Usposabljanje za voznike usposabljanja na področju prometa

Izobraževanje voznikov za usposabljanje prevoznikov: Voznike avtomobilov, ki se ukvarjajo s sistemom usposabljanja za prevoz v Bodrumu, so vodili vodja komande žandarmeričnega okrožja Bodrum za nadzor prometa in vozniki Bodrum in avtomobilska zbornica.
Sejna dvorana Gospodarske zbornice Bodrum, pomembnost njihovega dela pri usposabljanju voznikov, vzdrževanju vozil in prometnih pravilih je treba dosledno spoštovati s predstavljenimi predstavitvami na to temo.
Kab Skupaj s sedežem okrožne žandarmerije smo za člane, ki delujejo v sistemu mobilnega prometa, organizirali seminar za usposabljanje. Poveljniki žandarmerijskih prometnih nadzornikov so jih seznanili z vprašanji, na katera morajo biti pozorni naši vozniki. Naši prijatelji vozniki, ki so naše otroke zaupali v šolo, so bili usposobljeni za komunikacijo z učenci v vozilu in pravila, na katera morajo biti pozorni, ko se vozijo.
Kot Bodrumova zbornica voznikov bomo pogosto ponavljali tovrstne informativne seminarje glede na vejo dela naših članov. Radi bi se zahvalili našemu poveljstvu žandarmerije v Ilcu za podporo pri takem dogodku. "
Najprej komentirajte

Yorumlar