,
3. Prednostno;
a. Izkušnje z upravljanjem strežnikov, ki nudijo storitve DHCP, DNS, IIS (internetne informacijske storitve) v vsaj obsežnih informacijskih sistemih,
b. Če želite imeti certifikat za katero koli OS UNIX / AIX / LINUX,
c. Če želite imeti MCSA ali MCSE certifikat ali vsaj 2012 urno usposabljanje za post-različice z Windows Server 50,
d. Izkušnje z upravljanjem sistemov za virtualizacijo strežnikov velikega obsega (VMware ali virtualizacija Red Hat),
e. VMware in certifikat za virtualizacijo Red Hat,
f. Izkušnje s skriptnim jezikom.

5. SKUPINA
1. Štiriletno računalniško inženirstvo, računalniško in programsko inženirstvo, inženiring računalniških sistemov, inženiring informacijskih sistemov, elektrotehnika, elektronika, elektronika in komunikacijski inženiring, fakultete
Diplomanti inženirskih oddelkov ali oddelkov programske opreme ali visokošolskih zavodov v tujini, katerih enakovrednost sprejme Svet za visoko šolstvo,
2. dokazati, da ima vsaj eno leto izkušenj z upravljanjem katerega koli operacijskega sistema Linux (od datuma vloge),
3. Prednostno;
a. Če želite imeti znanje o sistemu Pardus,
b. Če želite imeti znanje o sistemih, ki temeljijo na Debianu,
c. Poznavanje storitev upravljanja strežnikov Enterprise (DNS, DHCP, LDAP),
d. Če želite imeti znanje o kodiranju skriptov (Bash, Python),
e. Imeti znanje o upravljanju in varnosti omrežja.

6. SKUPINA
1. diplomanti štiriletnih oddelkov za elektrotehniko ali elektrotehniko fakultet ali visokošolskih zavodov v tujini, katerih enakovrednost sprejme Svet za visoko šolstvo,
2. na nacionalni univerzi, pridruženi YÖK; Opraviti vsaj enega od tečajev aklama ozemljitev "," Visokonapetostna tehnika "," Visokonapetostni odklopniki Tesis in Harm Harmonika v električnih napeljavah veya ali tečaje, ki jih je odobril ali razglasil / sprejel YÖK ali univerza, ki jih je končala,
3. Prednostno;
a. Izkušnje na območjih za vzdrževanje, popravilo ali obratovanje nizke napetosti / visoke napetosti,
b. Imeti potrdilo o varstvu pri delu.

7. SKUPINA
1. Štiriletni računalniški inženiring, računalniški in programski inženiring, inženiring računalniških sistemov, inženiring informacijskih sistemov, elektrotehnika, elektronika, elektronika in komunikacijski inženiring, matematični inženirstvo, programsko inženirstvo ali industrijski inženiring fakultet sprejema Svet za visoko šolstvo. diplomiral na visokošolskih zavodih v tujini,
2. dokazati, da ima vsaj eno leto izkušenj na področju avdio in video sistemov (videokonference) (od datuma vloge),
3. Prednostno; imeti kakršno koli potrdilo za avdio, video ali sisteme za videokonference.

8. SKUPINA
1. Štiriletno računalniško inženirstvo, inženiring računalniških sistemov, računalniško in programsko inženirstvo, elektrotehnika, elektronika in komunikacijski inženiring, elektronski inženiring, programsko inženirstvo, inženiring informacijskih sistemov
ali oddelki za forenzično informacijsko inženirstvo ali visokošolske ustanove v tujini, katerih enakovrednost sprejme Svet za visoko šolstvo,
2. CCNA Security, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, revizor ISO / IEC 27001 itd. dokazati, da so sodelovali na mednarodnih treningih o varnosti (vključno s spletnimi usposabljanji),
3. dokazati, da ima vsaj eno leto znanja / izkušenj (na dan vloge) na vsaj enem od naslednjih področij,
a. Preverjanje infiltracije in ranljivosti,
b. Varnost programske opreme in sistema,
c. Upravljanje dnevnikov,
d. Sistemi za upravljanje identitete,
e. Osnovno omrežje, TCP / IP, omrežne informacije, vrata in protokoli,
f. Varnostni sistemi, kot so požarni zid, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM in PAM,
g. Operacijski sistemi Windows, Linux in Unix,
h. Odprava kibernetske inteligence in ranljivosti,
i. Revizija omrežne varnosti,
j. Spletni strežniki, kot so Microsoft IIS, Apache, Tomcat in Nginx,
k. Oblak, internetna varnost, intranetna varnost in varnost Wi-Fi,
l. Ocena in ocena kibernetskega tveganja.
4. Prednostno;
a. Dobro znanje angleščine,
b. Prevladuje vodstveni, fizični in tehnični vidik kibernetske varnosti.

9. SKUPINA
1. Štiriletni industrijski inženiring, industrijski in sistemski inženiring, računalniški inženiring, programski inženiring, matematični inženiring, računalniški in programski inženiring, inženiring računalniških sistemov, inženiring informacijskih sistemov, elektrotehnika, elektronski inženiring, elektronika in komunikacijski inženiring, forenzični informacijski inženiring, Oddelki za elektrotehniko ali energetski sistem in visoko šolstvo v tujini, katerih enakovrednost sprejme Svet za visoko šolstvo
2. potrditi, da ima aktivno vlogo v postopkih certificiranja sistemov vodenja ISO 9001 ali 27001,
3. imeti vsaj eno leto izkušenj na področju sistemov vodenja kakovosti (z dnem vloge),
4. Prednostno;
a. Imeti znanje o izboljšanju poslovnih procesov in upravljanju projektov poslovnih aplikacij,
b. Imeti znanje o prepoznavanju, analiziranju in modeliranju poslovnih procesov,
c. Obvladati vodenje kakovosti in standarde kakovosti,
d. Da boste imeli izkušnje pri določanju in razvrščanju poslovnih potreb glede na strategije in projekte,
e. Imajo sposobnost in znanje za merjenje vpliva poslovnih procesov na projekte,
f. Če želite imeti znanje o sistemu za upravljanje storitev informacijske tehnologije ISO 20000 in procesih življenjskega cikla programske opreme,
g. Če želite imeti informacije o stopnjah certificiranja sistema vodenja kakovosti,
h. Imeti znanje notranje revizije za izvajanje revizij kakovosti.

10. SKUPINA
1. Štiriletno računalniško inženirstvo, računalniško in programsko inženirstvo, inženiring računalniških sistemov, inženiring informacijskih sistemov, elektrotehnika, elektronika, elektronika in komunikacijski inženiring, fakultete
Diplomanti na oddelkih za inženiring, industrijski inženiring, industrijski in sistemski inženiring ali programsko inženirstvo,
2. dokazati, da ima vsaj dve leti izkušenj s programsko opremo, načrtovanjem in razvojem programske opreme (od datuma vloge),
3. Če želite imeti znanje / izkušnje o programiranju .NET Framework in C #,
4. Prednostno;
a. Če želite imeti znanje o ASP.NET WebForms in ASP.NET, MVC,
b. Imeti znanje o objektno usmerjeni analizi in oblikovanju,
c. Če želite imeti raven znanja in osnovno raven znanja SQL za razvoj aplikacij z bazami podatkov RDBMS,
d. Če želite imeti znanje o HTML5, CSS, Bootstrap,
e. Če želite imeti znanje o arhitekturah spletnih storitev WCF, SOAP in REST,
f. Če želite imeti znanje o JSON, XML, JavaScript, jQuery,
g. SVN, TFS itd. imeti znanje o aplikacijah za različice.

II - ZAHTEVNI DOKUMENTI
1) PRILOGA-1 Obrazec vloge,
2) Prednostni obrazec v Prilogi-2 (v obrazcu za preferenco je obvezno določiti uporabljeno skupino; če ni določena, bo vloga veljala za neveljavno. Izbere se lahko več kot ena skupina, če so izpolnjeni pogoji za prijavo. )
3) Rezultat dokumenta 2018-KPSS,
4) izvirnik dokumenta o izobrazbi ali potrjen vzorec ustrezne izobraževalne ustanove, izvirnik ali odobren vzorec ustrezne izobraževalne ustanove, če je potrdilo o pridobitvi izobrazbe odvzeto iz tujine, zadostuje kopija dokumenta in če so upravičeni do ustnega izpita, se izvirniki dokumenta primerjajo s kopijami.
5) potrdilo in drugi dokumenti, ki kažejo stopnjo znanja in izkušenj kandidata,
6) Fotografski življenjepis (pripravljen in podpisan z rokopisom)
7) potrdilo o vojaškem statusu za moške kandidate (pridobljeno pri e-upravi z izdelavo dokumenta s črtno kodo),
8) Obrazec za preiskavo varnosti iz Priloge 3 (izpolnite obrazec Priloga-3 v skladu s poglavjem o Husus OPOZORILO, pripravite 3 koščke, napolnite z računalnikom, nalepite fotografije, podpišite ustrezen odsek in ne uporabite nobenega obrazca razen obrazca ANNEX-3
potrebno).
9) pisna izjava, da ni zdravstvene ovire (Priloga 4),
10) Razčlenitev SSI ali potrdilo o servisiranju, ki prikazuje poklicne izkušnje kandidatov. Proti tistim, ki predložijo neresnične dokumente ali dajejo izjave, se sprožijo pravni ukrepi. Če so dodeljene, se njihove naloge prekličejo. Uprava jih je plačala
Ta pristojbina bo obračunana z zakonskimi obrestmi.

III-OBLIKA ZGODOVINE NA MESTU-MESTO-ZGODOVINA
Potem ko je vloga in preferenčni obrazec v celoti in pravilno izpolnjen v računalniku in podpisan s strani vlagatelja, bodo dokumenti, navedeni v razpisu in vlogah, od 27. 01. 2020 do konca delovnega časa z dne 10. 02. 2020 Ministrstvo za pravosodje Generalni direktorat za kadre Osrednja organizacija Oddelki za ministrstva / ANKARA naslov morate opraviti osebno ali po pošti, da na naše ministrstvo prispe rok.
Vloge za vlagatelje, ki pošljejo manjkajoče dokumente po tem datumu zaradi zamud pri poštni pošti in drugih razlogov ter tiste, ki uporabljajo drug obrazec za prijavo, ne bodo sprejete.

IV - OBVESTILO REZULTATOV PRIJAVE, MESTO IN DATUM USTNEGA IZPITA
Ustni izpit ter kraj in datum izpita bodo objavljeni na spletni strani našega ministrstva.

V- BRUTA PROST
Bruto znesek, naveden v okrožnici št. 04 Ministrstva za finance in finance z dne 07, je 2019 turških lir. Izplačilo se lahko izvede do 205248-kratnika bruto plače, ki jo določi Agencija. Povišanja plač, ki jih opravi enota, za katero je zaposlen v skladu z zakonodajo za tekoče proračunsko leto, se prištejejo k njegovi trenutni plači.

POMEMBNO OPOMBA:
Informacije in pozivi, ki jih morajo kandidati poslati na vseh stopnjah tega izpita od prijave do zaposlitve, so objavljeni na spletni strani ministrstva (www.adalet.gov.t je) z oglaševanjem. Napoveduje se kandidatom in javnosti.

Za podrobnosti o oglasu KLIKNITE TUKAJNajprej komentirajte

Yorumlar